Uusimmat viitteet

 • Ohjeistus väestönsuojien ilmanvaihdon suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti saneerattavissa kohteissa 

  Huttunen, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella aihetta ”Miten väestönsuojien ilmanvaihto suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti saneerattavissa ja ajanmukaistamisen vaativissa kohteissa?”. On käynyt ilmi, ettei vanhojen ...
 • Pumppaamoiden huollon tärkeys 

  Anjala, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli jakaa informaatiota pumppaamoiden huoltamisen tärkeydestä varsinkin niille, jotka ovat vastuussa pumppaamoiden huoltotoiminnan rahoituksesta, organisoinnista ja johtamisesta. Työssä ...
 • IOT-anturijärjestelmien mahdollisuudet rakennustyömaalla 

  Kuismin, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusalan digitalisaatio mahdollistaa työmaan kosteudenseurannan automatisoinnin esineiden internetin avulla. Kosteudenhallintaan käytettäviä järjestelmiä on mahdollista käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin. Tässä ...
 • Viemärin laadunvarmistus maanrakennustyömaalla 

  Lehtonen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia raportti ja työohje viemärin laadunvarmistukseen maanrakennustyömaalla. Työ toteutettiin Graniittirakennus Kallio Oy:lle, joka toimii erilaisissa maanrakennusurakoissa ympäri Suomea. ...
 • Louhinnan teknistaloudellinen optimointi 

  Siikanen, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä louhinnan teoriaan ja siihen, miten louhintatyö käytännössä tehdään ja mitä asioita tulee ottaa huomioon, että louhinta on teknisesti ja taloudellisesti mahdollisimman ...
 • Positiivisen kannustuksen vaikutus rakennustyömaan työturvallisuuteen 

  Soronen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli positiivisen kannustuksen vaikutus rakennustyömaan työturvallisuuteen. Opinnäytetyö tehtiin SRV Rakennus Oy:lle Etelä-Suomen toimitilarakentamisyksikössä. Kohteena työssä oli Tapiolassa sijaitseva ...
 • Asematason allianssi, käyttöönottoprosessin suunnittelu ja toteutus 

  Pitkänen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Asematason allianssin infrarakennushankkeen käyttöönottoprosessiin ja laatia siitä työopas Destia Oy:lle suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Hanke on laaja ja vaativa, ...
 • Ilmanvaihtokoneiden päivitys ja peruskorjaus uudistamishankkeessa 

  Juvonen, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perustuu Caverion Suomi Oy:n toimeksiannosta toteuttamaani Yleisradion Ison Pajan peruskorjauskohteen talotekniikkaurakan ilmanvaihtokoneiden modernisaatiota uudistamishankkeessa. Opinnäytetyössäni keskityn ...
 • Toimintamalli ilmanvaihdon puhdistustöihin 

  Kokko, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sisäilmaongelmat ovat suuri huolenaihe monessa rakennuksessa, sillä niistä voi aiheutua vakaviakin haittoja ongelmaisten tilojen käyttäjille. Sisäilmaongelmat johtuvat huoneilmassa olevista epäpuhtauksista, ilmavirroista ...
 • Elementtiasennussuunnitelman päivitys 

  Vanonen, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä betonielementtiasennussuunnitelman päivitys Rakennuspetäjä Oy:lle. Suunnitelma tulisi olla helposti muokattavissa uusille työmaille. Tavoitteena oli tehdä suunnitelmasta selkeämpi ja ...
 • Laatukortisto ja aliurakoiden ohjaus 

  Koro, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen yhteistyö on rakennustyössä ratkaisevan tärkeää. Urakoiden tehtävät ja vastuut sovitaan urakkaneuvottelussa, josta tehdään urakkaneuvottelumuistio. Urakkasopimusten ja ...
 • ILOQ lukituksen & sähköisen varausjärjestelmän toiminnan varmistaminen : Mestarityö 

  Jansalo, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli ILOQ-lukituksen & sähköisen varausjärjestelmän toiminnan varmistaminen. Työ toteutettiin YIT Rakennus Oy:n toimesta. Työn tavoitteena oli selvittää, mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun ...
 • Talotekniikkayritys pääurakoitsijana 

  Impola, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa talotekniikan yrityksille kuva siitä, mitä pääurakointiin ryhtyminen pitää sisällään, käyttäen hyödyksi omaa kokemustani, alan yrityksen esimerkkihankkeita ja alan kirjallisuutta. P ...
 • Paikallavalutyöt korjausrakentamisessa 

  Holmberg, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Peab Oy:n Etelä-Suomen korjausrakentamisen yksikölle. Opinnäytetyö käsittelee korjausrakentamisen työmaalla esiintyviä erikoispiirteitä kun raudoitetaan, muotitetaan ja betonoidaan uusia tai vahvistetaan ...
 • Tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen tunnelityömaalla 

  Peltola, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli esittää tunnelityömaalle ominaisia tiedonkulkuun liittyviä ongelmia, sekä löytämään ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin johtavat syyt pystytään välttämään. Työ tehtiin käyttäen lähteenä ...

Näytä lisää