Uusimmat viitteet

 • Asukasmuutostöiden hallinta ja toimintajärjestelmän kuvaus 

  Vartiainen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kuvattiin Pohjola Rakennus Oy Uusimaalla tällä hetkellä käytössä oleva toimintajärjestelmä ja mitä tehtäviä kullakin on muutostyöprosessissa. Työn tarkoituksena oli selkeyttää ja yhtenäistää järjestelmää niin, että ...
 • Päällys-ja pintarakenteiden laatuvaatimukset lentoasema-alueella 

  Systä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Destia Oy, joka toteuttaa HKI-Vantaan lentoaseman infratyöt asematason allianssiurakassa. Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää päällys- ja pintarakenteiden laatuvaatimuksia ...
 • Linjasaneerausurakan tarjouslaskennan manuaali 

  Dimitrow, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tarjouslaskijalle linjasaneerausurakasta tarkastuslista sekä kuvataan kohteen tarjouslaskennan prosessia alusta loppuun. Tarkastuslistalla pyritään yhtenäistämään yrityksen tarjouslaskijoiden ...
 • Jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla 

  Tolonen, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aihe on jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla ja työ tehtiin Consti Julkisivut Oy:n asuntokorjausyksikölle. Asuntokorjausyksikössä halutaan parantaa jätehuollontoimintatapoja, koska on havaittu, ...
 • Hankintakäytäntöjen kehittäminen 

  Martin, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin YIT Rakennus Oy:lle Triplan työmaalle. Työn tavoitteena oli kehittää hankintaan liittyviä toimintatapoja selvittämällä, kuinka työmaan ja hankinnan yhteistyö sekä tiedonkulku toimivat. Lisäksi ...
 • Lattiatöiden aliurakan hallinta 

  Niemeläinen, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mistä lattiavalun ja parkettiasennuksen välillä syntyvät kustannukset johtuvat, ja millä tavoilla lattiat saadaan niin suoriksi, ...
 • S-käyrän soveltaminen purkuhankkeessa 

  Rantanen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Delete Finland Oy:n massiivipurkuyksikön toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää S-käyrän soveltuvuutta massiivipurkuhankkeen aikatauluseurannan työkaluna. Työ keskittyy Metsä ...
 • Sisäilmaston toimintamalli Suomenlinnan hoitokunnassa 

  Sundberg, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkiyttää sisäilmaston ongelmiin ja niiden aiheuttajiin kohdistuvia toimintatapoja Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimissa rakennuksissa. Pääasiassa ongelmat kohdistuvat asuin-, työ- ...
 • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

  Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
 • Maakostea betoni kaatolattioissa 

  Basili, Tim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maakosteaa betonia ja nimenomaisesti sen käyttöä kylpyhuoneiden kaatolattioissa. Opinnäytetyön tarve syntyi YIT:n ARK yksikössä, jossa maakosteaa betonia pyritään käyttämään enemmän ...
 • Projektisuunnitelma projektinjohtourakassa 

  Salomaa, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin projektinjohtorakentamisen erityispiirteitä ja ongelmakohtia projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta. Työn tarkoitus on toimia apuvälineenä projektinjohtourakoiden toimihenkilöiden urakkamuotoon ...
 • Väyläprojektin logistiikkareittien suunnittelu, kriittisten polkujen kartoituksen avulla. : CASE VT12 Lahden eteläinen kehätie. 

  Pelenen, Ilja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy infrapalvelut laskentayksikkö. Väylähankkeen logistiikkareittien suunnittelu on osa tuotannonhallinnan suunnittelua ja hankkeen logistiikan kokonaisuudenhallinasta. Hyvin ...
 • Yleiset inframallivaatimukset 2015 palautteen ja kehitysehdotusten kerääminen 

  Kyllönen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietomallintamisen yleistyessä suurimmille infratilaajille on syntynyt tarve yhteisen ohjeiden luomiselle mallintamisen vaatimuksista, jotta tilaajilla ja palveluntarjoajilla olisi yhteinen näkemys mallintamisesta hankkeen ...
 • Kerrostalon ulkovaippakorjauksen rakenneratkaisut 

  Nummelin, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Insinööritoimisto Konstru Oy:lle. Yrityksen suunnitteluprojekteista suuri osa liittyy julkisivujen ja parvekkeiden betonirakenteiden korjaukseen. Insinöörityön tavoite on laatia korjaussuunnitelma ...
 • Infrapalveluiden varastoalueiden hallintatavan kehittäminen 

  Pelkonen, Siri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden väylät, sillat ja maarakentaminen -yksikön toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli kehittää Infrapalveluiden varastoalueiden hallintaa ja suunnitella, minkälainen ...

Näytä lisää