• Öljyaseman sähkönsyötön uudelleensuunnittelu 

      Åman, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä insinöörityössä tehtiin suunnittelutyö Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokselle öljyaseman paloturvallisuuden parantamiseksi. Työn tavoitteena oli löytää erilaisia ratkaisutapoja öljyaseman paloturvallisuuden ...