Uusimmat viitteet

 • Toimintasuunnitelma LNG-höyrystimen käytöstä eteläisellä tuotantoalueella 

  Luoma, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitetään, miten Gasumin liikuteltavaa LNG-höyrystintä voitaisiin käyttää jakeluverkon kaasunsyötössä Helsingin alueella yllättävän jakeluhäiriön sattuessa. Käydään läpi vähän Helsingin jakeluverkon ...
 • Standardin SFS-EN ISO 9001:2015 mukaisen laatukäsikirjan luominen Helaform Oy:lle 

  Skogster, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön toimeksiantajana toimi Helaform Oy, joka tuottaa taitto- ja liukuovijärjestelmiä. Työn tavoitteena oli laatia yritykselle laatukäsikirja standardin SFS-EN ISO 9001:2015 vaatimustenmukaisesti. Laatukäsikirjan ...
 • Tukilaakerin käänteinen suunnittelu ja tulostus 

  Hokkanen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa. Työn tavoitteena oli valmistaa valitusta kappaleesta uusi samanlainen kappale käänteistä suunnittelua apuna käyttäen ja vertailla kahta eri ...
 • Röntgenkuvalevyjen tarkistamisen automatisointi konenäkörobotilla 

  Lähde, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin röntgenkuvalevyjen visuaalisen laaduntarkistuksen automatisaation mahdollisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään kustannustehokas ratkaisu tällaisen tarkastusaseman toteuttamiseen. Tämän vuoksi ...
 • Siemens PLM -ohjelmisto, NX, Simcenter Motion : Selvitys käyttömahdollisuuksista opetuksessa 

  Nyyssönen, Martin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli tutkia Siemens PLM ohjelmistoja, erityisesti NX-CAD -ohjelmistoa ja siihen kytköksissä olevaa Simcenter 3D Motion -moduulia. Työn ...
 • Tuottavuuden parantaminen koneinvestoinnilla 

  Vilppula, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Terästarvike Oy:lle, ja sen aiheena oli läpäisyajan lyhentämisestä saatava hyöty. Tavoitteena oli tutkia, miten koneistusprosesseja yhdistämällä voitaisiin saavuttaa lyhyempi tuotannon läpäisyaika ...
 • Torninosturin värähtelyn simulointi FEM-mallin avulla 

  Numminen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin torninosturin värähtelyominaisuuksia. Työssä tehtiin kaksi FEM-mallia Abaqus CAE -ohjelmistolla. Ensimmäinen malli (palkkimalli) esitti todellista rakennetta, jolla tehtiin kokeellisia mittauksia. ...
 • Työstökoneen etävalvonta häiriöajan mittauksessa ja raportoinnissa 

  Pyökeri, Iikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on tuotannon häiriöajan mittauksen ja raportoinnin kehittäminen käyttämällä tuotantokoneen etävalvontajärjestelmää. Työ on tehty toimeksiantona Marioff Corporation oy:lle vuoden 2017 aikana. Työn ...
 • Lämmönsiirtimien huoltojen optimointi kunnonseurantajärjestelmän avulla 

  Pokela, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkitaan lämmönvaihtimien vuosihuoltojen optimointia ja käytettävyyden kehittämistä kunnonseurantajärjestelmän avulla. Tavoitteena oli selvittää eri menetelmien mahdollisuuksia toteuttaa tarvittava ...
 • Pituusleikkurin varustelumallin kehittäminen 

  Wahlström, Tarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää pituusleikkurin varustelumallia ja laatia siihen tarvittavat varustelupiirustukset ja osaluettelot. Työn teetti Valmet Technologies Oy:n Järvenpään toimipiste, ja työ koski Valmetin ...
 • Automatisoidun tuotantosolun käyttöönottoprojekti 

  Kontturi, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin vantaalaiselle perheyritykselle KATKO Oy:lle. Yrityksen pää tuotteita ovat turvakytkimet, kytkinvarokkeet sekä sähköliittimet. Työn tehtävänä oli olla osa käyttöönottoprojektia, jossa ...
 • Työohjeet ja ohjaussuunnitelma hissikorille 

  Himmanen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin KONE Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan vakiokorin valmistussolulle. Tehtävänä oli tehdä kaksi erilaista kalustusohjetta tuotantoon tulevalle uudelle hissikorimallille. Ensimmäinen kalustusohje oli ...
 • Särmäyspisteen digitalisointi 

  Mäkelä, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin High Metal Oy:lle. Työn tarkoituksena oli toteuttaa demovaihe uudelle Ponniste -mobiilijärjestelmälle, jonka avulla tuotantoa pyritään tehostamaan. Demovaiheessa mobiilijärjestelmän toimivuutta ...
 • DR-tekniikan käyttöönotto hydraulikorjaamolla 

  Kumpulainen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä perehdyttiin pulssiröntgenlaitteen ja digitaalisen detektoripaneelin käyttöönottoon Finnair Technical Operationsin hydraulikorjaamolla. Filmikuvaustekniikasta digitaalikuvaustekniikkaan siirtymisen ...
 • PDMS - COMOS Data transfer development 

  Sandberg, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Bachelor´s Thesis was conducted for Andritz Oy, a Finnish subsidiary of Andritz AG, which supplies systems, equipment and services to the pulp and paper industry. The purpose of the thesis was to develop a pipe data ...

Näytä lisää