Uusimmat viitteet

 • Tuotanto-osaston layout-suunnittelu 

  Karjalainen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin vihtiläisen Lankapaja Oy:n toimeksiannosta. Yrityksen ohutlevyosasto on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana, joten toiminnan jatkuminen taloudellisesti vaatii uudelleenjärjestelyjä. Työn ...
 • Segmenttistaattoripaketin jigitön ladonta 

  Itkonen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin ABB:n Motors and Generators -yksikön tuotannonkehitykselle. Työssä keskityttiin yhteen osaan isommasta automaatioprojektista, jonka tavoitteena on siirtää nykyään manuaalisesti tehtävä staattorien ...
 • Jakopäiden ennenaikaisen kulumisen alueellinen esiintyminen ja mahdolliset syyt 

  Väänänen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Suomessa havaitun autojen jakohihnojen ennenaikaisen kulumisen esiintyvyyttä alueittain, sekä koota ja jalostaa aiheesta olemassa olevaa tietoa. Insinöörityön tarkoitus on myös toimia ...
 • Näytteen sekoitusmenetelmän vaikutus laboratoriorefraktometrin mittaustulokseen 

  Kamrat, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Janesko Oy:lle. Työn tarkoituksena oli perehtyä prosessiteollisuuden mittalaitteena käytettävän refraktometrin toimintaperiaatteeseen ja mittauksen oikeellisuuteen vaikuttaviin tekijöihin pieniä ...
 • Askelmoottorin testaaminen ja soveltuvuus xy-nosturiin 

  Turja, Jori (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoitus oli testata askelmoottorin ja ohjauskortin kunto, sekä selvittää näiden sopivuus Metropolia Ammattikorkeakoulun xy-nosturiin. Työn tavoitteena oli myös löytää parhaat mahdolliset asetukset, ...
 • Layoutin suunnittelu Mediseam Oy:lle 

  Lavikainen-Salo, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Mediseam Oy:lle, jolla on uudet toimitilat Nastolassa.Työn tavoitteena on suunnitella tuotannon layout uusiin tiloihin. Teoriassa perehdytään termeihin layout, logistiikka ja sisälogistiikka. Tässä ...
 • Tuotantosolun uuden layoutin suunnittelu 

  Vaheristo, Taneli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä käsiteltiin tuotantosolun layoutin uudistamista ja siitä saatavia mahdollisia hyötyjä. Kohdeyritys Alfa Laval Vantaan ilmalämmönvaihdinyksikköön tehdyssä työssä muunneltiin erään tuotantosolun ...
 • Etälennonjohtotorni ja sen vaikutukset lentosäähavaintoihin 

  Alakoski, Risto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lennonjohtoon liittyvä teknologia kehittyy jatkuvasti, mutta suuria muutoksia alalla tapahtuu harvoin. Yksi näistä muutoksista on ollut etätornijärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönotto. Etätornia on kutsuttu suurimmaksi ...
 • Kokoonpanojalustan suunnittelu ja tuotantoon vienti 

  Kuisma, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Tuusulassa Kavo Kerr Group -nimiselle hammaskuvantamisalan yritykselle. Työn tavoitteena oli valmistaa kokoonpanojalusta eli jigi hammasröntgenlaitteen NGEO-pilari -nimisen osan kokoamista varten. Jigin ...
 • Valaistuksen ohjaus – DMX512 näyttämöiden ulkopuolella : DMX512-ohjausprotokollan asema kiinteistöjen valaistuksessa ja rakennusautomaatiossa 

  Nisula, Eetu-Veikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Assemblin Oy:n toimeksiantona. Työssä käsiteltiin valaistuksen ohjausta eri näkökulmista ja tutkittiin DMX512-valaistuksen ohjausprotokollan ominaisuuksia sekä soveltuvuutta kiinteistön ...
 • Palosuojamenetelmien vertailu KAEFER Oy:ssä 

  Nätti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin KAEFER Oy:lle. Siinä tutkittiin ja esiteltiin rakennusteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettäviä määräyksiä ja standardeja sekä näille soveltuvia palosuojausratkaisuja, joita KAEFER ...
 • Demolaitteen käyttöönotto ja ohjelmointi : IoT:n soveltaminen liikkeenohjauksessa 

  Rainio, Kuisma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli ottaa käyttöön Bosch Rexroth Oy:lle suunniteltu demolaite, toteuttaa laitteelle liikkeenohjausohjelma, luoda Android-pohjaiseen näyttöön käyttöliittymä laitteen operointiin käyttäen Industry ...
 • Planeettavaihteiston suunnittelu Formula Student -kilpa-autoon 

  Hynninen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli planeettavaihteiston suunnittelu Formula Student -kilpa-autoon kaudelle 2018. Työn pääpainona on hammastuksen suunnittelu ja mitoitus sekä vaihteiston layoutin suunnittelu. Työ tehtiin ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän esisuunnittelu asuinrakennukselle 

  Aimola, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin kirjallisuustyönä Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tavoitteena oli tehdä tarkasteltavaan Nurmijärvellä sijaitsevaan asuntoon esisuunnittelu aurinkosähköjärjestelmää varten. Suunnittelu sisältää ...
 • Led-valaisimen sisäisten kytkentäratkaisujen uudelleensuunnittelu 

  Tunninen, Benjamin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Purso Oy:n toimeksiantona. Työn aiheena on Led-valaisimen sisäisten kytkentäratkaisujen uudelleensuunnittelu. Kehitysprojektissa jo olemassa oleville valaisimille suunniteltiin sisäiset kytkennät ...

Näytä lisää