• Laatujärjestelmän kehittäminen 

   Nylund, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä tutustutaan laatujärjestelmään yleisesti: Työssä tarkastellaan mitä laatujärjestelmällä tarkoitetaan, mistä asioista ja dokumenteista se koostuu ja millaista hyötyä laatujärjestelmän käyttämisellä ...
  • Laivan kaapelointiprosessin kehittäminen käyttäen esikatkaistuja kaapeleita 

   Holopainen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Arctech Helsinki Shipyard Oy:n toimeksiannosta. Insinöörityön tavoitteena oli selvittää esikatkaistujen kaapeleiden käyttömahdollisuuksia Helsingin telakalla rakennettavien laivojen kaapeloinnissa. ...
  • Langallisesta yhteydestä langattomaan 

   Luoma-Kyyny, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tehtiin tutkimus liiketoiminnan kehittämisestä ja kaikista niistä haasteista, mitä uuden teknologian kehitys tuo tullessaan, henkilöstön, koulutuksen ja rekrytoinnin osalta. Ensimmäiset lankapuhelimet ...
  • Langaton radioverkko kaivokseen 

   Mäkinen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin Suomen kaivostoimintaan ja erityisesti maanalaisen kaivoksen viestintään. Tässä tapauksessa on syytä tuntea hyvin kiven ja kallioperän sähköiset eli dielektriset ominaisuudet. Radioaaltojen ...
  • Langaton telelääketieteellinen monitorointijärjestelmä 

   Väätäinen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Nykyään on olemassa laitteita, jotka mahdollistavat ihmisten pysymisen kotona, kun terveydellisiä oireita esiintyy ilman, että on tarve lähteä lääkärin vastaanotolle. Näitä laitteita kutsutaan telelääketieteellisiksi ...
  • Langattomat valaistuksen ohjausjärjestelmät – Osram Lightify Pro 

   Mikkonen, Juhani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Granlund Oy:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin langattomien valaistuksen ohjausjärjestelmien rakennetta, ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. Työssä perehdyttiin tarkemmin Osram Lightify Pro ...
  • Langattomat valonohjausjärjestelmät – Wireless e-Sence Connect 

   Rautavirta, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fagerhult Oy:n toimeksiannosta. Työssä tutkittiin langattomien valonohjausjärjestelmien rakennetta ja ominaisuuksia. Työssä tarkasteltiin erityisesti, koulu- ja toimistotiloihin suunniteltua ...
  • Laserin käyttö hampaiden hoidossa 

   Aho, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä käsitellään laservalon tuottamiseen liittyviä ilmiöitä ja tekniikoita, joiden avulla laseria voidaan hyödyntää hoitolaitteissa ja hammashoidoissakin. Työssä käsitellään myös hampaiden hoitoon liittyvää ...
  • Lean Optimization for Electric Meter Production 

   Vesikkala, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This project was carried out for Aidon Oy, a Finnish smart meter service supplier company. The purpose of this study was to improve and optimize the production of smart meters produced at Aidon Oy’s Customization Centers. ...
  • Lean-ajattelun soveltaminen sähköurakointityömaan johtamisessa 

   Laakso, Cristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Lean-ajattelua voitaisiin soveltaa yhden yrityksen sähköurakointityömaan johtamisessa. Lean on yrityksen johtamisen ja toiminnan tehostamiseen tähtäävä, alun perin Toyotan ...
  • Led-käyttöisen ulkovalaisimen tuotekehitysprojekti 

   Pietilä, Kai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä tehtiin Innojok Oy:lle led-käyttöisen pollarivalaisimen ensimmäisen vaiheen tuotekehitysprojekti. Työssä kehitettiin täysin uusi ulkovalaisintuoteperhe Innolux Pro -tuotekategoriaan ja perehdyttiin ...
  • LED-lamppujen vaikutukset sähkösuunnitteluun huvipuistoympäristössä 

   Annala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia Linnanmäellä huvipuistokäytössä olevaa neljää yleisintä LED-lamppua. Mittausten tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia hyvän hyötysuhteen omaavilla LED-lampuilla oli ...
  • Led-ohjeistus sähköurakointiyritykselle 

   Anttila, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin ledien käyttöä valaistuksessa. Työssä käsiteltiin valaistustekniikan perusteita ja näkemisen perusteita, perinteisiä valonlähteitä, EU-direktiivien vaikutuksia valaistukseen ja valaistuksen ...
  • Led-valaistuksen huolto ja kunnossapito rautatiealueiden matkustaja-alueilla 

   Sirkiä, Matleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö käsittelee led-valaistuksen huoltoa ja kunnossapitoa rautatiealueiden matkustaja-alueilla. Rautatiealueiden valaistussuunnittelu tulee tehdä Ratahallinnon Rautatiealueen valaistusvaatimukset -ohjeen ...
  • Led-valaistuksen vaikutus sähkön laatuun 

   Kallio, Masi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin led-valaistuksen aiheuttamia sähkön laadun häiriöitä kolmes-sa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistössä. Kahdessa kiinteistöistä oli havaittu ongelmia sähkölaitteissa led-lamppujen ...
  • Led-valaistus liikerakennuksessa 

   Heikkilä, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin led-valaistuksen tuomia mahdollisuuksia liikerakennuksien valaistuksessa. Aihetta pohdittiin suunnittelijan näkökulmasta ja painotus oli liikerakennuksen eri tilojen valaistusmahdollisuuksissa. ...
  • Led-valoputket ja T5-loistelamput T8-loistelamppujen korvaajana 

   Mäntylä, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin, löytyykö markkinoilta energiatehokasta lamppua, joka korvaisi T8-loistelampun. Uuden korvaavan lampun tulisi olla energiatehokkaampi, mutta valaistuksen laadun pitäisi pysyä kuitenkin ...
  • LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusten vaikutukset sähkösuunnitteluun 

   Alkila, Martta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä on perehdytty LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusten vaikutuksiin sähkösuunnittelussa. Työn tarkoituksena on ollut tuottaa luokitusjärjestelmien vaatimuksista kertova opas sertifioitavien kohteiden parissa ...
  • Lentoasemien sähköhuolto-ohjelman kehittäminen ja päivittäminen 

   Sipinen, Eino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön aiheena oli kehittää ja päivittää Finavia Oyj:n hallinnoimien maakuntien lento-asemien sähköhuolto-ohjelma. Työn tavoitteena oli luoda mallipohja sähköhuolto-ohjelmiston ja -ohjelman yhdenmukaistamiseksi. ...
  • Liikehuoneiston sähköistyksen muuttaminen asuinkäyttöön 

   Huhta, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa viitteellinen sähkösuunnitelma huoneiston omistajalle. Työn tavoitteena oli myös selvittää, mitä vaatimuksia huoneiston käyttötarkoituksen muutto edellyttää viranomaislupien ...