Uusimmat viitteet

 • Tietomallin käytön kehittäminen kustannushallin-nassa rakennusurakan sisävalmistusvaiheessa 

  Salomäki, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli löytää erilaisia menetelmiä tai tapoja, joilla tietomallin käyttöä voitaisiin tehostaa kustannushallinnassa. Työ toteutettiin käynnissä olevan Helsingin Pasilassa sijaitsevan poikkeuksellisen ...
 • Mobiiliohjelmistot rakennustyömaalla 

  Apell, Antero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aihe on mobiiliohjelmistot rakennustyömaalla. Työ tehtiin Lujatalo Oy:lle. Työnjohdon avuksi on kehitetty erilaisia mobiilisovelluksia. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten nämä mobiiliohjelmistot tukevat ...
 • Rakennushankkeen hallittu luovutus lentoaseman ympäristössä 

  Kaskinen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin YIT Talo Oy:n (entinen Lemminkäinen Talo Oy) toimitilarakentamisen yksikölle. Tarkoituksena oli tehostaa rakennushankkeen luovutusvaiheen kokonaisuutta Finavian VLK-hankkeessa, Plazan työmaalla. Plaza ...
 • Cefo-elementtien kannattavuus uudisrakennushankkeessa 

  Narinen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin SSR Uusimaa Oy:lle, joka toimii Uudenmaan alueella SSR Group Oy:n alueyhtiönä. SSR Uusimaa on perustettu vuonna 2015 ja se toimii asunto-, liike- ja toimitilarakentamisessa. SSR-konserni työllistää ...
 • Mobiilityökalut kaduilla ja muilla yleisillä alueilla suoritettavien töiden valvonnassa 

  Myller, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Espoon kaupunki, tarkemmin infrapalvelut palvelu-alueen alueiden käytön hallinta yksikkö. Alueiden käytön hallinta yksikössä haluttiin kartoittaa mobiilityökalujen käyttömahdollisuuksia ...
 • Monikerroksisten rakennusten pilariportaiden suunnittelu jatkuva sortuma huomioiden 

  Hosseini, Mahmoud (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksiantajana toimi Rudus Oy. Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ympäristöministeriön tekemän rakentamista koskevien asetusten uudistuksen vaikutusta porraselementin mitoitukseen. Työssä keskityttiin ...
 • Kuitubetonista valmistetut julkisivuelementit 

  Geitel, Joakim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön tavoitteena oli koota tietoa kuitubetonin valinnan avuksi, sekä huomioitavia seikkoja rakennesuunnittelijoita ja myös arkkitehteja varten. Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:lle. Työssä perehdyttiin ...
 • Hankkeen keston ja vahvuuden arviointi 

  Peltonen, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte tehtiin NCC Suomi Oy:n talonrakentamisen yksikölle. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia käyttää hyväksi työmaiden sähköisestä kulunvalvontajärjestelmästä, RamiSmartista, saatavia tuntitietoja sekä ...
 • Asukasmuutostöiden hallinta ja toimintajärjestelmän kuvaus 

  Vartiainen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kuvattiin Pohjola Rakennus Oy Uusimaalla tällä hetkellä käytössä oleva toimintajärjestelmä ja mitä tehtäviä kullakin on muutostyöprosessissa. Työn tarkoituksena oli selkeyttää ja yhtenäistää järjestelmää niin, että ...
 • Päällys-ja pintarakenteiden laatuvaatimukset lentoasema-alueella 

  Systä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Destia Oy, joka toteuttaa HKI-Vantaan lentoaseman infratyöt asematason allianssiurakassa. Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää päällys- ja pintarakenteiden laatuvaatimuksia ...
 • Linjasaneerausurakan tarjouslaskennan manuaali 

  Dimitrow, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tarjouslaskijalle linjasaneerausurakasta tarkastuslista sekä kuvataan kohteen tarjouslaskennan prosessia alusta loppuun. Tarkastuslistalla pyritään yhtenäistämään yrityksen tarjouslaskijoiden ...
 • Jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla 

  Tolonen, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aihe on jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla ja työ tehtiin Consti Julkisivut Oy:n asuntokorjausyksikölle. Asuntokorjausyksikössä halutaan parantaa jätehuollontoimintatapoja, koska on havaittu, ...
 • Hankintakäytäntöjen kehittäminen 

  Martin, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin YIT Rakennus Oy:lle Triplan työmaalle. Työn tavoitteena oli kehittää hankintaan liittyviä toimintatapoja selvittämällä, kuinka työmaan ja hankinnan yhteistyö sekä tiedonkulku toimivat. Lisäksi ...
 • Lattiatöiden aliurakan hallinta 

  Niemeläinen, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mistä lattiavalun ja parkettiasennuksen välillä syntyvät kustannukset johtuvat, ja millä tavoilla lattiat saadaan niin suoriksi, ...
 • S-käyrän soveltaminen purkuhankkeessa 

  Rantanen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Delete Finland Oy:n massiivipurkuyksikön toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää S-käyrän soveltuvuutta massiivipurkuhankkeen aikatauluseurannan työkaluna. Työ keskittyy Metsä ...

Näytä lisää