Uusimmat viitteet

 • Kiilapalaeristeiden käytettävyys Suomessa 

  Chan, Nyein (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia kiilaeristepalojen käyttömahdollisuuksia Suomessa loivien kattojen kallistusratkaisuina. Tutkimusta tehtiin Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:n toimeksiantona ja tutkimuksen tuloksena on ...
 • Työmaahenkilöstön sitouttaminen Last Planner -menetelmään 

  Leivo, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Restok Oy:lle. Työssä tutkittiin Restok Oy:n Last Planner -tuotannonohjauksen toimivuutta nykyhetkellä. Tämän työn pääasiallisena tavoitteena oli löytää uusia keinoja siihen, miten ...
 • Projektidokumentoinnin kehittäminen 

  Pyyhtiä, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vahinkosaneerausyrityksen projektidokumentointia. Yrityksen asiakaskunnasta johtuen toimeksiantokanavia on runsaasti ja dokumentaatio on hajautunut eri ohjelmistoihin. Tutkimus ...
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta korjausrakentamiskohteissa 

  Komonen, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lisä- ja muutostyöt ovat merkittävässä osassa korjausrakentamisen kustannuksia. Tämä johtuu korjausrakentamiseen liittyvistä erinäköisistä epävarmuustekijöistä ja siitä, ettei rakenteisiin liittyviä yllätyksiä voida etukäteen ...
 • Konepaja-automaatio ja tuotantotiedostot 

  Morko, Elli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Suomessa toimivien konepajojen automaatiotasoa sekä automatisoidun tuotannon vaatimia tuotantotiedostoja ja tiedonsiirtoa. Työn tavoite oli esitellä konepaja-automaation mahdollisuuksia ja ...
 • Työturvallisuus ontelolaattakuormien purkutyössä 

  Perttunen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin ontelolaattakuormien työmaalla kuorma-autosta tapahtuvan purkuprosessin työturvallisuusriskejä sekä eri tapoja toteuttaa purkutyön putoamissuojaus. Elementtityö on korkean riskin työtä, siinä ...
 • Kermivedeneristyksen ja nestemäisen vedeneristyksen laadunvarmistus 

  Hakala, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kirjoitettiin YIT Rakennus Oy:n toimeksiannosta Triplan työmaalla. Työssä tutkittiin ulkopuolisia vedeneristyksiä kokonaisuudessaan, pihakansirakenteita, näiden laadunvarmistusta ja erityiskohtia. Lähdemateriaalina ...
 • Räystäsrakenteiden vertailu 

  Lahokoski, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin SRV Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli pääasiassa esittää tasakaton räystäsrakenteiden hyvät ja huonot puolet ja hieman vesikaton kosteusongelmia. Työssä räystäsrakennetta verrattiin vanhaan ...
 • Betonisen filigran-liittorakenteen soveltaminen asuinkerrostalon välipohjassa 

  Kotilainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin filigran- ja ontelolaattavälipohjarakenteen työmaateknisiä vaiheita sekä kerättiin tietoa ulkomailla olevista filigran-kohteista. Opinnäytetyö tehtiin Bonava Suomi Oy:lle. Bonava Suomi Oy ...
 • Perehdytysopas ja toimintamalli uudelle toimihenkilölle 

  Uotila, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia perehdytysopas toimintamallilla uusille toimihenkilöille ja työ tehtiin toimeksiantona Restok Oy:lle. Perehdytysoppaan ja toimintamallin laatiminen nähtiin yrityksessä tarpeellisena ...
 • Helsinginkadun kevyenliikenteensillan kannen kantavuustarkastelu 

  Mäki, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin Helsinginkadun ylittävän kevyenliikenteensillan kannen kantavuutta. Opinnäytetyö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n toimeksiannosta Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö-toimialalle. ...
 • Tietomallipohjainen työkalu käyttäjälähtöisten suunnitelmamuutosten hallintaan 

  Ollitervo, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin viivästyneiden ja puutteellisten suunnitelmalähtötietojen ongelmakenttää kauppakeskushankkeissa. Kauppakeskuksen vuokrattavat liike- ja ravintolatilat räätälöidään käyttäjien konseptien mukaiseksi. ...
 • ASUNTORAKENNUSKOHTEEN HUOLTO-KIRJA JA SEN KEHITTÄMINEN 

  Niemelä, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiinteistön huoltokirjaan liittyviä haasteita ja olettamuksia, sekä asianosaisten henkilöiden mielipiteitä ja tietoa kiinteistön huoltokirjasta. Tutkimus tehtiin Skanska Talonrakennus ...
 • Tietomallin tuotantoon kelpoisuuden toteaminen koneluettavan datan avulla 

  Ollikainen, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön taustalla oli kohdeyrityksen tarve kehittää tietomallien käytettävyyttä ja niiden laadunvarmistusprosessia. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä haastattelututkimuksesta. Teoriaosuudessa perehdytään tietomallien ...
 • Massiivitiilirakennuksen välipohjan uusiminen puurakenteiseksi välipohjaksi 

  Nurminen, Alexi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Optiplan Oy:n korjausrakentamisen puolella työskentelevien rakennesuunnittelijoiden käyttöön ja sen sisältö on tarkoitettu hyödynnettäväksi suunnittelu-prosessissa. Työssä tutkittiin 1900-luvun ...

Näytä lisää