Uusimmat viitteet

 • Tuotantotestauslaitteiston kunnossapitosuunnitelma 

  Tähkäpää, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö käsittelee taajuusmuuttajamoduulien tuotantotestauslaitteistojen luotettavuuden parantamista sekä huollon ja ylläpidon kehittämistä. Paremman ja suunnitelmallisemman kunnossapidon päämääränä on parantaa ...
 • Ulkoisten teholähteiden hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja mittausten sähköturvallisuuden riskianalyysi 

  Vasama, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimeksiannosta yhdeksälle eri ulkoiselle teholähteelle ekotestaus, eli hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja niistä saadun ...
 • ELEO-tuotantolinjan uudelleensuunnittelu 

  Koivunen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on suunniteltu ja toteutettu KaVo Kerr Groupille, joka suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia laitteistoja ja ratkaisuja hampaiston ja pään alueen kuvantamiseen. Työssä keskitytään 2D-panoraa ...
 • Pientuotantotilan sähköasennusten käyttöönotto 

  Pisirici, Erkan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa pientuotantotilan (35𝑚^2) sähköjen muutostöiden loppudokumentointi, sekä sähkötöiden käyttöönottotarkastus. Opinnäytetyön avulla tutustuttiin myös sähkötöiden dokumentointiin ...
 • Mökin aurinkopaneeli- ja sähköjärjestelmän suunnittelu 

  Heinonen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun. Työn lähtökohtana oli järjestelmän suunnittelu ja toteutus kesämökille. Aurinkopaneelit suunniteltiin asennettavaksi rantakalliolle, telineille. Tuotettu ...
 • Kunnossapito-ohjelma Helsingin telakan sähkölaitteistoille 

  Tanhuva, Riku-Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Helsingin telakalla toimivalle Arctech Helsinki Shipyard Oy:lle sähkölaitteistojen kokonaisvaltainen hoito ja kunnossapito-ohjelma. Kunnossapito-ohjelman tavoitteena on pidentää ...
 • Sähkösuunnittelun lähtötietojen hallinta 

  Karonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää työkalu, jonka avulla yhtenäistetään ja tehostetaan lähtötietojen hallintaa suunnittelutoimistossa. Tarkoitukseen kerättiin yrityksessä aiemmin käytettyjen tietojenvaihtotapojen sisältö ...
 • IC Stripline -testimetodin käyttöönotto: Stripline-kammion vertailevat testit 

  Vatanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:n EMC laboratorion toimeksiantona. Työn tarkoitus oli selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testimetodina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva ...
 • Tahtikoneen magnetointijärjestelmän koulutusmateriaali 

  Tammipuro, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli suunnitella ABB Motors and Generators yksikölle tahtikoneiden magnetointijärjestelmän simulaattoria varten koulutusmateriaali. Koulutusmateriaalin tavoitteena on lisätä tietämystä miten ...
 • Raitioteiden sähkönsyöttöasemien kunnossapito-ohjelma 

  Virta, Siiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli laatia HKL:n eli Helsingin Kaupungin Liikenneliikelaitoksen omistamille sähkönsyöttöasemille huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Työn tavoitteena oli tarkastaa ja parannella kunnossapito-ohjelman ...
 • Hissikorituotannon laadunvarmistuksen sekä sähköturvallisuuden kehittäminen 

  Soini, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää turvallinen ja hyödyllinen käyttöönottomittausprosessi hisseille, parantamaan asiakkaiden turvallisuutta sekä tyytyväisyyttä. Tavoitteena oli parantaa hissien sähkötyöturvallisuutta ...
 • Urakan jälkilaskenta sähköurakointiyrityksessä 

  Parkkila, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena on soveltaa sähköasennusalan työehtosopimusta ja luoda työohje jälkilaskentaa varten. Työssä käsitellään myös tärkeitä työvaiheita sähköurakointi yrityksessä aina tarjouslaskennasta työmaan ...
 • Matkaviestinverkon kuuluvuusratkaisuihin varautuminen rakennuksen suunnitteluvaiheessa 

  Mattila, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin Optiplan Oy:n sähkösuunnitteluosastolle. Perimmäisenä syynä työlle oli uusien rakennusten sisätiloissa esiintyvät matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmat. Uusissa rakennuksissa esiintyvistä kuuluvuusongelmista ...
 • Design of CAN-node 

  Ülle, Ert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was done to the Metropolia Motorsport RDI project. The goal was to design a small, easy to use, affordable and CAN capable I/O PCB prototype. Application of this PCB is to bring sensor data gathered from race-car ...
 • Headphone Acoustic Measurement and Quality Control 

  Fagerström, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The study documented in this thesis was commissioned by Hefio Oy. It was conducted as a part of the product development of their Hefio Play headphones. The main objective of the study was the proof of concept of a prototype ...

Näytä lisää