• Sairaalakiinteistön liittäminen 20 kV:n suurjänniteverkkoon 

   Pääkkönen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö käsittelee sairaalakiinteistön liittämistä 20 kV:n jakeluverkkoon, suurjännitekaapelista pääkeskukseen asti. Työ tehtiin yhteistyössä Jorvin sairaalan teknisen osaston, jakeluverkkoyhtiö Vantaan Energian, ...
  • Sairaalan palonkestävien johtojärjestelmien toteutus ST 51.06 -kortin mukaisesti 

   Maijala, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tutkittiin mitä muutoksia Sähkötieto ry:n 12.2.2014 julkaisemaan uuteen ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille -korttiin, on tullut vanhaan 13.11.2011 ...
  • Sairaalan potilasosastojen älykkäät valaistusohjausjärjestelmät 

   Bart, Galina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä toteutettiin sairaalakohteen potilasosastojen valaistusohjaus energiatehokkailla menetelmillä. Työ tehtiin Wise Group Finland Oy:lle luonnossuunnittelun vaiheessa. Tässä työssä käsiteltiin valaistusohjaustapoja ...
  • Sairaalan tekninen päivystys 

   Harpala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin yhteistyössä HUS HYKS Kiinteistö Oy:n ja Jorvin sairaalan teknisen osaston kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää sairaalan teknistä päivystystä ohjaavat lait ja asetukset sekä toimintaa valvovat ...
  • Satamanosturin verkkovaikutukset 

   Asunmaa, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tutkittiin STS-satamanosturin verkkovaikutuksia standardien näkökulmasta. Alussa on kerrottu yleistä tietoa Konecranes-konsernista sekä käsiteltävästä STS-nosturista. Työssä tarkasteltiin jakeluverkon laatua ...
  • Savion sähköverkostoasentajien ulkoharjoituskentän sähköistys- ja suojaussuunnitelma 

   Koskelin, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin sähköistys- ja suojaussuunnitelma Savion toimipisteen uuteen sähköverkostoasentajien harjoituskenttään. Aikaisempi harjoituskenttä Tikkurilassa muutettiin Saviolle sähköosaston muuton ...
  • Schneider Electric ATV600 -taajuusmuuttaja osana esineiden internetiä 

   Mäentausta, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli perehtyä Schneider Electricin valmistaman ATV600-sarjan taajuusmuuttajan web-selainpohjaiseen käyttöliittymään ja tutkia taajuusmuuttajan IoT:hen liittyviä ominaisuuksia. Tarkoituksena oli saada selkeä ...
  • Selvitys kiihtyvyysanturin käyttömahdollisuuksista hissitarkastuksissa 

   Stenholm, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin keskinäisen vertailun avulla kiihtyvyysantureiden käyttömahdollisuuksia hissien loppu- ja määräaikaistarkastuksissa. Tavoitteena oli löytää käyttötarkoitukseen sopiva kiihtyvyysanturi hissien ...
  • Selvitys nostimien sähköistyksen ongelmista 

   Myllynen, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on tutkittu Konecranes Oy:n nostimien sähköistyksen ongelmakohtia tuotannossa sekä kehitetty niiden ratkaisemiseksi parannusehdotuksia. Työssä on seurattu sekä sähköosastolla tehtävää nostimien ...
  • Selvitys suurjännitekäyttöjen modernisointimahdollisuuksista voimalaitoksella 

   Pulkkinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tarkasteltiin hiilivoimalaitoksella sijaitsevien suoraan voimalaitoksen 6 kV:n sähköverkkoon kytkettyjen ja mekaanisesti kahdella eri säätölaitteella kuristettujen kiertokaasupuhallinkäyttöjen modernisoin ...
  • Selvitys sähköauton latauspisteiden lisäämisestä taloyhtiöön 

   Leino, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli ohjeistaa taloyhtiötä sähköauton latauspisteiden lisäys hankkeen eteenpäin viemisessä sekä helpottaa asukkaita ymmärtämään, mitä sähköautoilu lataamisen osalta vaatii. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, ...
  • Selvitys T5-adaptereista ja led-putkista T8-loistelamppujen korvaajana 

   Voutilainen, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Valonlähteiden kehittymisen myötä on tullut uusia vaihtoehtoja perinteisten ratkaisujen rinnalle. Yleisesti käytössä olevien T8-loistelamppujen tilalle on saatavissa T5-adaptereita ja led-putkia, joilla vanhaan valaisimeen ...
  • Selvitystyö kustannusarvio-ohjelman päivityksestä 

   Ilonen, Lari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin kustannusarvio-ohjelma Nestimatorin päivitystarpeita, päivittämisen kustannuksia sekä päivityksen tarpeellisuutta. Insinöörityö on tehty suunnittelutoimisto Neste Jacobs Oy:n toimeksiantona. ...
  • SFS-EN 62353 -standardi lääkintälaitehuollossa 

   Havia, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä tehtiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan lääkintälaitehuollolle selvitys standardista SFS-EN 62353, joka on lääkintälaitteiden sähköturvallisuusstandardi. Tämä standardi on tarkoitettu käyttöön otettujen ...
  • Siirtyminen ledivalaisimiin julkisessa ulkovalaistuksessa 

   Oinonen, Aapo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ja siinä selvitettiin ledivalaisimiin siirtymisen hyötyjä sekä muutoksessa ilmeneviä haasteita muun muassa sähköverkon ja valaistuksen ylläpidon kannalta. Tarve ...
  • Sisäisten sähkösuunnitteluohjeiden päivitys ja täydentäminen 

   Riekkinen, Arto-Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Vahanen Talotekniikka Oy:n toimeksiannosta uudet sisäiset sähkösuunnitteluohjeet keskittyen laadittavissa ohjeissa lähinnä suunnitteluohjelmien käyttöön ja yleisiin käytänteisiin. ...
  • Sisävalaistuksen täydentäminen päivänvalolla ja saavutettavat energiansäästöt 

   Klemelä, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin päivänvalon vaikutusta sisävalaistukseen ja päivänvalon määrään vaikuttavia tekijöitä. Keinovalaistuksen ja päivänvalon saumattoman ...
  • Smart Grid -sähkökeskus 

   Nousiainen, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli ideoida omakotitaloon ja kerrostaloihin asennettava Smart Grid -sähkökeskus. Työssä tavoitteena oli tarkastella sähkökeskukseen tarvittavia komponentteja, komponenttien määrittelytietoja ...
  • Staattisella kipinävälillä kytketty teslakäämi 

   Telaranta, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä rakennettiin yksivaiheisella syötöllä toimiva staattisella kipinävälillä kytketty pienikokoinen teslakäämi. Laitetta käytettiin kipinöiden eli ionisoituneiden plasmasäikeiden muodostamiseen, jotka purkautuivat ...
  • Staattorin kytkentärenkaiston mekaanisen kestävyyden parantaminen 

   Helin, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö on tehty osana ABB:n käynnistämää kehittämisprojektia, jonka tavoitteena on parantaa räätälöitynä massatuotteena valmistettavan generaattorin staattorin kytkentärenkaiston mekaanista kestävyyttä. ...