Uusimmat viitteet

 • Vesikaton elementointi 

  Salopelto, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kerrostalojen vesikattojen toteutukseen on perinteisesti ollut käytössä vain muutama vaihtoehto. Yleisimmät vesikattovaihtoehdot ovat puurakenteinen- tai kevytsorakatto. Puurakenteisen katon rakentamiseen on käytössä ollut ...
 • KVR-urakka linjasaneerauksessa 

  Linna, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tutkimus siitä, mitä riskejä KVR-urakan soveltaminen tuo perinteiseen linjasaneeraukseen. Aihetta tarkasteltiin rakennusyrityksen kannalta, jonka aikaisemmat projektit on toteutettu ...
 • Hevostallin riittävä ilmanvaihto 

  Jarvansalo, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys siitä, minkälainen on hevostallin riittävä ilmanvaihto ja miten sen voi toteuttaa. Hevostallien ilmanvaihdon toteuttamisesta on vähän dokumentoitua tietoa, eikä siitä ...
 • Yllättävien lisätöiden vaikutus aikatauluun linjasaneerauskohteessa 

  Nyqvist, Erkki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida linjasaneeraustyön yllättäviä ongelmia, niihin reagoimista ja pohtia, miten ongelmien ilmetessä tulisi toimia, jotta ne viivästyttäisivät työ-maan etenemistä mahdollisimman ...
 • Tietomallin taloteknisten yhteentörmäysten kartoittaminen ja mallin versioiden välinen vertailu 

  Suhonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on tietomallin taloteknisten yhteentörmäysten kartoittaminen ja mallin versioiden välinen vertailu. Yhteentörmäys kartoittamisessa käytettävä uusi kartoitustapa on täysin uusi menetelmä ja perustuu omaan ...
 • Espoon Karakallion tyyppitalojen linjasaneerauksen, teknisen toteutuksen tarkastelu ongelmineen ja ratkaisuineen 

  Ahonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 60-luvulla valmistuneiden ja Espoon Karakalliossa sijaitsevien tyyppitalojen linjasaneerauksen teknistä toteutusta sekä saneerauksessa ilmenneitä haasteita ja ongelmia, joita ...
 • Työmaainsinöörin tehtävänkuvaus uudisrakennushankkeessa 

  Peuraniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin yhteistyössä Oy Rakennuskultti Ab:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työmaainsinöörin työnkuvaa uudisrakennushankkeessa. ja vastata kysymyksiin; työmaainsinöörin yleisimmät tehtävät, miten ...
 • Hulevesijärjestelmät nykyrakentamisessa 

  Paasi, Lila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee erilaisia hulevesiratkaisuja nykyrakentamisessa. Opinnäytteessä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja ohjata ja hallita hulevesiä tiheästi rakennetulla kaupunkialueella. Ilmastonmuutoksen myötä ...
 • Kiinteistötekniikan KIITO-tuotannonohjausjärjestelmä 

  Selvinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua toimeksiantajan uuteen tuotannonohjausjärjestelmään. Tavoitteena oli myös tutkia järjestelmän tuomia hyötyjä työnjohtajan ja asentajan päivittäisissä työtehtävissä. Työssä ...
 • LVI-alan yleisimmät vesivahingot 

  Aaltonen, Reetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli LVI-alan yleisimmät vesivahingot. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli saada selvitettyä ja kuvattua mahdollisimman kattavasti LVI-alan yleisimmät vesivahingot ja miten vahingot ovat syntyneet. ...
 • Palokatkot saneerauskohteessa ja sen valvonta 

  Raudaskoski, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö esittelee saneerauskohteessa tehtäviä palokatkoja sekä niiden valvontaa. Työn päämääränä oli tehdä yleispätevä ohje palokatkoille. Palokatkot ovat kohteeseen tehtyjä läpivientejä palo-osastojen välille, jotka ...
 • Kerrostalotyömaan LVI-tarkastusasiakirja 

  Sivula, Väinö-Harald (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona T2H Rakennus Oy:lle. Toimeksiantajan työntekijät sekä kumppaneina toimiva LVI-suunnittelija ja KVV-valvoja ovat huomanneet ongelmia tarkastusasiakirjoissa, jotka eivät myöskään palvele ...
 • Rasvakanavien otsonointijärjestelmä 

  Salo, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia otsonoinnin hyötyjä keittiön rasvanerotusprosessissa. Lisäksi opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää keittiön muita rasvanerotuslaitteistoja, joita käytetään otsonoinnin ohella. ...
 • LVI-urakointiliikkeiden kannattavuuden kehittäminen 

  Makkonen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia LVI-urakointiliikkeiden kannattavuutta ja kannattavuuden kehitystä viime vuosina. LVI-urakointiliikkeiden kannattavuus on ollut jo pitkään heikkoa voimakkaasta rakennusalan noususuhdanteesta ...
 • Jätevesilaitteiston tiiviyden laadunvarmistus 

  Miettinen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri toimintatapoja todentaa jätevesilaitteiston tiiviys. Lisäksi tutkittiin syitä, mitkä ovat johtaneet jätevesilaitteiston vuotoihin. Tavoitteena oli tehdä viemärin tarkastuspöytäkirja ...

Näytä lisää