Uusimmat viitteet

 • Yrityksen visuaalisen ilmeen uudistus 

  Kapanen, Arleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä visuaaliseen ilmeeseen ja graafiseen suunnitteluun sekä toteuttaa visuaalisen ilmeen uudistus liikunta-alan yritykselle. Visuaaliseen ilmeeseen ja graafisen suunnitteluun perehtymisen ...
 • Musiikkikappaleen ääniraitojen miksaus 

  Saikkonen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli käydä läpi musiikkikappaleen ääniraitojen miksausprosessi ja siihen liittyvät tekniset seikat. Prosessi sisältää nauhoituksen ja masteroinnin väliin jäävät vaiheet. Koko työ tehtiin kotioloissa ...
 • Yritysmarkkinointivideo musiikkifestivaalille 

  Virtanen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityönä tehtiin projektiin perustuva työ musiikkifestivaalille. Työn keskeinen tavoite oli luoda video, joka muodostaa tehokkaasti ja näyttävästi sponsoriehdokkaalle mielikuvan siitä, millaista yhteistyö musiikkifestivaalin ...
 • Avoimeen lähdekoodiin perustuvat mikroyrityksen tietojärjestelmäratkaisut 

  Aire, Janina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Insinöörityössä kehitettiin mikroyrityksille sopivaa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa IT-infrastruktuuria ja palvelua, jolla se voidaan toimittaa avaimet käteen -periaatteella. Kehitettävä IT-ratkaisu tuo isoista yrityksistä ...
 • Asiakaspolku verkkosivujen kehityksen tukena 

  Salo, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä kehitettiin taide- ja suunnittelualojen valmennuskoulutusta tarjoavan yrityksen verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi ja paremmin mobiilikäyttöä tukeviksi asiakaspolun avulla. Työ rajattiin koskemaan ...
 • Verkkolähetyksen tekninen määrittäminen : Esimerkkinä e-urheilutuotanto 

  Pakarinen, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli e-urheilutapahtuman verkkostreamaamiseen eli internet-livelähettämiseen tarkoitettujen teknisten vaatimuksien määrittäminen ja tuotantojärjestelmän toteuttaminen. Insinöörityö perustui ...
 • Digitaalisen valokuvan animoitu julkaiseminen 

  Heiskanen, Meri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoitus oli vertailla uuden kuvankäsittelyohjelman kykyä animoida digitaalinen valokuva suhteessa jo vanhempaan tapaan luoda cinemagrafeja eli digitaalisia valokuvia, joissa vain pieni osa liikkuu. Työssä ...
 • Web-sovelluskehitys SPA-arkkitehtuurilla 

  Mäkäräinen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä web-sovelluskehitykseen SPA-arkkitehtuurilla (Single-page application) ja tavoitteena oli toteuttaa asiakasyritykselle web-palvelu, joka kokoaa kattavasti yhteen median ja viestinnän ...
 • SilverStripen hyödyntäminen modernissa webkehityksessä 

  Nyström, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa uusi verkkosivusto markkinointitoimistolle avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä SilverStripella. Insinöörityö lähti liikkeelle SilverStripen ja muutaman ...
 • 3D - mallien käsittely web - ympäristössä 

  Helin, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää 3D-mallien visualisointityökalu WebG-tekniikalla ja vertailla WebGL-sovellusten kehitysalustoja ja -ohjelmointikirjastoja. Työ tehtiin ohjelmistoalan yritykselle. Työssä perehdyttiin ...
 • Taloudellisten lukujen reaaliaikainen visualisointi 

  Kaskinen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa asiakasyritykselle kojelauta, joka visualisoi reaaliaikaista dataa tuntikirjausjärjestelmästä. Asiakasyritykselle tärkein lisäominaisuus kojelaudassa oli tiedon reaaliaikaisuus ja ...
 • Dynaaminen 3D-sisältö PDF-esitteessä 

  Nisso, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia, kuinka paineenalaisten putkistojen tulppaamisen ja haaroittamisen työnkulkua pystyisi esittämään selkeämmin ja tarkemmin käyttäen dynaamista 3D-sisältöä yleisesti käytössä olevissa ...
 • Evaluation of a Prepress Workflow Solution for Sheetfed Offset 

  Viluksela, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to evaluate the suitability of a prepress workflow solution for sheetfed offset in commercial printing. The goal was to provide information to support an investment decision between several ...
 • Offsetpainon erikoistuoteluettelo 

  Martinonyte, Egle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa erikoistuoteluettelo ja siihen liittyvä pakkaus. Tuoteluettelon tehtävänä oli toimia yrityksen myyjän myyntityökaluna, jonka avulla asiakkaat saisivat enemmän tietoa siitä, mitä ...
 • Bannerituotannon työnkulku 

  Autio, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Bannerimainonta on edelleen laajasti käytetty digitaalisen mainonnan muoto huolimatta sosiaalisen median valtavasta noususta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eri laitealustat ja ohjelmistoympäristöt luovat tilanteen, jonka ...

Näytä lisää