Uusimmat viitteet

 • Perehdytysopas sähköverkornakentamisen työnjohdolle 

  Koikkalainen, Ilmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö on toteutettu toimeksiantona Eltel Networks Oy:lle. Insinöörityö käsittelee Eltelille tehdyn sähköverkkorakentamisen työnjohdon tehtäviin tehdyn työoppaan laatimista. Työn tavoitteena oli laatia ...
 • Tievalaistuksen maadoituksen ja ylijännitesuojauksen riittävyys nykyisten ohjeiden mukaan toteutettuna 

  Aalto, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä perehdyttiin tievalaistusverkon ja tievalaisimien suojaukseen maadoituksen ja ylijännitesuojauksen osalta. Tavoitteena oli tutkia, ovatko nämä suojausmenetelmät nykyisten ohjeiden mukaan suunniteltuna ja toteutettuna ...
 • LED-lamppujen vaikutukset sähkösuunnitteluun huvipuistoympäristössä 

  Annala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia Linnanmäellä huvipuistokäytössä olevaa neljää yleisintä LED-lamppua. Mittausten tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia hyvän hyötysuhteen omaavilla LED-lampuilla oli ...
 • Moottorien valinta wakesurffauslaitteistoon 

  Hossaini, Ali (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yksityiselle tilaajalle. Insinöörityössä on pyritty selvittämään, millaisia sähkömoottoreita voidaan käyttää wakesurffaussovelluksessa. Moottoreiden tulee soveltua veden läheisyyteen ja työssä haluttiin ...
 • Sähköurakointiyhtiön tarkastus- ja käyttöönottoprosessin kehittäminen 

  Gustafsson, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sähköurakointiyrityksen tarkastus- ja käyttöönottomittausprosessia, antaen työkalut ja ohjeistus sen suorittamiseksi yhtenäisellä tavalla koko yrityksen laajuudessa. Tärkeä osa prosessia ...
 • Oikosulkuvirtojen laskenta MagiCAD:llä 

  Westerholm, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin Rejlers Finland Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja ymmärrettävä ohje oikosulkuvirtojen laskentaan MagiCAD Electrical- ohjelmalla. Insinöörityössä pyritään selvittämään, ...
 • Sähköauton latauspisteiden lisääminen vanhaan kiinteistöön 

  Kärkkäinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Aro Systems Oy:lle, joka vastaa taloteknisten hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpitopalveluista Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla. Työn tavoitteena oli koota yhteen ohjeistus, ...
 • Valo-ohjatun peilituotteen suunnittelu ja kannattavuusselvitys 

  Tikka, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko markkinoilla paljon erilaisia infinity mirroreita, kuinka paljon nämä maksavat ja onko niille kysyntää. Tätä varten netistä selattiin yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ...
 • DC-oikosulkulaskenta taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä 

  Wintter, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli selvittää multidrive-taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä tapahtuvan DC-oikosulun laskentametodi invertterimoduulien kapasitanssien toimiessa energialähteinä. Päätarkoituksena oli löytää laskentametodi, ...
 • Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa 

  Blomberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena kehittää apuväline, jonka avulla parannetaan sähkötyöturvallisuutta. Tarkoitukseen laadittiin sähköerotuskirja ja sähköerotusvihko, jotka parantavat työturvallisuutta ja helpottavat ...
 • Varavoimakoneella varmennettu sähkönjakelu kiinteistöissä 

  Smeds, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin Suomessa pääosin pienjännitteisellä dieselgeneraattorilla toteutun kiinteistön varmennetun sähkönjakeluverkon rakennetta ja toimintaa, sekä rakenteeseen ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja ...
 • Suurtalouskeittiöiden sähkösuunnittelu 

  Soisalo, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin suurtalouskettiöiden tekniikkaa sähkösuunnittelijan näkökulmasta. Työssä on tutkittu erilaisia suurtalouskeittiön laitteita, niiden toimintaa ja sähköistystä. Opinnäytetyön asiakkaana toimi ...
 • Sähköautojen älykkään latausjärjestelmän mitoitus lyhyt- ja pitkäaikaisessa pysäköinnissä 

  Khoshnaw, Lavan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin, mikä on turvallinen kaapeleitten, sulakkeitten ja keskusten mitoitus sähköautojen lataukselle, kun latausjärjestelmä on älykäs. Aihetta tutkittiin keräämällä eri lähteistä tietoa esim. millä ...
 • Automaattisesti säätyvä loistehonkompensointi 

  Forsblom, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Reaktorien kysyntä on kasvanut äkillisesti lisääntyneen maakaapeloinnin ja Fingridin vuonna 2016 muuttuneiden laskutusperusteiden johdosta. Maakaapeleiden kapasitanssit ovat moninkertaisia ilmajohtoihin nähden, joten ...
 • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

  Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...

Näytä lisää