• Sisäilmaston toimintamalli Suomenlinnan hoitokunnassa 

   Sundberg, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkiyttää sisäilmaston ongelmiin ja niiden aiheuttajiin kohdistuvia toimintatapoja Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimissa rakennuksissa. Pääasiassa ongelmat kohdistuvat asuin-, työ- ...
  • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

   Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
  • Maakostea betoni kaatolattioissa 

   Basili, Tim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maakosteaa betonia ja nimenomaisesti sen käyttöä kylpyhuoneiden kaatolattioissa. Opinnäytetyön tarve syntyi YIT:n ARK yksikössä, jossa maakosteaa betonia pyritään käyttämään enemmän ...
  • Projektisuunnitelma projektinjohtourakassa 

   Salomaa, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin projektinjohtorakentamisen erityispiirteitä ja ongelmakohtia projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta. Työn tarkoitus on toimia apuvälineenä projektinjohtourakoiden toimihenkilöiden urakkamuotoon ...
  • Väyläprojektin logistiikkareittien suunnittelu, kriittisten polkujen kartoituksen avulla. : CASE VT12 Lahden eteläinen kehätie. 

   Pelenen, Ilja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy infrapalvelut laskentayksikkö. Väylähankkeen logistiikkareittien suunnittelu on osa tuotannonhallinnan suunnittelua ja hankkeen logistiikan kokonaisuudenhallinasta. Hyvin ...
  • Yleiset inframallivaatimukset 2015 palautteen ja kehitysehdotusten kerääminen 

   Kyllönen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tietomallintamisen yleistyessä suurimmille infratilaajille on syntynyt tarve yhteisen ohjeiden luomiselle mallintamisen vaatimuksista, jotta tilaajilla ja palveluntarjoajilla olisi yhteinen näkemys mallintamisesta hankkeen ...
  • Kerrostalon ulkovaippakorjauksen rakenneratkaisut 

   Nummelin, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Insinööritoimisto Konstru Oy:lle. Yrityksen suunnitteluprojekteista suuri osa liittyy julkisivujen ja parvekkeiden betonirakenteiden korjaukseen. Insinöörityön tavoite on laatia korjaussuunnitelma ...
  • Infrapalveluiden varastoalueiden hallintatavan kehittäminen 

   Pelkonen, Siri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden väylät, sillat ja maarakentaminen -yksikön toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli kehittää Infrapalveluiden varastoalueiden hallintaa ja suunnitella, minkälainen ...
  • CFT-liittopilarin betonointiohje 

   Matilainen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoite oli tutkia CFT-liittopilarin valamista ja päivittää Sweco Rakennetekniikka Oy:lle liittorakenteiden toteutuseritelmä liittopilarien osalta. Työn keskeinen päämäärä oli selventää ja yksilöidä seikkoja, ...
  • Lisä- ja muutostöiden hallinta asuntorakentamisen työmailla 

   Rusanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin NCC Suomi Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työn tavoitteena oli löytää keinoja lisä- ja muutostöiden hallintaan asuntorakentamisen työmailla. Lisä- ja muutostöiden hallinnalla voidaan ...
  • Kelluvien asuntojen infratarkastelu 

   Malmström, Dennis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on tuottaa ratkaisu kelluvien asuntojen sähkö-, vesi- ja viemäriverkostolle. Ratkaisussa otetaan huomioon sen toimivuus pohjoismaisissa olosuhteissa ympäri vuoden. Erityishuomiota vaativat ...
  • Sääsuojan perustusmenetelmän kehittäminen 

   Onttonen, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin sääsuojan perustusmenetelmää normaalin liikenne-estekiinnityksen tilalle sillankorjaustyömaille. Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehit-tää uusi sääsuojan perustamismenetelmä ...
  • Vuosisopimuksien kehitys 

   Lampola, Okko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä oli tavoitteena tutkija kolmea eri urakkakokonaisuutta, joista on tehty vuosisopimukset. Lisäksi tutkittiin, kuinka hyvin organisaatio käyttää tehtyjä vuosisopimuksia hyödykseen ja kuinka yhteistyö toimii ...
  • Provepad-mobiilisovelluksen käytön kehitys kuntotutkimuksissa 

   Ahonen, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää Provepad-mobiilisovelluksen käyttöä kuntotutkimuksia varten Ramboll Finland Oy:n kuntotutkimustiimille. Provepad on aiemmin ollut kuntoarvioita varten kehitetty mobiilisovellus, ...
  • Betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikainen tuenta 

   Siirilä, Joosua (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikaisen tuennan toteuttamiseksi, vertailla eri menetelmien kustannuksia ...
  • Linjasaneerauksen prosessikuvaus 

   Oksa, Taavi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin pääkaupunkiseudulla toimivalle Rakennus Oy Warecolle. Wareco on tällä hetkellä osa Lehto Group Oyj:tä. Työn tarkoituksena oli tehdä prosessikuvaus, joka keskittyi linjasaneeraustyömaiden työvaiheisiin ...
  • BIM 360 Field-ohjelman koekäytön analysointi 

   Eerikäinen, Konsta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tehdään selvitys Autodeskin BIM 360 Field–ohjelman koekäytön onnistumisesta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten koekäyttö onnistui, kannattaako ohjelman käyttöä jatkaa ja mitä ohjelmasta pitäisi ...
  • Mobiilisovellusten hyödyntäminen työmaan tuotannossa 

   Karjalainen, Mikke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä osa-alueet työmaan tuotannonohjauksessa tarvitsivat eniten tehostamista ja näihin etsittiin rakennusalan mobiilisovellusmarkkinoilta ratkaisuja. Työmaan pääasiallisiksi ...
  • Rakennus-Arolin Oy:n laatujärjestelmän kehittäminen 

   Uuskoski, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin laatuun ja sen merkitykseen rakentamisessa. Laadun merkitykseen, laadun hallinnankeinoihin, laatustandardeihin ja laatujärjestelmän rakentamiseen perehtymisestä saatuja oppeja sovelletaan ...
  • Työmaaperehdyttämisen kehittäminen ja TTS 

   Kukko, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Skanskan työmailla päivittäin tehtävää työmaaperehdytystä ja sen kehittämistä sähköiseen muotoon. Skanskan työmailla perehdytetään useita uusia työntekijöitä, joka päivä ja nykyinen paperisena ...