• Hajaspektrilähetteen ja kapeakaistaisen lähetteen kuuluvuuden vertailu 

   Lindberg, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Si-Tecno Oy:lle, joka on suomalainen elektroniikkatuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Työn tarkoituksena oli vertailla kapeakaistaisen lähetteen ja hajaspektrilähetteen ...
  • Hajautetun sähköntuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon 

   Juhala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli tehdä työohjeet sekä johdosta Fortum Sähkönsiirto Oy:n Tekniselle Asiakaspalvelulle että sähköurakoitsijoille pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoima ...
  • Hakkuriregulaattorin suunnittelu 

   Saari, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli määritellä ja suunnitella yleisöautomaatin ohjauselektroniikan käyttöjännitteiden teholähde. Teholähteen määrittely tehtiin alihankintayrityksessä asiakkaan automaatille asettamien määritelmien ...
  • Hammasröntgenlaitteen röntgenputkipään kokoonpanotesteri 

   Viksten, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin hammasröntgenlaitteen röntgenputkipäälle kokoonpanotesteri. Testerin tarkoituksena on testata röntgenputkipään sähköiset ominaisuudet, ennen röntgenputkipään lopullista ...
  • Hammasröntgenlaitteiden toimitusprosessin laadunparannus ja kehittäminen 

   Rintala, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella uudelleen röntgenlaitteiden tarvikkeiden kuljettamista varten käytetty tarvikelaatikko. Tarvikelaatikko tuli suunnitella mahdollisimman selkeäksi ja kustannustehokkaaksi. Kaikki ...
  • Harjoitusalueen 400 V jakeluverkon saneerauksen suunnittelu 

   Ulmanen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä oli tavoitteena toteuttaa 400 V:n saneerausprojektin suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana oli tehonjakelun varmistaminen metsäisellä harjoitusalueella, jolla sijaitsee suojeltua metsää. Alkuperäinen ...
  • Headphone Acoustic Measurement and Quality Control 

   Fagerström, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The study documented in this thesis was commissioned by Hefio Oy. It was conducted as a part of the product development of their Hefio Play headphones. The main objective of the study was the proof of concept of a prototype ...
  • Helsingin julkisen erikoisvalaistuksen kunnossapitosuunnitelma 

   Ijäs, Hermanni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia kunnossapitosuunnitelma Helsingin Energian erikoisvalaistuksille. Erikoisvalaistuksilla tässä työssä tarkoitetaan valaistuksia, joilla on erityinen kohde ja joka siten vaatii ...
  • Helsingin kaupungin kiinteistöjen palovaroitinjärjestelmien sekä turva- ja opastevalaistuksen huolto-ohjelman laatiminen 

   Salmela, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Palo- ja poistumisturvallisuus on tärkeä osa rakennusta suunniteltaessa ja käytettäessä. Usein paloturvallisuus ajatellaan osaksi turvallisuutta, jonka luo rakenteiden palamattomuus ja laitteisto, joka ilmoittaa alkavan ...
  • Hifi-tasoinen D/A-muunnin 

   Rautakoski, Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin kokonaisuudessaan laite, joka voi muuttaa kolme erityyppistä digitaalista signaalia hyvälaatuiseksi analogiseksi linjatasoiseksi signaaliksi. Työn tarkoituksena oli ...
  • Hiilidioksidimittalaitteiden suorituskykyvertailu 

   Haverinen, Enni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä tehtiin Vaisalan ja sen kilpailijoiden hiilidioksidimittalaiteiden suorituskykyvertailu. Suorituskykyvertailu tehtiin kahden Vaisalan hiilidioksidimittalaitteen ja kolmen eri valmistajan hiilidioksi ...
  • Hissikorituotannon laadunvarmistuksen sekä sähköturvallisuuden kehittäminen 

   Soini, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää turvallinen ja hyödyllinen käyttöönottomittausprosessi hisseille, parantamaan asiakkaiden turvallisuutta sekä tyytyväisyyttä. Tavoitteena oli parantaa hissien sähkötyöturvallisuutta ...
  • Hissin ajokäyrän raja-arvojen määrittäminen 

   Kannela, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Inspecta Tarkastus Oy:ssä hissin ajomukavuuden arviointi on vaatinut jokaisen hissin kohdalla erikseen tarkempaa analysointia. Tässä insinöörityössä valittiin mittalaite hissin ajokäyrän mittaamiseen ja määriteltiin alustavat ...
  • HMY-25-pakkauskoneen sähköistys Elau PacDrive -ohjausjärjestelmällä 

   Reponen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin Elau PacDrive -ohjausjärjestelmän soveltuvuutta ja kannattavuutta Formeca Oy:n valmistamaan HMY-25-pakkauskoneeseen. Työssä on käyty läpi eri kenttäväyläratkaisuja sekä perehdytty ...
  • Hoitokonetuotannon tehokkuuden parantaminen tulospalkkiojärjestelmän keinoin 

   Räsänen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Palkkiopalkkaus on tärkeä tekijä niin työntekijöiden motivaation kuin tuotannon tavoitteisiin pääsyn kannalta. Palkkiopalkan muuttuvasta osuudesta eli tulospalkkiosta on ollut Planmeca Oy:n hoitokonetuotannossa paljon ...
  • Huolto-ohjelman laatiminen sähkönjakeluverkon komponenteille 

   Rauhalammi, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä oli tarkoituksena luoda perusteet uudentyyppiselle ennakkohuolto-ohjelmalle. Ennakkohuolto-ohjelman pääpaino on tavoissa, joilla pyritään määrittämään komponentin huollontarve ja -kannattavuus. Jokainen ...
  • Hybridi-virranjakelujärjestelmä 

   Bilund, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä käydään läpi uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävän hybridi-virranjakelujärjestelmän mitoitus, rajapinnat ja PLC-laitteen toiminta. Insinöörityö tehtiin Delta Energy Systemsille, joka tuottaa ...
  • Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus 

   Loponen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä selvitettiin muutaman eri lämmitysjärjestelmän taloudellista kannattavuutta täyttä öljylämmitystä korvatessa. Kannattavuutta laskiessa otettiin huomioon asioita, joita lämmitysjärjestelmien myyjät eivät ...
  • Hämäräkytkinjärjestelmän parannusehdotus 

   Ikäläinen, Tony (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä on kehitetty Neste Oilin öljynjalostamon hämäräkytkinjärjestelmää. Uudella järjestelmällä on tarkoitus korvata kokonaan vanhan järjestelmän ohjaus ja tiedonsiirtotapa. Kilpilahden jalostamon ...
  • IC Stripline -testimetodin käyttöönotto: Stripline-kammion vertailevat testit 

   Vatanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:n EMC laboratorion toimeksiantona. Työn tarkoitus oli selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testimetodina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva ...