Uusimmat viitteet

 • LVV-urakan hankinnan laajuus linjasaneerauksessa 

  Laasonen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tutkimus siitä, mitä tilaajan tulee ottaa huomioon, jos se haluaa siirtyä kokonaisen tuoteosan ostamisen sijasta osittaiseen aliurakointiin. Tässä työssä aihe on rajattu niin, että keskitytään ...
 • Tietomallin hyödyntäminen LVI-projektinhoidossa 

  Juutinen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä KLA Talotekniikka Oy:lle sen hankkimista ohjelmista, Solibri Model Checker ja JCAD LVI määrät, tutkimus kuinka hyvin ohjelmat soveltuvat projektinhoitoon. Ohjelmat ovat maksullisia ...
 • Rakennusautomaation etävalvonnan IoT-ratkaisut ja käyttöönotto 

  Airaksinen, Nikolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn aiheena oli löytää toimivia IoT-ratkaisuja nykyisiltä ohjelmistotoimittajilta rakennusautomaation etävalvonnan työprosessin tehostamiseksi. Etävalvonta on kiinteistöhuollon ja -ylläpidon asiantuntijoiden tuottama ...
 • Mobiilisovelluksen käyttö päällystystyömaalla 

  Palvimo, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia mobiilisovelluksen käyttöä päällystystyömaan työmaa raportoinnissa ja tietojen dokumentointi käytössä. Työssä käytettiin olemassa olevaa sovellusta, Tietomekka Oy: n tuottamaa ...
 • Talotekniikan opetus ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti 

  Nikula, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää mahdollisia ratkaisuja talotekniikan koulu-tuksen tarpeisiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutuslaitokselle. Työn lähtökohtana on opetushallituksen Reformi2018:ssa ...
 • Energiankulutuksen seurantajärjestelmä ja sen hyödyntäminen energiatehokkuuden parantami-sessa 

  Oksanen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli verrata energianamittausjärjestelmän toteutusta teoriaan ja arvioida kuinka energiakulutuksen seurantajärjestelmä on toteutettu pilottikohteeessa. Toisena tavoitteena selvitettiin ...
 • Työnjohtajan opas 

  Viitanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on työnjohtajan opas Fixu Ville Oy:n yrittäjälle, ja sen tarkoituksena on toimia operatiivisen johdon tukena rakennusalalla. Yrittäjän tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa yritystoimintaansa ja palkata ...
 • Rakennushankkeen luovutusprosessin tehostaminen 

  Heino, Johnny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luovutusprosessilla pyritään siihen, että rakennushankkeet saadaan luovutettua asiakkaalle aikataulussa ja virheettömänä. Luovutusprosessin merkitys on kasvanut viime vuosina hankkeen eri osapuolten määrän kasvun, hankkeiden ...
 • Poravaunun tuottaman informaation integrointi yrityksen seurantajärjestelmiin 

  Lindholm, Riina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän mestarityön tilaajana toimi YIT Rakennus Oy, Infrapalveluiden porapaalutukseen ja tukiseiniin erikoistunut osasto. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko osaston koneissa käytettävien etäseurantajärjestelmien pohjalta ...
 • Talvibetonointi 

  Vilkman, Rauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on talvibetonointi ja talvibetonointiin liittyvä ohjeistus. Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa talvibetonointiohjeistus YIT Rakennus Oy:lle työmaita varten. Talvibetonointiin liittyvää tietoa ...
 • Rakennustyömaiden kemikaalihallinnan kartoittaminen 

  Kärhä, Aku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin NCC Suomi Oy:n Buildingin yksiköille (TR),(AR),(KR). Aiheena opinnäytetyöllä oli rakennustyömaiden kemikaalihallinnan kartoittaminen. Työ valittiin Buildingin ympäristöhenkilöstön kanssa, ...
 • Schöck-ulokeparvekkeen tuennan tehokas hyödyntäminen 

  Toivakainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä mestarityö tehtiin YIT Rakennus Oy:lle ARK yksikölle ja kohdetyömaana olivat Triplan asunnot. Triplan asuntohankkeissa käytetään todella paljon Schöck-ulokeparveke-elementtejä. Työn tarkoitus on selvittää, kuinka ...
 • Paikalla rakennettavan kylpyhuoneen ja valmiin kylpyhuone-elementin kustannusten vertailu 

  Vaara, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli paikalla rakennettavan ja valmiin kylpyhuone-elementin kustannusten vertailu. Opinnäytetyö tehtiin Lehto Asunnot Oy:lle pääkaupunkiseudun asuinrakentamisyksikössä. Kohteena työssä oli Kilossa ...
 • Kylpyhuoneen kaatolattian valutapojen vertailu 

  Lindberg, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä seikat on otettava huomioon, kun halutaan valita paras tapa valaa elementtikerrostalon kylpyhuoneen kololaatta. Kylpyhuone voidaan toteuttaa monellakin tavalla, mutta ...
 • Rakennusalan yrityksen perustaminen ja työskentely Espanjassa 

  Mehtonen, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alku johdattaa lukijan kirjoittajan syihin lähteä tutkimaan yrittäjyyttä ja käydään läpi kirjoittajan työhistoriaa, jotta lukijan on helpompi ymmärtää tämän opinnäytetyön aihe. Työssä käsiteltiin mahdollisimman helppolukuisesti ...

Näytä lisää