Uusimmat viitteet

 • Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Tuusulan Riihikallion asuinalueilla 

  Heiskanen, Sanni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä on kartoitettu täydennysrakentamismahdollisuuksia Riihikallion asuinalueella. Työ on tehty yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Työn tavoitteena oli esittää, miten potentiaalisia täydennysrakentamisen ...
 • Laserkeilauksen ja tietomallinnuksen tilausohjeen laatiminen Turun kaupungin tilapalvelukeskukselle 

  Aaltonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia Turun kaupungin tilapalvelukeskukselle ohjeet korjausrakentamiseen liittyvien laserkeilaus- ja tietomallinnusprojektien tilaamiseen. Hyvän tilauksen määrittelyn avulla voidaan ...
 • Ugandan rakennetun ympäristön ongelmat ja kehitys 

  Wikström, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään Afrikan kehitysmaille tyypillisiin yhdyskuntarakenteellisiin ja teknisiin ongelmiin maanmittaustekniikan näkökulmasta. Työssä tutustutaan kehitysmaille tyypilliseen heikkoon infrastruktuuriin, ...
 • Vantaan 3D-kaupunkimallin ylläpito tietokannassa 

  Virolainen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kuvailla uusi ylläpitoprosessi Vantaan kaupungin kolmiulotteiselle kaupunkimallille sen siirtyessä tietokantaan. Tavoitteena työssä oli selvittää, miten malli siirretään tietokantaan sekä ...
 • Salko-Leppäsen metsäkiinteistön jalostamis- ja kehittämistavat 

  Jääskeläinen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii ja vertailee Forssassa sijaitsevan Salko-Leppäsen metsäkiinteistön jalostamis- ja kehittämistapoja, erityisesti mahdollisuuksia liittyen asuinpientalokiinteistöjen lohkomiseen ja myyntiin. Työssä ...
 • Kompassin toteuttaminen mobiililaitteeseen 

  Nikula, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Modernit mobiililaitteet sisältävät anturit magnetismille ja kiihtyvyydelle. Näiden tiedoista voidaan muodostaa kompassisuunta. Asiaa käsittelevät verkkolähteet ovat vaihtelevan tasoisia, joko sisältäen raskasta matemaattista ...
 • Lohkominen ja kiinteistötietojärjestelmät EU-maissa 

  Korhonen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on tutkittu EU:n jäsenmaiden kiinteistötietojärjestelmiä, lohkomisprosessia ja lainsäädännön eroja jäsenmaiden kesken. Kiinteistötietojärjestelmät ovat pakollisia järjestelmiä, jotta omistukset kiinteistöihin ...
 • 3D-kaupunkimallinnuksen nykytila kunnissa kyselytutkimuksen perusteella 

  Kettunen, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoitus oli tehdä kyselytutkimus kunnille 3D-kaupunkimallinnuksen nykytilasta. Tavoitteena oli selvittää, missä vaiheessa kunnat tällä hetkellä ovat 3D-kaupunkimallinnuksessa, minkälaisia haasteita kunnilla ...
 • Puistosuunnittelun tietomalli rakentamisessa ja infraomaisuuden hallinnassa 

  Haapakoski, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön lähtökohtana oli Helsingin kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n halu kehittää yhteistyötään ja selvittää Helsingin kaupungille tehtävän puistosuunnitelman tietomallinnuksen taso. Työssä tutkittiin mallipohjaisen ...
 • Asemakaavan muutos Tuulelantiellä 

  Ylätalo, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä lähdettiin etsimään mahdollisimman hyvin toimivaa ratkaisua Varkauden Tuulelantien asemakaavan muutokseen. Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä koilliseen Varkauden Taulumäen keskusta-alueesta. ...
 • Laserkeilausprosessi uudisrakennuskohteen toteumamallia varten 

  Arima, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää uudisrakennuskohteen toteumamallin tuottamista varten vaadittava laserkeilausprosessi. Rakennusten tietomallintaminen on Suomessa suunnittelun osalta käytössä laajalti, mutta ...
 • Kevyen 3D-mallin tuotantoprosessi 

  Tanskanen, Lassi; Kilkki, Torsti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia 3D-mallin optimointia. Tarkoituksena oli tuottaa prosessi, jolla pystytään tuottamaan kevyttä, mutta tarkkaa, 3D-mallia. Tätä tutkittiin Espoon Karamalmilta havainnoidulla ...
 • Seurantamittaukset takymetri- ja tarkkavaaituskalustolla 

  Laine, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää Ramboll Finland Oy:n seurantamittausten toimintatapoja ja dokumentointia. Työssä keskitytään painumatarkkailuprojekteihin, jotka suoritetaan tarkkavaaitsemalla ja takymetrillä. ...
 • Digitalisoituminen infra-alalla — haasteet sekä mahdollisuudet : Infrakit-pilvipalvelujärjestelmä 

  Kankkunen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia digitaalista infrarakentamista ja erityisesti Infrakit−pilvipalvelun näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän hyötyjä ja haasteita tällä hetkellä. ...
 • Rakentamattomat rakennuspaikat Mäntsälän kunnassa 

  Levomäki, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön lähtökohtana oli selvittää Mäntsälän kunnan kiinteistöverotietojen ajantasaisuutta, johon rajaukseksi valikoitui rakentamattomat rakennuspaikat asemakaava-alueella. Työn alkupuolella kerrotaan ...

Näytä lisää