• Kaapeleiden ja kaapelijatkosten suojaaminen ja koestaminen Loviisan voimalaitoksella 

   Piensalo, Jyri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle. Työn tavoitteena oli uusia Loviisan voimalaitokselle vuonna 1986 tehty ohje 1–30 kV kaapeleiden koestukseen ja vuonna 1993 tehty ohje kaapelijatkosten asennukseen ja ...
  • Kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkösuunnitteluopas 

   Salovaara, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on opastettu sähkösuunnittelijoita suunnittelemaan kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen potentiaalintasaus sekä moottoreiden, valaistuksen ja lämmityksen pienjännitteisiä sähköasennuksia. Työssä ...
  • Kaasumoduulin validointi referenssilaitteeksi 

   Lilleberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin GE Healthcare Finland Oy:lle. Työssä tutkittiin valmistuksessa olevan kaasumoduulin mahdollisuutta korvata vanha kaasureferenssilaite ja kaasuanalysaattori, joiden valmistus ja huoltovastuu ovat ...
  • Kaasuvirtauksen eri mittausmenetelmiä 

   Tomukorpi, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö keskittyy kaasuvirtauksen eri mittausmenelmiin. Työssä on tutkittu virtausmittareiden eroja kaasuvirtauksen mittaukseen. Virtausmittarin valinta on riippuvainen käyttökohteesta sekä virtausmittarin ...
  • Kaidevalaistuksen käyttömahdollisuudet kevyen liikenteen väylällä 

   Vikström, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä käsitellään LED-kaidevalaistuksen ominaisuuksia sekä käyttökokemuksia kevyen liikenteen väylällä. Tarkastelun kohteena oli Helsingissä sijaitseva Auroransilta. Työssä selvitettiin pylväs- ja ...
  • Kaksoistaajuus kuormituskokeen epästabiilius saarekeverkossa 

   Teittinen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin suurille induktiokoneille tehtävässä kaksoistaajuuskuormituskokeessa ilmenneitä epästabiiliusongelmia. Tarkoituksena oli löytää mahdollisia syitä epästabiiliudelle ja toisaalta myös poissulkea ...
  • Kameravalvontajärjestelmien tiedonsiirtomahdollisuudet : Ethernet over Coax -muuntimet ja yleiskaapelointi 

   Vesamäki, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomessa on tuhansia analogisia kamerajärjestelmiä, joiden tiedonsiirto on toteutettu koaksiaalikaapeleilla. Analogisista järjestelmistä ollaan siirtymässä IP-pohjaisiin järjestelmiin, ja nämä toteutetaan usein kaapeloimalla ...
  • Katu- ja aluevalaistuksen projektinhallinta 

   Tahvanainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityö tehtiin Eltel Networks Oy:lle, tarkoituksena parantaa uuden katu- ja aluevalaistuksen projektinhallintaa ja luoda perehdytysmateriaalia uusia valaistusrakentamisen työpäälliköitä varten. Työssä esitellään ...
  • Katuvalaistuksen saneeraus Porvoossa 

   Mäntypuro, Tony (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin toteutettavana projektina 2013 - 2014 välisenä talvena Porvoon Sähköverkolle Porvoon keskustassa olevalle valaistusverkolle. Projektissa oli tarkoitus suunnitella uusi valaistus, joka korvaisi ...
  • Kaupunkiverkon keskijännitekaapeleiden kuormitettavuus 

   Holopainen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli tutkia kaupunkiverkon keskijännitekaapeleiden kuormitettavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä päivittää käytönvalvontajärjestelmässä käytetyt kuormitettavuusrajat nykyisen keskijänniteverkon ...
  • Keraamisten monikerroskondensaattorien ALT-testauslaitteisto 

   Grönlund, Eric (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoitus oli selvittää keraamisten monikerroskondensaattorien ennenaikaisten vikaantumisten osuuksia eri komponenttivalmistajien välillä. Työn tavoite oli suunnitella ABB Oy:lle keraamisten monikerroskonde ...
  • Kerrostalon korjaushankkeella energiatehokkuus kuntoon 

   Grönroos, Jyrki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä on tutkittu suuren saneeraushankkeen vaikutusta kerrostalon sähköenergiankulutukseen. Myös lämpöenergian- ja vedenkulutusta selvitettiin. Työssä tarkasteltiin 15 eri kiinteistön kulutustietoja ennen ja ...
  • Kerrostalon laskentamalli : Kerrostalokohteiden sähköurakan tarjouslaskentaa nopeuttava laskentamalli 

   Poikonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön aiheena oli tutkia ja luoda tilastoihin perustuvia paketteja, joita voidaan hyödyntää kerrostalokohteiden tarjouslaskennassa. Työssä pyrittiin keskittymään materiaalihinnoitteluun eikä työhinnoitteluun oteta ...
  • Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden parhaat käytännöt -selvitys 

   Lauronen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Selvitystyössä kaavoitettiin asiakastiedotuksen parhaita käytänteitä eri energiayhtiöiden edustajien avustuksella. Selvitys on osa Energiateollisuuden Mainetalkoita, ja sen on tarkoitus parantaa energia-alan mainetta. ...
  • Keskijännitemaakaapeliverkon saneerauksen suunnittelun riskienhallinta KVR-urakassa 

   Kivioja, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle, joka toimii Euroopan johtavana sähkö- ja televerkkojen rakennusurakoitsijana Suomessa. Työn tavoitteena oli perehtyä 20 kV:n keskijännitteisen jakeluverkon maakaapelointiprojektin ...
  • Keskijänniteverkkojen muuntamoiden kunnossapito ja dokumentointi 

   Sintonen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Eltel Networks Oy:n kunnossapidon alaisiin Liikennevi-raston omistamiin Helsingin ja Ilmalan keskijänniteverkkojen muuntamoihin huolto-ohjelmat ja -ohjeet. Ohjelmien ja ohjeiden lisäksi ...
  • Keskijänniteverkon kaaviomuotoisen esityksen laadinta ja käyttöönotto jakeluverkkoyhtiössä 

   Malmberg, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle. Työn aiheena oli keskijänniteverkon kaaviomuotoisen esityksen laadinta Tekla NIS -ohjelmalla ja käyttöönotto jakeluverkkoyhtiössä. Vantaan tiiviisti rakennetulla ...
  • Keskustilojen huolto ja kunnossapito 

   Kupiainen, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin Aro Systems Oy:lle. Aro Systems toimii Helsingin, Tampereen ja Oulun seudulla ja vastaa taloteknisten hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpitopalveluista. Työssä oli tarkoitus lisätä Helsingin ...
  • Kestomagneettitahtimoottori taajuusmuuttajakäytössä 

   Aaltonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta ohjata kestomagneettitahtimoottoria taajuusmuuttajalla sekä selvittää, millaisia toimenpiteitä tämän toteuttamiseksi tarvitaan. Opinnäytetyö tehtiin Metropolia ...
  • Kestotestausprosessin kehittäminen taajuusmuuttajien massatuotannon laadunvarmistuksessa 

   Luukka, Andrei (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB Oy:n Drives-yksikköön. Tässä insinöörityössä on esitetty kestotestausprosessi, jota voidaan hyödyntää taajuusmuuttajien massatuotannon laadunvarmistuksessa, jonka tavoitteena on vähentää ...