Uusimmat viitteet

 • Camflight x8:n RPAS-ilmakuvaus väylämäisessä kohteessa 

  Hagelberg, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Camflight x8 RPAS -järjestelmän tuottaman aineiston tarkkuutta, kun kuvataan kapeaa tiealuetta. Tarkkuutta tutkittiin kuvaamalla Turveradantietä alkaen Turunväylän ja Turveradantien ...
 • Pintamateriaalin vaikutus Leica P40- ja Leica MS50 -keilainten tarkkuuteen 

  Rinne, Mitja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia, millaisia pintamateriaaleja Leica P40- ja MS50- keilaimilla voidaan mitata. Tietyt materiaalit, kuten voimakkaasti heijastavat ja läpinäkyvät pinnat, vaikuttavat lasersäteeseen ...
 • Asemakaavaluonnos Espoon Jokisillan alueelle 

  Hyövelä, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia asemakaavaluonnos Espoon Jokisillan alueelle. Jokisillan alue sijaitsee Espoon keskuksen välittömässä läheisyydessä sen luoteispuolella. Aluetta rajaavat Espoonväylä, Espoonjoki, ...
 • Infrahankkeiden ohjeistus ja kehitys – pilotti Espoon kaupungille 

  Norring, Marialina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön pohjana on Espoon kaupungin ja Pöyry Finland Oyn yhteinen pilottihanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa ohjeistusta infahankkeille koskien tarkemittauksia ja toteumamallin tuottoa. Lisäksi ohjeistus ...
 • Maatalousliikenteen arviointi valtatiellä 5, välillä Iisalmi–Siilinjärvi 

  Markkila, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia maatalousliikennettä valtatiellä 5 Iisalmen Ohenmäen ja Siilinjärven Hoikin välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Siilinjärven, Lapinlahden ja Iisalmen tilusrakennetta, ristiin ...
 • Mobiilikartoituslaitteiden ja UAV-kopterin tarkkuusarvio 

  Nurmiainen, Aaro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää, minkälaisiin tarkkuuksiin mobiilikartoituslaitteilla ja miehittämättömällä ilma-aluksella päästään verrattuna perinteisiin maanmittauksen menetelmiin. Helsingin kaupungin ...
 • Hollolan Hämeenkosken siirtolapuutarha-alueen asemakaavaluonnos 

  Tervola, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli ideoida Hollolan Hämeenkoskelle siirtolapuutarha-alue ja laatia siitä asemakaavaluonnos. Alueen suunnittelu on saanut alkunsa Hollolan kunnanvaltuustolle jätetystä valtuustoaloittees ...
 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen hulevesimaksun määrittäminen Turussa 

  von Flittner, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty Turun Kiinteistöliikelaitokselle ja sen tarkoituksena oli määrittää vuonna 2014 tapahtuneen hulevesiä koskevan lainsäädännön muutoksen vuoksi Turussa vuonna 2017 käyttöön tulevan julkisoikeudellisen ...
 • Mobiiliratkaisujen tarpeet ja markkinakartoitus Sito Oy:ssä 

  Leskinen, Antti-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä selvitettiin mobiiliratkaisujen tarpeita eri toimialoilla infra-alan konsultti- ja palveluyrityksessä. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva yrityksen mobiiliratkaisujen tarpeista ja ...
 • Mechelininkadun liikenneturvallisuus 

  Korpela, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, miten nykyinen Mechelininkadun liikennesuunnitelma vaikuttaa sen liikenneturvallisuuteen, tutkia risteyksiä, joissa on tapahtunut onnettomuuksia ja tarjota rakenteellisia ...
 • Selvitys sitovan tonttijaon käyttöönotosta Vihdin kunnassa 

  Tegelberg, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tehtiin Vihdin kunnan mittaustoimelle pohjustamaan päätöstä sitovaan tonttijakoon siirtymisestä Vihdin kunnassa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Vihdin kunnan nykyisten menettelytapojen hyödyt ja haitat ...
 • Paikkatiedon saatavuus pääkaupunkiseudulla geotekniikan alan yrityksen kannalta 

  Moisio, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää geotekniikan alan yritykselle tarpeellisten paikkatietopalveluiden nykytilanne sekä tutkia niiden sisältöä ja laatua. Työssä tarkasteltiin myös sitä, kuinka paikkatietoa ...
 • Lumensulatuskoneen käyttömahdollisuudet Espoon kaupunkikeskuksissa 

  Lindfors, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää kustannuseroja lumensulattamisen ja lumen vastaanottopaikalle kuljettamisen välillä. Työ on tehty Espoon kaupungille, ja alueena oli Espoon viisi kaupunkikeskusta. Työn alussa ...
 • Rakenteiden seurantamittaukset ja 3D-mallit 

  Järvinen, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli perehtyä mittaajan työskentelyyn uusien rakennuksien tai rakenteiden seurantamittausta tehtäessä sekä kertoa (pelkistetyn) 3D-mallin rakentamisesta. Mittaustyöt suoritettiin lentokenttäalueella ...
 • Selvitys Rambollin inframallinnusohjeistuksesta sekä -hankkeista 

  Tuohilampi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli selvittää yrityksen inframallinnukseen liittyvän ohjeistuksen, dokumentoinnin sekä inframallinnusta sisältäneiden projektien laajuutta ja sisältöä. Tavoitteena oli koota materiaali yhteen ja saada kokonaiskuva ...

Näytä lisää