Uusimmat viitteet

 • Sisäilmaston toimintamalli Suomenlinnan hoitokunnassa 

  Sundberg, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkiyttää sisäilmaston ongelmiin ja niiden aiheuttajiin kohdistuvia toimintatapoja Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimissa rakennuksissa. Pääasiassa ongelmat kohdistuvat asuin-, työ- ...
 • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

  Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
 • Maakostea betoni kaatolattioissa 

  Basili, Tim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maakosteaa betonia ja nimenomaisesti sen käyttöä kylpyhuoneiden kaatolattioissa. Opinnäytetyön tarve syntyi YIT:n ARK yksikössä, jossa maakosteaa betonia pyritään käyttämään enemmän ...
 • Projektisuunnitelma projektinjohtourakassa 

  Salomaa, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin projektinjohtorakentamisen erityispiirteitä ja ongelmakohtia projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta. Työn tarkoitus on toimia apuvälineenä projektinjohtourakoiden toimihenkilöiden urakkamuotoon ...
 • Väyläprojektin logistiikkareittien suunnittelu, kriittisten polkujen kartoituksen avulla. : CASE VT12 Lahden eteläinen kehätie. 

  Pelenen, Ilja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy infrapalvelut laskentayksikkö. Väylähankkeen logistiikkareittien suunnittelu on osa tuotannonhallinnan suunnittelua ja hankkeen logistiikan kokonaisuudenhallinasta. Hyvin ...
 • Yleiset inframallivaatimukset 2015 palautteen ja kehitysehdotusten kerääminen 

  Kyllönen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietomallintamisen yleistyessä suurimmille infratilaajille on syntynyt tarve yhteisen ohjeiden luomiselle mallintamisen vaatimuksista, jotta tilaajilla ja palveluntarjoajilla olisi yhteinen näkemys mallintamisesta hankkeen ...
 • Kerrostalon ulkovaippakorjauksen rakenneratkaisut 

  Nummelin, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Insinööritoimisto Konstru Oy:lle. Yrityksen suunnitteluprojekteista suuri osa liittyy julkisivujen ja parvekkeiden betonirakenteiden korjaukseen. Insinöörityön tavoite on laatia korjaussuunnitelma ...
 • Infrapalveluiden varastoalueiden hallintatavan kehittäminen 

  Pelkonen, Siri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden väylät, sillat ja maarakentaminen -yksikön toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli kehittää Infrapalveluiden varastoalueiden hallintaa ja suunnitella, minkälainen ...
 • CFT-liittopilarin betonointiohje 

  Matilainen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoite oli tutkia CFT-liittopilarin valamista ja päivittää Sweco Rakennetekniikka Oy:lle liittorakenteiden toteutuseritelmä liittopilarien osalta. Työn keskeinen päämäärä oli selventää ja yksilöidä seikkoja, ...
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta asuntorakentamisen työmailla 

  Rusanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin NCC Suomi Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työn tavoitteena oli löytää keinoja lisä- ja muutostöiden hallintaan asuntorakentamisen työmailla. Lisä- ja muutostöiden hallinnalla voidaan ...
 • Kelluvien asuntojen infratarkastelu 

  Malmström, Dennis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tuottaa ratkaisu kelluvien asuntojen sähkö-, vesi- ja viemäriverkostolle. Ratkaisussa otetaan huomioon sen toimivuus pohjoismaisissa olosuhteissa ympäri vuoden. Erityishuomiota vaativat ...
 • Sääsuojan perustusmenetelmän kehittäminen 

  Onttonen, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin sääsuojan perustusmenetelmää normaalin liikenne-estekiinnityksen tilalle sillankorjaustyömaille. Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehit-tää uusi sääsuojan perustamismenetelmä ...
 • Vuosisopimuksien kehitys 

  Lampola, Okko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena tutkija kolmea eri urakkakokonaisuutta, joista on tehty vuosisopimukset. Lisäksi tutkittiin, kuinka hyvin organisaatio käyttää tehtyjä vuosisopimuksia hyödykseen ja kuinka yhteistyö toimii ...
 • Provepad-mobiilisovelluksen käytön kehitys kuntotutkimuksissa 

  Ahonen, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää Provepad-mobiilisovelluksen käyttöä kuntotutkimuksia varten Ramboll Finland Oy:n kuntotutkimustiimille. Provepad on aiemmin ollut kuntoarvioita varten kehitetty mobiilisovellus, ...
 • Betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikainen tuenta 

  Siirilä, Joosua (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikaisen tuennan toteuttamiseksi, vertailla eri menetelmien kustannuksia ...

Näytä lisää