Uusimmat viitteet

 • Lämmönsiirtimien huoltojen optimointi kunnonseurantajärjestelmän avulla 

  Pokela, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkitaan lämmönvaihtimien vuosihuoltojen optimointia ja käytettävyyden kehittämistä kunnonseurantajärjestelmän avulla. Tavoitteena oli selvittää eri menetelmien mahdollisuuksia toteuttaa tarvittava ...
 • Pituusleikkurin varustelumallin kehittäminen 

  Wahlström, Tarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää pituusleikkurin varustelumallia ja laatia siihen tarvittavat varustelupiirustukset ja osaluettelot. Työn teetti Valmet Technologies Oy:n Järvenpään toimipiste, ja työ koski Valmetin ...
 • Automatisoidun tuotantosolun käyttöönottoprojekti 

  Kontturi, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin vantaalaiselle perheyritykselle KATKO Oy:lle. Yrityksen pää tuotteita ovat turvakytkimet, kytkinvarokkeet sekä sähköliittimet. Työn tehtävänä oli olla osa käyttöönottoprojektia, jossa ...
 • Työohjeet ja ohjaussuunnitelma hissikorille 

  Himmanen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin KONE Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan vakiokorin valmistussolulle. Tehtävänä oli tehdä kaksi erilaista kalustusohjetta tuotantoon tulevalle uudelle hissikorimallille. Ensimmäinen kalustusohje oli ...
 • Särmäyspisteen digitalisointi 

  Mäkelä, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin High Metal Oy:lle. Työn tarkoituksena oli toteuttaa demovaihe uudelle Ponniste -mobiilijärjestelmälle, jonka avulla tuotantoa pyritään tehostamaan. Demovaiheessa mobiilijärjestelmän toimivuutta ...
 • DR-tekniikan käyttöönotto hydraulikorjaamolla 

  Kumpulainen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä perehdyttiin pulssiröntgenlaitteen ja digitaalisen detektoripaneelin käyttöönottoon Finnair Technical Operationsin hydraulikorjaamolla. Filmikuvaustekniikasta digitaalikuvaustekniikkaan siirtymisen ...
 • PDMS - COMOS Data transfer development 

  Sandberg, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Bachelor´s Thesis was conducted for Andritz Oy, a Finnish subsidiary of Andritz AG, which supplies systems, equipment and services to the pulp and paper industry. The purpose of the thesis was to develop a pipe data ...
 • Miehittämättömien ilma-alusten käyttö lämpökuvauksessa 

  Keränen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia miehittämättömillä ilma-aluksilla suoritettavan lämpökuvauksen tekniikkaa, käyttöä ja tyypillisiä käyttökohteita sekä perehtyä kaupallisten UAV (Unmanned Aerial Vehicle) -lämpökuvausj ...
 • Koneistuskeskuksen laadun kehittäminen: mittausjärjestelmän luominen ja käyttöönotto 

  Eronen, Pietari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli koneistuskeskuksen laadun kehittäminen ja laadunvalvonta. Työn tavoitteena oli luoda ja ottaa käyttöön uusi mittausjärjestelmä. Työ toteutettiin Planmeca Oy:n toimeksiantona. Yrityksen ...
 • VERICUT-ohjelman käyttöönotto ja työkalukirjastojen luominen 

  Manninen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli suorittaa VERICUT-ohjelman käyttöönotto sekä luoda työkalukirjastot ohjelmalla simuloitaville työstökoneille, projektin tilaajalle KaVoKerr Group Finlandille. Ohjelman käyttöönotolla tavoiteltiin ...
 • Hartsivaletun korkkaustyökalun tuotekehitysprosessi 

  Gumenius, Sebastian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin hartsivalamista ja valmistettiin Intelin prosessoreiden lämmönlevittäjän irrotukseen työkalu, jota kutsutaan korkkaustyökaluksi. Korkatut prosessorit saadaan viileämmäksi, mikä mahdollistaa ...
 • PLM:n käyttö alihankintaverkostoissa 

  Tamminen, Timi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli tutkia tuotteen elinkaaren hallintaa (PLM) teollisen tuotannon yrityksissä. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten PLM on toteutettu eri ...
 • Tuotanto-osaston layout-suunnittelu 

  Karjalainen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin vihtiläisen Lankapaja Oy:n toimeksiannosta. Yrityksen ohutlevyosasto on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana, joten toiminnan jatkuminen taloudellisesti vaatii uudelleenjärjestelyjä. Työn ...
 • Segmenttistaattoripaketin jigitön ladonta 

  Itkonen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin ABB:n Motors and Generators -yksikön tuotannonkehitykselle. Työssä keskityttiin yhteen osaan isommasta automaatioprojektista, jonka tavoitteena on siirtää nykyään manuaalisesti tehtävä staattorien ...
 • Jakopäiden ennenaikaisen kulumisen alueellinen esiintyminen ja mahdolliset syyt 

  Väänänen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Suomessa havaitun autojen jakohihnojen ennenaikaisen kulumisen esiintyvyyttä alueittain, sekä koota ja jalostaa aiheesta olemassa olevaa tietoa. Insinöörityön tarkoitus on myös toimia ...

Näytä lisää