Uusimmat viitteet

 • Vantaan maaomaisuuden selvittäminen tiealueiden osalta 

  Kauppi, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsiteltiin maanomistuksen siirtymistä kunnalle tiealueilla. Työn tarkoituksena oli selvittää epäselvien tiealueiden omistustilannetta Vantaalla. Alueiden omistus on saattanut siirtyä, tai se siirtyy yleisen alueen ...
 • Lohjan kaupungin kiinteistönmuodostamisprosessiin liittyvä ohjeistus 

  Selkälä, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena on Lohjan kaupungin toimitusprosessi ja siihen liittyvät karttojen piirtämisen ohjeistukset. Työ tehtiin tutkimalla toimitusprosessia Lohjalla, Helsingissä ja Porvoossa. Työtä tehtiin piirtämällä ja ...
 • Inspire 10 vuotta : Eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin haasteet 

  Villberg, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä kerrotaan Euroopan unionin Inspire-direktiivistä ja eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin luomiseen liittyvistä haasteista. Työ perustuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden raportteihin sekä muihin ...
 • Asemakaavaluonnos Kotkan Hovinsaarelle 

  Hyvärinen, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö koostuu asemakaavaluonnoksesta Kotkan Hovinsaarelle. Työ apuna Kotkan keskusta alueen yleiskaavoitusta varten. Aluetta elävöitetään, tiivistetään ja parannetaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä. Tarkoitus on ...
 • Meritaito Oy:n merenmittausprojektien aineistonkäsittelytyömäärien seuranta- ja arviointimenetelmät ja niiden kehittäminen 

  Siltanen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarkoitus oli tutkia Meritaidon työmääräseuranta-aineistoa ja etsiä siellä olevista tiedoista mahdollisia johdonmukaisuuksia, seurannan pitoon liittyviä puutteita tai muita asioita, joista olisi hyötyä tulevaisuuden ...
 • Kyläyleiskaavoitus käytännössä – case Eräjärvi 

  Anttila, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin yleiskaavoitukseen kyläyleiskaavoituksen näkökulmasta voimassa olevan lainsäädännön sekä saatavilla olevien oppaiden pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslaki on myös muuttunut tänä vuonna ...
 • BREEAM Communities ja maankäyttö 

  Henriksson, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympäristönluokitusmenetelmät ovat olleet arkipäivää rakennuksissa jo pitkään. Työssä tutustutaan ympäristönluokitusjärjestelmään nimeltä BREEAM Communities ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin aluekehityksessä. Menetelmä on ...
 • Kiinteistönmuodostus TYKS T3 - maanpinnan yläpuolinen kiinteistö 

  Ruotsi, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö alkoi toimeksiantona Turun Kiinteistöliikelaitokselta. Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää tulevan TYKS T3-sairaalan maanpinnan yläpuolisen kiinteistön ”3D kiinteistöön” vaadittavat asemakaavan määräykset, ...
 • Camflight x8:n RPAS-ilmakuvaus väylämäisessä kohteessa 

  Hagelberg, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Camflight x8 RPAS -järjestelmän tuottaman aineiston tarkkuutta, kun kuvataan kapeaa tiealuetta. Tarkkuutta tutkittiin kuvaamalla Turveradantietä alkaen Turunväylän ja Turveradantien ...
 • Pintamateriaalin vaikutus Leica P40- ja Leica MS50 -keilainten tarkkuuteen 

  Rinne, Mitja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia, millaisia pintamateriaaleja Leica P40- ja MS50- keilaimilla voidaan mitata. Tietyt materiaalit, kuten voimakkaasti heijastavat ja läpinäkyvät pinnat, vaikuttavat lasersäteeseen ...
 • Asemakaavaluonnos Espoon Jokisillan alueelle 

  Hyövelä, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia asemakaavaluonnos Espoon Jokisillan alueelle. Jokisillan alue sijaitsee Espoon keskuksen välittömässä läheisyydessä sen luoteispuolella. Aluetta rajaavat Espoonväylä, Espoonjoki, ...
 • Infrahankkeiden ohjeistus ja kehitys – pilotti Espoon kaupungille 

  Norring, Marialina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön pohjana on Espoon kaupungin ja Pöyry Finland Oyn yhteinen pilottihanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa ohjeistusta infahankkeille koskien tarkemittauksia ja toteumamallin tuottoa. Lisäksi ohjeistus ...
 • Maatalousliikenteen arviointi valtatiellä 5, välillä Iisalmi–Siilinjärvi 

  Markkila, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia maatalousliikennettä valtatiellä 5 Iisalmen Ohenmäen ja Siilinjärven Hoikin välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Siilinjärven, Lapinlahden ja Iisalmen tilusrakennetta, ristiin ...
 • Mobiilikartoituslaitteiden ja UAV-kopterin tarkkuusarvio 

  Nurmiainen, Aaro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää, minkälaisiin tarkkuuksiin mobiilikartoituslaitteilla ja miehittämättömällä ilma-aluksella päästään verrattuna perinteisiin maanmittauksen menetelmiin. Helsingin kaupungin ...
 • Hollolan Hämeenkosken siirtolapuutarha-alueen asemakaavaluonnos 

  Tervola, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli ideoida Hollolan Hämeenkoskelle siirtolapuutarha-alue ja laatia siitä asemakaavaluonnos. Alueen suunnittelu on saanut alkunsa Hollolan kunnanvaltuustolle jätetystä valtuustoaloittees ...

Näytä lisää