Uusimmat viitteet

 • DALI-integraatio rakennusautomaatiojärjestelmään 

  Siltanen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmän DEOS OPEN 710 / 810 EMS + DALI -alakeskuksella valaistuksen ohjaus DALI-liitäntälaitteilla varustetuille valaisimille. Lisäksi opinnäytetyössä toteutettiin ...
 • Sitova tonttijako kuntaliitoksissa 

  Viitala, Eila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa on maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulon jälkeen 1.1.2000 toteutunut yhteensä 91 kuntaliitosta, joista 51 toteutui kiinteistörekisteriä pitävän kaupungin kanssa. Kuntaliitoshetkellä kaupungeilla oli päätettävä, ...
 • Turvallisuustekniikka osana energiatehokasta kiinteistöautomaatiota 

  Jääskeläinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää hyötyjä, joita voidaan saada yhdistämällä turvallisuustekniikka osaksi muuta kiinteistön talotekniikkaa. Kokonaisuuksien toteuttaminen nykyisillä tekniikoilla ja järjestelmillä tarjoaisi ...
 • Kiinteistötekniikan työmaakäytäntöjen parantaminen virheiden välttämiseksi 

  Vääräniemi, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin työmaalla tapahtuvia taloteknisiä virheitä ja niihin johtaneita syitä. Tarkoituksena oli kehittää työmaakäytäntöjä töiden sujumisen varmistamiseksi sekä virheiden vähentämiseksi. Tutkimus ...
 • Maalämpöjärjestelmän hyötysuhteen parantamisen tarkastelu lämpimän käyttöveden lämmityksessä 

  Sivula, Timo-Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tutkimuskohteena on Senera Oy:n kehittämä käyttöveden lämmitysjärjestelmä. Kehitetty lämmitysjärjestelmä liitetään maalämpöpumppuun, joka on optimoitu kyseiselle käyttöveden lämmitysjärjestelmälle. Työn ...
 • KYS Puijon sairaalan liittäminen kaukojäähdytykseen 

  Siikström, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tulee ottaa huomioon KYS Puijon sairaalan korvatessa nykyinen kiinteistökohtainen vedenjäähdytys kaukojäähdytyksellä vuonna 2018. Oikeanlaisen kaukojäähdytyksen toteutustavan ...
 • Malmin sairaalahankkeen vastaanottoprosessin analysointi ja jatkokehitys 

  Fahlström, Kenny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sekä parantaa HKR-Rakennuttajan vastaanottoprosessia. Mallikohteena tässä opinnäytetyössä käytetään Malmin sairaalahanketta,joka valmistui vuoden 2014 alussa. Malmin sairaalahanke ...
 • Building automation data visualisation and Complex Event Processing 

  Tuomisto, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this Master's thesis was to develop the ETSIVÄ Building Energy Data Inspector tool to visualise building automation data. Thus, the deviations from the data and faults of the building, by using the ETSIVÄ ...
 • Sisäilmasto-ongelmien haltuunotto : Ympäristötavoitteiden toteuttaminen sisäilman osalta Helsingin seurakuntayhtymässä 

  Parikka, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöohjelma sisältää erilaisia ympäristötavoitteita, joiden toteuttaminen edellyttää muun muassa kiinteistötoimistolta operatiivisia toimia ja toimintamallin kehittämistä. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Työnjohdon opetuksen luonne korjausrakentamiseen liittyvissä erikoisammattitutkinnoissa 

  Vannula, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työnjohdon opetusta korjausrakentamisen aloilla. Tutkimustehtävinä oli kuvata korjausrakentamisen opettamisen luonnetta ja sosiokonstruktivistisia opetusmenetelmiä ja niihin liittyviä ...
 • Energiakulutustietojen seuranta ja hyödyntäminen kiinteistön teknisessä ylläpidossa 

  Mäkelä, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, millaisia tietoja energiatehokasta kiinteistön ylläpitoa varten tarvitaan sekä millaisia asioita energian-ja vedenkulutuksen seurannassa tulisi ottaa huomioon. Tutkimuksessa ...
 • Ateneumin näyttelyvalaistuksen hankesuunnitelma 

  Järvinen, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli tutkia ja selvittää erilaisten järjestelmien soveltuvuus Ateneumin näyttelyvalaistuksen peruskorjaukseen. Uuden järjestelmän helppokäyttöisyys ja soveltuvuus arvotaiteen valaistukseen edellytti laajoja ...
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisuja korjauskohteissa 

  Pelttari, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Korjattaessa vanhaa rakennusta ja uusittaessa sen ilmanvaihtojärjestelmää on huomioitava ympäristöministeriön asetus 4/13 koskien rakennusten energiatehokkuuden parantamista korjaus- ja muutostöissä. Tämä 1.6.2013 voimaan ...
 • Tunneleiden turvavalaistus 

  Korhonen, Heljä (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena tutustua tunneleiden turvavalaistusohjeistuksiin ja standardeihin. Työssä selvitettiin, mitä standardeja ja ohjeistuksia on olemassa, jotka koskevat tunneleiden turvavalaistusta. Tavoitteena ...
 • Palveluasumisyksikön tekniset järjestelmät 

  Holm, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tavoitteena oli määritellä palveluasumisyksikön taloteknisten urakoiden toiminnallinen sisältö ja urakkarajat. Kiinteistöhallintaurakan sisällön tavoitteena on yhdistää tekniset järjestelmät kokonaisvaltaisesti. ...

Näytä lisää