Uusimmat viitteet

 • Vuokra-, leasing- vai oman kaluston käyttö kerrostalotyömaalla 

  Pilden, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus perehtyä kerrostalotyömaalla käytettävään pienkalustoon ja sen hankintaan. Koska kalustoa voi ostaa, liisata tai vuokrata niin haluttiin selvittää, mikä niistä on edullisin tapa työmaan ...
 • Maanalaisen pysäköintilaitoksen salaoja- ja viemärijärjestelmän rakentaminen runkovaiheen jälkeen 

  Engström, Thomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Pasilan Triplan kauppakeskuksen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen salaoja- ja viemärijärjestelmien rakentamista runkovaiheen jälkeen. Työn tavoitteena oli selventää työmenetelmiä ja ...
 • Sähköautojen latauspisteet kerrostalorakentamisessa 

  Aalto, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tutkielma Rakennusliike Lapti Oy:lle sähköautojen latauspisteistä kerrostalokohteissa sekä löytää kustannustehokkaita toteutuksia latausjärjestelmille. Opinnäytetyössä syvennyttiin ...
 • Erilaiset automaattiset sammutuslaitteistot ja niiden käyttäminen arkistoissa 

  Vesterbacka, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia erilaisia Suomessa käytettäviä automaattisia sammutuslaitteistoja ja niitä sekä niitä asentavia ja huoltavia asennusliikkeitä koskevia säädöksiä ja, kuinka mikäkin eri automaattinen ...
 • Laadunhallinnan perusteet rakennusalan konsulttitoimistolle 

  Julin, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö aloitettiin kirjoittajan työnantajan tilauksesta. Työnantaja on pieni rakennusalan konsulttitoimisto pääkaupunkiseudulta. Alkuperäisenä tarkoituksena ja aiheena oli luoda konsulttitoimistolle sisäinen ...
 • Asfaltointikauden pidentämisen mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla 

  Kainulainen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Energia-Urakointi Oy:lle ja sen tarkoituksena oli kartoittaa asfaltointikauden pidentämisen mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Työssä oli tarkoitus selvittää eri menetelmiä asfaltointikauden ...
 • Linjasaneerausprosessin toimintojen helpottaminen yrityksessä 

  Kutja, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Korjausrakentamisen ja varsinkin putkiremonttien määrä on voimakkaassa kasvussa. Tämä luo rakennusyrityksille tarpeen kehittää ja parantaa toimintojaan linjasaneerausprosesseissaan. Tämä opinnäytetyö tehtiin U-H Rakennus ...
 • Olympiastadionin peruskorjauksen betonitöiden laadunvarmistus 

  Ansamaa, Jasmiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on paljon keskustelua herättänyt betonin laatu ja sen valvonta. Työ toteutettiin Skanska Talonrakennus Oy:lle ja työ keskittyy Olympiastadionin työmaan betonitöiden laadunvalvontaan, toteutukseen ...
 • Ohjeistus väestönsuojien ilmanvaihdon suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti saneerattavissa kohteissa 

  Huttunen, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella aihetta ”Miten väestönsuojien ilmanvaihto suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti saneerattavissa ja ajanmukaistamisen vaativissa kohteissa?”. On käynyt ilmi, ettei vanhojen ...
 • Pumppaamoiden huollon tärkeys 

  Anjala, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli jakaa informaatiota pumppaamoiden huoltamisen tärkeydestä varsinkin niille, jotka ovat vastuussa pumppaamoiden huoltotoiminnan rahoituksesta, organisoinnista ja johtamisesta. Työssä ...
 • IOT-anturijärjestelmien mahdollisuudet rakennustyömaalla 

  Kuismin, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusalan digitalisaatio mahdollistaa työmaan kosteudenseurannan automatisoinnin esineiden internetin avulla. Kosteudenhallintaan käytettäviä järjestelmiä on mahdollista käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin. Tässä ...
 • Viemärin laadunvarmistus maanrakennustyömaalla 

  Lehtonen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia raportti ja työohje viemärin laadunvarmistukseen maanrakennustyömaalla. Työ toteutettiin Graniittirakennus Kallio Oy:lle, joka toimii erilaisissa maanrakennusurakoissa ympäri Suomea. ...
 • Louhinnan teknistaloudellinen optimointi 

  Siikanen, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä louhinnan teoriaan ja siihen, miten louhintatyö käytännössä tehdään ja mitä asioita tulee ottaa huomioon, että louhinta on teknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman ...
 • Positiivisen kannustuksen vaikutus rakennustyömaan työturvallisuuteen 

  Soronen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli positiivisen kannustuksen vaikutus rakennustyömaan työturvallisuuteen. Opinnäytetyö tehtiin SRV Rakennus Oy:lle Etelä-Suomen toimitilarakentamisyksikössä. Kohteena työssä oli Tapiolassa sijaitseva ...
 • Asematason allianssi, käyttöönottoprosessin suunnittelu ja toteutus 

  Pitkänen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Asematason allianssin infrarakennushankkeen käyttöönottoprosessiin ja laatia siitä työopas Destia Oy:lle suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Hanke on laaja ja vaativa, ...

Näytä lisää