Uusimmat viitteet

 • Räystäsrakenteiden vertailu 

  Lahokoski, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin SRV Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli pääasiassa esittää tasakaton räystäsrakenteiden hyvät ja huonot puolet ja hieman vesikaton kosteusongelmia. Työssä räystäsrakennetta verrattiin vanhaan ...
 • Betonisen filigran-liittorakenteen soveltaminen asuinkerrostalon välipohjassa 

  Kotilainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin filigran- ja ontelolaattavälipohjarakenteen työmaateknisiä vaiheita sekä kerättiin tietoa ulkomailla olevista filigran-kohteista. Opinnäytetyö tehtiin Bonava Suomi Oy:lle. Bonava Suomi Oy ...
 • Perehdytysopas ja toimintamalli uudelle toimihenkilölle 

  Uotila, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia perehdytysopas toimintamallilla uusille toimihenkilöille ja työ tehtiin toimeksiantona Restok Oy:lle. Perehdytysoppaan ja toimintamallin laatiminen nähtiin yrityksessä tarpeellisena ...
 • Helsinginkadun kevyenliikenteensillan kannen kantavuustarkastelu 

  Mäki, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin Helsinginkadun ylittävän kevyenliikenteensillan kannen kantavuutta. Opinnäytetyö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n toimeksiannosta Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö-toimialalle. ...
 • Tietomallipohjainen työkalu käyttäjälähtöisten suunnitelmamuutosten hallintaan 

  Ollitervo, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin viivästyneiden ja puutteellisten suunnitelmalähtötietojen ongelmakenttää kauppakeskushankkeissa. Kauppakeskuksen vuokrattavat liike- ja ravintolatilat räätälöidään käyttäjien konseptien mukaiseksi. ...
 • ASUNTORAKENNUSKOHTEEN HUOLTO-KIRJA JA SEN KEHITTÄMINEN 

  Niemelä, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiinteistön huoltokirjaan liittyviä haasteita ja olettamuksia, sekä asianosaisten henkilöiden mielipiteitä ja tietoa kiinteistön huoltokirjasta. Tutkimus tehtiin Skanska Talonrakennus ...
 • Tietomallin tuotantoon kelpoisuuden toteaminen koneluettavan datan avulla 

  Ollikainen, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön taustalla oli kohdeyrityksen tarve kehittää tietomallien käytettävyyttä ja niiden laadunvarmistusprosessia. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä haastattelututkimuksesta. Teoriaosuudessa perehdytään tietomallien ...
 • Massiivitiilirakennuksen välipohjan uusiminen puurakenteiseksi välipohjaksi 

  Nurminen, Alexi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Optiplan Oy:n korjausrakentamisen puolella työskentelevien rakennesuunnittelijoiden käyttöön ja sen sisältö on tarkoitettu hyödynnettäväksi suunnittelu-prosessissa. Työssä tutkittiin 1900-luvun ...
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt 

  Partanen, Kasper (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena ovat tilapäiset liikennejärjestelyt. Insinöörityön tilaajana toimi Graniittirakennus Kallio Oy. Työn tavoitteena oli esitellä ohjeita ja määräyksiä koskien liikennejärjestelyitä, lainsäädäntöä ...
 • Nopeakäyttöisten betonirakenteiden mitoitusohjelmien vertailu 

  Möttönen, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tilauksesta. Insinöörityössä etsittiin betonirakenteiden mitoitusohjelmia, jotka soveltuvat nopeakäyttöisiksi mitoitusohjelmiksi. Mitoitusohjelmia tutkittiin niiden ...
 • Sillan liikuntasaumalaitteen muuttaminen massasaumaksi 

  Katajamäki, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin sillan liikuntasaumalaitteen muuttamista massaliikuntasaumaksi. Tavoitteena oli selvittää, millaisiin siltoihin massaliikuntasauma sopii ja mitkä asiat ovat sen toiminnan kannalta tärkeitä. ...
 • Märkätila kahi-muurausten todelliset kustannukset 

  Saari, Veli-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää märkätilaseinien kahi-harkkomuurausten todelliset kustannukset ja mistä kyseisen tehtäväkokonaisuuden usein tapahtuva kustannusarvion ...
 • Tekla Structures export : DWG drawing export -työkalu & IFC export 

  Koskinen, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo yksityiskohtaisesti, miten määrittää Tekla Structures mallinnusohjelmassa DWG drawing export -työkalulle asetukset sekä käyttöohjeet työkalun käyttämiseen. Lisäksi työssä tehtiin myös IFC export ...
 • Maamassojen hallinta sähköisen järjestelmän kautta 

  Koivisto, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Pohjola Rakennus Oy Infralle. Työn tavoitteena oli kehittää sähköinen massanhallinnan järjestelmä, jonka avulla voidaan koota tietoa massanhallintaan liittyvistä asioista. Valmiiseen massanhallinnan ...
 • Sisätyövaiheen tehostaminen ja rakennushankkeen ohjaus Last Planner -menetelmällä 

  Puurtinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin, kuinka pientalotuotannossa voitaisiin tehostaa sisätyövaiheen läpimenoaikaa. Tavoitteena oli myös löytää keinoja hukan ja tuottamattoman työn poistamiseen, ja näiden kautta kustannusten ...

Näytä lisää