Uusimmat viitteet

 • Verkkokauppa vaatealan startup-yritykselle 

  Varttila, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää ja toteuttaa vaatemallistolle parhaiten soveltuvat verkkokaupparatkaisut eli verkkokauppa-alusta, logistiikka ja maksutavat. Insinöörityössä keskityttiin verkkokauppa-alustan ...
 • Tiedekirjan ulkoasun parannus 

  Oksa, Paulina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin tietokirjallisuuslajiin kuuluvien tiedekirjojen kansia ja selvitettiin, voiko kansien graafista ilmettä parantamalla kohentaa tiedekirjojen myyntiä. Insinöörityön kolme eri tavoitetta ...
 • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointiviestintää 

  Rulamo, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin eri sosiaalisen median kanaviin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin markkinoinnissa. Työssä tutkittiin, mitä kaikkia asioita yrityksen täytyy selvittää ja mitä toimenpiteitä vaaditaan toimivien ...
 • Vaihtuvat sisältöelementit mainosvideoissa 

  Virtanen, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli vaihtuvat sisältöelementit mainosvideoissa. Mainonnassa lisääntyneen personoinnin käyttö antoi idean tutkia, miten personointia voidaan käyttää yhä yleistyvässä videomainonnassa mahdollisimman ...
 • Digitaalisen asiakaskokemuksen mittaaminen 

  Lappalainen, Jasmin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin asiakaskokemukseen, sen muodostumiseen, mittaamiseen ja mittaamisen tavoitteisiin. Työssä selvitettiin ja vertailtiin digitaalisen palvelun asiakaskokemuksen mittaukseen soveltuvia menetelmiä ...
 • Akustiikan vaikutus kotistudiomiksauksessa 

  Hartikainen, Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia akustiikan vaikutusta miksaukseen kotistudiossa. Tavoitteena oli selvittää, onko mahdollista vaikuttaa miksauksen laatuun kotistudion akustiikkaan vaikuttamalla. Työssä perehdyttiin ...
 • Hiilinanonuppukalvosta valmistetun sensorin soveltuvuus lämpötilan mittaamiseen 

  Tamminen, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia hiilinanonuppukalvosta valmistetun sensorin soveltuvuutta lämpötilan mittaamiseen. Tavoitteena oli saada selville, onko lämpötilan mittaaminen tällaisella sensorilla mahdollista ja ...
 • Painetun elektroniikan valmistus 

  Kujala, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin kirjallisuusselvityksenä, ja siinä tutkittiin painetun elektroniikan valmistusta. Painetun elektroniikan ala on jatkuvassa muutoksessa, kun uusia älytuotteita ja tekniikoita kehitetään koko ajan, mutta ...
 • Multi-camera video production for medium-sized concert. 

  Nguyen, Phuong (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis illustrates the workflows of producing a live concert video using multi-camera technique, as well as providing practical solutions to tackle problems and possible risks of production. The thesis project is ...
 • Videon tuotantoprosessin erot studio- ja kenttäympäristössä 

  Hyvönen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin erot studio- ja kenttäympäristössä kuvattavan yhden henkilön kuvausryhmän tekemästä henkilökuvauksesta. Työssä toteutettiin kaksi erilaista videota eri asiakkaille. Tavoitteena oli toteuttaa ...
 • Matkapuhelinverkkojen hallintakeskuksen työvaiheiden ja prosessien kehittäminen 

  Nick, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin matkapuhelinverkkojen hallintakeskuksille uusia toimintatapoja ja prosesseja. Työssä keskityttiin uusien tukiasemien käyttöönoton työtapojen tehostamiseen ja uusien työkalujen kehittämiseen. ...
 • iOS-sovelluksen testaustyökalut 

  Sanchez Dominguez, Daniel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä iOS-sovelluskehityksen perusteisiin ja kehitysympäristöön ja tutustua olemassa oleviin testaustyökaluihin. Työn tavoitteena oli kehittää iOS-käyttöjärjestelmälle ...
 • Suurkuvatuotannon automaatiotyönkulku 

  Lackschewitz, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tuoda automaatiotyönkulku osaksi tilaajayrityksen suurkuvatuotantoa. Kehityskohteena oli erityisesti suurkuvatuotannon asemoinnin automatisointi. Tavoitteena oli saada asemointia automatisoitua ...
 • Keskustelurobotin kehittäminen pilvipalveluilla 

  Soiluva, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia keskustelurobotin toteutusta web-sovelluksessa käyttäen IBM Cloud -pilvipalveluista saatavia Cloud Foundry-, Watson Conversation- ja Watson Tone Analyzer -tekniikoita. Tavoitteena oli ...
 • WordPress-kehittämisen hyvät käytänteet 

  Juvani, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin WordPress-julkaisujärjestelmään verkkokehittämisen ja verkkosovelluskehyksien näkökulmasta. Työssä arvioitiin ja pohdittiin tämän suositun verkkosisällönhallintajärjestelmän soveltuvuutta ...

Näytä lisää