Uusimmat viitteet

 • Paikallavalutyöt korjausrakentamisessa 

  Holmberg, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Peab Oy:n Etelä-Suomen korjausrakentamisen yksikölle. Opinnäytetyö käsittelee korjausrakentamisen työmaalla esiintyviä erikoispiirteitä kun raudoitetaan, muotitetaan ja betonoidaan uusia tai vahvistetaan ...
 • Tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen tunnelityömaalla 

  Peltola, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli esittää tunnelityömaalle ominaisia tiedonkulkuun liittyviä ongelmia, sekä löytämään ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin johtavat syyt pystytään välttämään. Työ tehtiin käyttäen lähteenä ...
 • Turvallisuusjohtaminen rakennustyömailla 

  Taimi, Kimi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön on tilannut Fira Group Oy ja se käsittelee turvallisuusjohtamista rakennustyömailla. Työssä selvitettiin turvallisuusjohtamista teoreettisella tasolla ja haastateltiin rakennusalalla eri tehtävissä ...
 • Tarkastuskortin käyttö työvaiheen laadunhallinnassa 

  Laitinen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin työvaiheen tarkastuskortin hyödyntämistä laadunvarmistusprosessissa sekä tarkasteltiin yleisellä tasolla rakentamisen laadunhallintaa eli ns. laadunhallintapolkua. Näkökulma tutkimuksessa ...
 • PlanGrid-ohjelman hyödyntäminen itselleluovutusvaiheessa 

  Hyttinen, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän mestarityön aiheena oli PlanGrid-ohjelman hyödyntäminen itselleluovutusvaiheessa. Työn tilasi YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu (ARK) -yksikkö. YIT:llä on edelleen työmaita, joissa on ...
 • Rakennusaikaiset kosteudenhallinnan vaatimukset ja menetelmät 

  Huhtamäki, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin rakennusaikaisia kosteudenhallintamenetelmiä ja selostettiin, minkälaisia erilaisia vaatimuksia ja asiakirjoja on laadittu työmaiden kosteuden hallitsemista varten. Lisäksi opinnäytetyössä ...
 • Elementtikylpyhuoneiden asennustyöt ja kosteudenhallinta työmaalla 

  Lampola, Upi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaaja oli SRV Rakennus Oy. Työ toteutettiin hyvässä yhteistyössä Parmarine Oy:n kanssa, joka on valmistanut tutkimuksessa käytetyt elementtikylpyhuoneet. Joillakin tilaajan työmailla oli ilmennyt ...
 • Vesikattoleikkaukset ja -detaljit huopakatolla 

  Sandberg, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin NCC Suomi Oy:n asuntorakentamisen yksikölle (AR), joka on osa NCC Buildingia. Aiheena oli vesikattoleikkaukset ja detaljit huopakatolla. Työn aihe valittiin osittain jälkimarkkinoinnin kanssa ...
 • Työmaan logistiikan suunnittelu ahtailla rakennuspaikoilla 

  Timonen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentamisen Kerrostalot pääkaupunkiseutu -yksikköön. Työn aiheena oli työmaan logistiikan suunnittelu ahtailla rakennuspaikoilla ja -alueilla. Työn tarkoituksena ...
 • Mikrobivaurioituneen ryömintätilan korjaustapasuunnitelma 

  Pirttimäki, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ryömintätilaltaan mikrobivaurioitunut omakotitalo. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää vaurioiden laajuus ja vaurioitumiseen johtaneet syy-yhteystekijät kyseisen kiinteistön kohdalla. ...
 • Selvitys omakotitalon toissijaiseksi lämmitysjärjestelmäksi 

  Liikanen, Vesa-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän mestarityön tarkoituksena oli selventää omakotitalorakentajan toissijaisen lämmitysratkaisun vaihtoehtoja savuhormin ja tulisijan valinnassa. Selvityksessä vertailtiin neljää eri savupiippua sekä kahta eri ...
 • Laatukäsikirja 

  Erkkilä, Charlotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi pieni perheyritys. Opinnäytetyön aiheena oli laatukäsikirja, jota lähdettiin kehittämään. Tavoitteena oli saada aikaan tarpeeksi kattava laatukäsikirja yrityksen käyttöön, sekä urakkalaskennan ...
 • Insinööritoimiston rakennusteknisten palveluiden kartoitus 

  Heikkinen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ILC-Kiinteistöpalvelu Oy:lle. Tässä opinnäytetyössä kuvataan insinööritoimiston rakennusteknisten palvelujen mahdollista tarjoamaa, kun koulutuspohjana on rakennusmestarin AMK-koulutus talonrakennuksen ...
 • Aliurakoitsijoiden itselleluovutus 

  Olkkonen, Aku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu -yksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aliurakoitsijat tekemään itselleluovutuksensa paremmin ja huolellisemmin ja tätä ...
 • LVI-asennuksien tarkastukset asuinrakennuksissa 

  Halinen, Altti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:n tilauksesta. Heidän tarpeisiinsa loin pohjan, jolla rakennuspuolen koulutuksen saanut henkilö pystyy tekemään LVI-asennustapatarkastuksia tavanomaisessa asuinkerrostalossa ...

Näytä lisää