Uusimmat viitteet

 • Sähköurakan tarjouslaskennan kehittäminen 

  Pajulahti, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä Insinöörityössä tutkittiin, miten Amplit Oy:n tämänhetkistä tarjouslaskentamallia pystyttäisiin tehostamaan sähköiseen tarjouslaskentaan räätälöidyn ohjelmiston avulla. Tavoitteena oli arvioida ohjelmiston soveltuvuutta ...
 • Robottiparkin sähkömoottorikäytön mitoitus 

  Taran, Vassiliy (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä sähkömoottorikäytön mitoitus robottiparkkia varten. Aiheen lähtökohta on teoreettinen ja valittu oman ajatuksen ja mielikuvituksen perusteella. Tämän työn tavoite tehdä mitoitus, jossa ...
 • Logistiikkakeskuksen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 

  Ojanen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Hakkilassa sijaitsevan Keskon keskusvarasto 1:n A- ja F-hallien valaistuksen nykytila sekä suunnitella tilan valaistuksen kustannustehokas saneeraus. Kyseisen yhteistyökumppanin ...
 • Lämmönjakopaketin LVIA-saneeraus 

  Ritamäki, Jerry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin lämmönjakohuoneen saneerauksen eri vaiheet, määräykset ja suositukset LVIA tekniikan osalta. Työn päätarkoituksena oli saada yleisohje lämmönjakohuoneen saneerauksesta ja luoda laskentatyökalu ...
 • Pappilanmäen pj- ja katuvalaistusverkon saneeraus 

  Orttenvuori, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä suunniteltiin pienjännite- ja katuvalaistusverkon saneeraus Pappilanmäen asuinalueelle Porvooseen, jossa alkaa kesällä- syksyllä 2018 Porvoon Veden suunnittelema viemäröinnin saneeraus. Tämän seurauksena ...
 • Opetustilojen valaistussuunnittelu 

  Huhtamäki, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää opetustilojen valaistussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä pyrittiin löytämään olennaisimmat suunnitteluun vaikuttavat tekijät ja löydetyn tiedon pohjalta laadittiin ...
 • KNX-järjestelmä ja LED-valaistus toimistoympäristössä 

  Kemppainen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin LED-valaistukseen ja KNX-järjestelmiin esimerkkikohteen avulla. Tavoitteena oli tutkia LED-valaistuksen ja KNX-ohjelmoinnin vaikutusta sähkön kulutukseen ja antaa kuva elinkaarikustannuksista ...
 • Sähköautojen latausratkaisut asuinkiinteistöille ja pysäköintialueille 

  Vuorela, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyviä käsitteitä, joiden merkitys on tärkeä ymmärtää sähköautojen latausjärjestelmiä suunniteltaessa. Työssä käytiin läpi sähköautojen lataamiseen liittyviä ...
 • 110 kV johtolähdön koestus 

  Laine, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin vaadittuja mittauksia ja testejä tyypillisen 110 kV:n johtolähdön koestuksessa. Teoria sisältää suurjänniteasemilla käytetyt yleisimmät kytkinlaitteet ja suojareleet sekä niiden koestusvaatimuk ...
 • Tuotantotestauslaitteiston kunnossapitosuunnitelma 

  Tähkäpää, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö käsittelee taajuusmuuttajamoduulien tuotantotestauslaitteistojen luotettavuuden parantamista sekä huollon ja ylläpidon kehittämistä. Paremman ja suunnitelmallisemman kunnossapidon päämääränä on parantaa ...
 • Ulkoisten teholähteiden hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja mittausten sähköturvallisuuden riskianalyysi 

  Vasama, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimeksiannosta yhdeksälle eri ulkoiselle teholähteelle ekotestaus, eli hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja niistä saadun ...
 • ELEO-tuotantolinjan uudelleensuunnittelu 

  Koivunen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on suunniteltu ja toteutettu KaVo Kerr Groupille, joka suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia laitteistoja ja ratkaisuja hampaiston ja pään alueen kuvantamiseen. Työssä keskitytään 2D-panoraa ...
 • Pientuotantotilan sähköasennusten käyttöönotto 

  Pisirici, Erkan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa pientuotantotilan (35𝑚^2) sähköjen muutostöiden loppudokumentointi, sekä sähkötöiden käyttöönottotarkastus. Opinnäytetyön avulla tutustuttiin myös sähkötöiden dokumentointiin ...
 • Mökin aurinkopaneeli- ja sähköjärjestelmän suunnittelu 

  Heinonen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun. Työn lähtökohtana oli järjestelmän suunnittelu ja toteutus kesämökille. Aurinkopaneelit suunniteltiin asennettavaksi rantakalliolle, telineille. Tuotettu ...
 • Kunnossapito-ohjelma Helsingin telakan sähkölaitteistoille 

  Tanhuva, Riku-Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Helsingin telakalla toimivalle Arctech Helsinki Shipyard Oy:lle sähkölaitteistojen kokonaisvaltainen hoito ja kunnossapito-ohjelma. Kunnossapito-ohjelman tavoitteena on pidentää ...

Näytä lisää