Uusimmat viitteet

 • Reaaliaikaisen suoratoiston käyttö tapahtumamarkkinoinnissa 

  Piirto, Pekko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin reaaliaikaista suoratoistoa ja sen vaikutusta tapahtumamarkkinointiin. Työssä perehdyttiin tapahtumamarkkinoinnin perinteisiin ja moderneihin menetelmiin ja laajasti reaaliaikaisen suoratoiston ...
 • Configuring a quotation through a conversational agent 

  Gundersen, Fredrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis explores the world of conversational agents and introduces a proof-of-concept project that was made for a company that wanted to research alternative mediums for using their software. The target was to provide ...
 • Videomateriaali sosiaalisen median sisältönä urheiluseuroissa 

  Kunnas, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tehtiin kolme videota painiseuran sosiaaliseen mediaan ja tutkittiin, mitä vaikutuksia julkaisuiden saamaan näkyvyyteen on sillä, että ne ovat videomuodossa. Samalla pyrittiin selvittämään, kannattaako ...
 • Ympäristövastuu painopalveluiden hankinnassa 

  Teuho, Anna-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda mittaristo, painoalan tilaajia palveleva työkalu, jonka avulla painojen ympäristövastuullisuutta voidaan vertailla painotyön tarjousprosessissa. Ympäristövastuuta lähestyttiin ...
 • Ohjelmallinen natiivimainonta 

  Uljala, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli ottaa käyttöön Googlen Ad Exchange -palvelun tarjoama ohjelmallinen natiivimainonta suuren suomalaisen mediayhtiön asumiseen keskittyvällä sivustolla. Projektissa kartoitettiin Googlen ...
 • Intranetpalvelun personointi 

  Tornberg, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Microsoft SharePoint Framework -sovelluskehitysmenetelmän soveltumista SharePoint-pohjaisen intranetpalvelun personointiin. Työssä kartoitettiin Office 365 -palvelussa syntyvän ...
 • Verkkosovelluksen automaattinen käyttöönottoprosessi 

  Meriläinen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli löytää työkalu ja prosessi automaattiseen käyttöönottoon osana verkkosovelluskehitysprojektia. Prosessin tavoitteena oli saada vaihdettua manuaalinen käyttöönottoprosessi vakaaksi ja helposti ...
 • Yrityksen visuaalisen ilmeen uudistus 

  Kapanen, Arleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä visuaaliseen ilmeeseen ja graafiseen suunnitteluun sekä toteuttaa visuaalisen ilmeen uudistus liikunta-alan yritykselle. Visuaaliseen ilmeeseen ja graafisen suunnitteluun perehtymisen ...
 • Musiikkikappaleen ääniraitojen miksaus 

  Saikkonen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli käydä läpi musiikkikappaleen ääniraitojen miksausprosessi ja siihen liittyvät tekniset seikat. Prosessi sisältää nauhoituksen ja masteroinnin väliin jäävät vaiheet. Koko työ tehtiin kotioloissa ...
 • Yritysmarkkinointivideo musiikkifestivaalille 

  Virtanen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityönä tehtiin projektiin perustuva työ musiikkifestivaalille. Työn keskeinen tavoite oli luoda video, joka muodostaa tehokkaasti ja näyttävästi sponsoriehdokkaalle mielikuvan siitä, millaista yhteistyö musiikkifestivaalin ...
 • Avoimeen lähdekoodiin perustuvat mikroyrityksen tietojärjestelmäratkaisut 

  Aire, Janina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Insinöörityössä kehitettiin mikroyrityksille sopivaa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa IT-infrastruktuuria ja palvelua, jolla se voidaan toimittaa avaimet käteen -periaatteella. Kehitettävä IT-ratkaisu tuo isoista yrityksistä ...
 • Asiakaspolku verkkosivujen kehityksen tukena 

  Salo, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä kehitettiin taide- ja suunnittelualojen valmennuskoulutusta tarjoavan yrityksen verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi ja paremmin mobiilikäyttöä tukeviksi asiakaspolun avulla. Työ rajattiin koskemaan ...
 • Verkkolähetyksen tekninen määrittäminen : Esimerkkinä e-urheilutuotanto 

  Pakarinen, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli e-urheilutapahtuman verkkostreamaamiseen eli internet-livelähettämiseen tarkoitettujen teknisten vaatimuksien määrittäminen ja tuotantojärjestelmän toteuttaminen. Insinöörityö perustui ...
 • Digitaalisen valokuvan animoitu julkaiseminen 

  Heiskanen, Meri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoitus oli vertailla uuden kuvankäsittelyohjelman kykyä animoida digitaalinen valokuva suhteessa jo vanhempaan tapaan luoda cinemagrafeja eli digitaalisia valokuvia, joissa vain pieni osa liikkuu. Työssä ...
 • Web-sovelluskehitys SPA-arkkitehtuurilla 

  Mäkäräinen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä web-sovelluskehitykseen SPA-arkkitehtuurilla (Single-page application) ja tavoitteena oli toteuttaa asiakasyritykselle web-palvelu, joka kokoaa kattavasti yhteen median ja viestinnän ...

Näytä lisää