Uusimmat viitteet

 • Elementtikylpyhuoneiden asennustyön tehostaminen 

  Rajala, Miska (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kilpailu rakennusalalla on vuosi vuodelta koventunut ja pärjääminen alan kilpailussa edellyttää loppuun asti hiottuja tehokkaita toimintamalleja ja ohjeistuksia. Aikataulut rakennustyömailla ovat tiukkoja, eikä virheisiin ...
 • Kuivaketju10 rakennushankkeessa 

  Ketola, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Suomen Talokeskus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää Kuivaketju10:n soveltuvuus yrityksen tarpeisiin. Työssä perehdyttiin Kuivaketju10:n toimintamalliin ja siinä esitettyihin, eri osapuolille ...
 • Poimulevyn palomitoitus ja suunnitteluohjeen tekeminen 

  Eskelinen, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Sweco Rakennetekniikka Oy:lle. Työssä keskityttiin tarkastelemaan poimulevyjä niiden palomitoituksen kannalta. Yritykseltä löytyy jo osaamista ja tietoa poimulevyjen mitoituksesta palotilanteelle, mutta ...
 • Pääurakoitsijan toiminta turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävässä rakennushankkeessa 

  Partanen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin NCC Suomi Oy:n korjausurakointiyksikön toimeksiannosta. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, mitä vaatimuksia pääurakoitsijan työmaatoimintaan aiheutuu siitä, että rakennushankkeessa on ...
 • Infrahankkeen virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen hyödyntäminen tarjousvaiheessa 

  Piipponen, Eero-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarjouslaskentavaihe koostuu usean eri osa-alueen summasta. Näiden alueiden sisällöillä määritellään raamit, joilla on lähdettävä toimimaan, kun voitetaan urakka. Esimerkkejä näistä osa-alueista on aikataulun tekeminen ...
 • Määrälaskennan ja hinnoittelun tehostaminen linjasaneerauksessa 

  Gavrilov, Taneli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia nopeuttaa tarjouksen luomista määrälaskennan ja hinnoittelun prosessissa. Korjaushankintayksikön tarpeesta nopeuttaa laskentaprosessia oli tarve pohtia ratkaisuja, ...
 • Autodesk Revit rakennesuunnittelussa 

  Hosseinpanahi, Aram (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää rakennemallin mallintaminen, muuttamalla arkkitehdin mallia rakennemalliksi. Työn toimeksiantajana on toiminut Optiplan Oy ja avustajana Bonava Oy, joka on yksi merkittävimmistä ...
 • Kiilapalaeristeiden käytettävyys Suomessa 

  Chan, Nyein (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia kiilaeristepalojen käyttömahdollisuuksia Suomessa loivien kattojen kallistusratkaisuina. Tutkimusta tehtiin Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:n toimeksiantona ja tutkimuksen tuloksena on ...
 • Työmaahenkilöstön sitouttaminen Last Planner -menetelmään 

  Leivo, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Restok Oy:lle. Työssä tutkittiin Restok Oy:n Last Planner -tuotannonohjauksen toimivuutta nykyhetkellä. Tämän työn pääasiallisena tavoitteena oli löytää uusia keinoja siihen, miten ...
 • Projektidokumentoinnin kehittäminen 

  Pyyhtiä, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vahinkosaneerausyrityksen projektidokumentointia. Yrityksen asiakaskunnasta johtuen toimeksiantokanavia on runsaasti ja dokumentaatio on hajautunut eri ohjelmistoihin. Tutkimus ...
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta korjausrakentamiskohteissa 

  Komonen, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lisä- ja muutostyöt ovat merkittävässä osassa korjausrakentamisen kustannuksia. Tämä johtuu korjausrakentamiseen liittyvistä erinäköisistä epävarmuustekijöistä ja siitä, ettei rakenteisiin liittyviä yllätyksiä voida etukäteen ...
 • Konepaja-automaatio ja tuotantotiedostot 

  Morko, Elli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Suomessa toimivien konepajojen automaatiotasoa sekä automatisoidun tuotannon vaatimia tuotantotiedostoja ja tiedonsiirtoa. Työn tavoite oli esitellä konepaja-automaation mahdollisuuksia ja ...
 • Työturvallisuus ontelolaattakuormien purkutyössä 

  Perttunen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin ontelolaattakuormien työmaalla kuorma-autosta tapahtuvan purkuprosessin työturvallisuusriskejä sekä eri tapoja toteuttaa purkutyön putoamissuojaus. Elementtityö on korkean riskin työtä, siinä ...
 • Kermivedeneristyksen ja nestemäisen vedeneristyksen laadunvarmistus 

  Hakala, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin YIT Rakennus Oy:n toimeksiannosta Triplan työmaalla. Työssä tutkittiin ulkopuolisia vedeneristyksiä kokonaisuudessaan, pihakansirakenteita, näiden laadunvarmistusta ja erityiskohtia. Lähdemateriaalina ...
 • Räystäsrakenteiden vertailu 

  Lahokoski, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin SRV Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli pääasiassa esittää tasakaton räystäsrakenteiden hyvät ja huonot puolet ja hieman vesikaton kosteusongelmia. Työssä räystäsrakennetta verrattiin vanhaan ...

Näytä lisää