• Fortum Suomenojan voimalaitoksen prosessitilojen valaistuksen saneeraus 

   Stolt, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin kesällä 2015 Fortum Power & Heat Oy:ssä Suomenojan voimalaitoksella Espoossa. Insinöörityössä on tarkoituksena tarkastella nykyistä valaistusta ja suunnitella saneeraus So3-laitokselle ja ...
  • Fotopletysmografiasignaali ja sen käsittely 

   Kärki, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö on osa lääket. lis. Jussi Pirneskosken väitöskirjatutkimusta ”Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen Fotopletysmografian avulla”. Fotopletysmografia (FPG) on optinen lääketieteessä käytössä oleva ...
  • Fuusiovoima 

   Vuorinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin fuusion syntyä fuusioreaktiossa sekä fuusioiden tyyppejä. Nykyisin paras kolmesta tarkastellusta reaktiosta (teoriassa) saatiin 45 miljoonan asteen lämpötilassa, kun yhdistettiin yksi ...
  • Generaattorien saarekekäyttö Suomenojan voimalaitoksella 

   Salmi, Jyrki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Suomenojan voimalaitoksen yhteydessä olevan 110 kV kytkinkentän erottimien ja katkaisijoiden asentotietojen oikeellisuus voimalaitoksen automaatiojärjestelmässä. Samassa yhteydessä ...
  • Hajaspektrilähetteen ja kapeakaistaisen lähetteen kuuluvuuden vertailu 

   Lindberg, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Si-Tecno Oy:lle, joka on suomalainen elektroniikkatuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Työn tarkoituksena oli vertailla kapeakaistaisen lähetteen ja hajaspektrilähetteen ...
  • Hajautetun sähköntuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon 

   Juhala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli tehdä työohjeet sekä johdosta Fortum Sähkönsiirto Oy:n Tekniselle Asiakaspalvelulle että sähköurakoitsijoille pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoima ...
  • Hakkuriregulaattorin suunnittelu 

   Saari, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli määritellä ja suunnitella yleisöautomaatin ohjauselektroniikan käyttöjännitteiden teholähde. Teholähteen määrittely tehtiin alihankintayrityksessä asiakkaan automaatille asettamien määritelmien ...
  • Hammasröntgenlaitteen röntgenputkipään kokoonpanotesteri 

   Viksten, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin hammasröntgenlaitteen röntgenputkipäälle kokoonpanotesteri. Testerin tarkoituksena on testata röntgenputkipään sähköiset ominaisuudet, ennen röntgenputkipään lopullista ...
  • Hammasröntgenlaitteiden toimitusprosessin laadunparannus ja kehittäminen 

   Rintala, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella uudelleen röntgenlaitteiden tarvikkeiden kuljettamista varten käytetty tarvikelaatikko. Tarvikelaatikko tuli suunnitella mahdollisimman selkeäksi ja kustannustehokkaaksi. Kaikki ...
  • Harjoitusalueen 400 V jakeluverkon saneerauksen suunnittelu 

   Ulmanen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä oli tavoitteena toteuttaa 400 V:n saneerausprojektin suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana oli tehonjakelun varmistaminen metsäisellä harjoitusalueella, jolla sijaitsee suojeltua metsää. Alkuperäinen ...
  • Headphone Acoustic Measurement and Quality Control 

   Fagerström, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The study documented in this thesis was commissioned by Hefio Oy. It was conducted as a part of the product development of their Hefio Play headphones. The main objective of the study was the proof of concept of a prototype ...
  • Helsingin julkisen erikoisvalaistuksen kunnossapitosuunnitelma 

   Ijäs, Hermanni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia kunnossapitosuunnitelma Helsingin Energian erikoisvalaistuksille. Erikoisvalaistuksilla tässä työssä tarkoitetaan valaistuksia, joilla on erityinen kohde ja joka siten vaatii ...
  • Helsingin kaupungin kiinteistöjen palovaroitinjärjestelmien sekä turva- ja opastevalaistuksen huolto-ohjelman laatiminen 

   Salmela, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Palo- ja poistumisturvallisuus on tärkeä osa rakennusta suunniteltaessa ja käytettäessä. Usein paloturvallisuus ajatellaan osaksi turvallisuutta, jonka luo rakenteiden palamattomuus ja laitteisto, joka ilmoittaa alkavan ...
  • Hifi-tasoinen D/A-muunnin 

   Rautakoski, Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin kokonaisuudessaan laite, joka voi muuttaa kolme erityyppistä digitaalista signaalia hyvälaatuiseksi analogiseksi linjatasoiseksi signaaliksi. Työn tarkoituksena oli ...
  • Hiilidioksidimittalaitteiden suorituskykyvertailu 

   Haverinen, Enni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä tehtiin Vaisalan ja sen kilpailijoiden hiilidioksidimittalaiteiden suorituskykyvertailu. Suorituskykyvertailu tehtiin kahden Vaisalan hiilidioksidimittalaitteen ja kolmen eri valmistajan hiilidioksi ...
  • Hissikorituotannon laadunvarmistuksen sekä sähköturvallisuuden kehittäminen 

   Soini, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää turvallinen ja hyödyllinen käyttöönottomittausprosessi hisseille, parantamaan asiakkaiden turvallisuutta sekä tyytyväisyyttä. Tavoitteena oli parantaa hissien sähkötyöturvallisuutta ...
  • Hissin ajokäyrän raja-arvojen määrittäminen 

   Kannela, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Inspecta Tarkastus Oy:ssä hissin ajomukavuuden arviointi on vaatinut jokaisen hissin kohdalla erikseen tarkempaa analysointia. Tässä insinöörityössä valittiin mittalaite hissin ajokäyrän mittaamiseen ja määriteltiin alustavat ...
  • HMY-25-pakkauskoneen sähköistys Elau PacDrive -ohjausjärjestelmällä 

   Reponen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin Elau PacDrive -ohjausjärjestelmän soveltuvuutta ja kannattavuutta Formeca Oy:n valmistamaan HMY-25-pakkauskoneeseen. Työssä on käyty läpi eri kenttäväyläratkaisuja sekä perehdytty ...
  • Hoitokonetuotannon tehokkuuden parantaminen tulospalkkiojärjestelmän keinoin 

   Räsänen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Palkkiopalkkaus on tärkeä tekijä niin työntekijöiden motivaation kuin tuotannon tavoitteisiin pääsyn kannalta. Palkkiopalkan muuttuvasta osuudesta eli tulospalkkiosta on ollut Planmeca Oy:n hoitokonetuotannossa paljon ...
  • Huolto-ohjelman laatiminen sähkönjakeluverkon komponenteille 

   Rauhalammi, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä oli tarkoituksena luoda perusteet uudentyyppiselle ennakkohuolto-ohjelmalle. Ennakkohuolto-ohjelman pääpaino on tavoissa, joilla pyritään määrittämään komponentin huollontarve ja -kannattavuus. Jokainen ...