• Taajuusmuuttajaan perustuva voimantuotannon liittäminen heikkoon sähköverkkoon 

   Laiti, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin Edec Development Oy:lle. Työssä tutkittiin, miten taajuusmuuttaja soveltuu tahtigeneraattorin ja heikon sähköverkon väliin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusmenetelmänä käytettiin työn ...
  • Taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmän käyttöönotto 

   Hakola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmään ja tehtiin laitteiston käyttönotto. Työssä perehdyttiin taajuusmuuttajien käyttöön sekä niiden ...
  • Taajuusmuuttajan käyttökohteet 

   Saari, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin teollisuuden sähkökäyttöjen taajuusmuuttajasovelluksia. Työssä selvitettiin, minkälaisissa eri teollisuuden kohteissa taajuusmuuttajia käytetään. Lisäksi esiteltiin, minkälaiset taajuusmuuttajat ...
  • Taajuusmuuttajan laajennusmoduulitesterit 

   Strand, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä suunniteltiin sekä toteutettiin taajuusmuuttajan digitaali ja analogia I/O -laajennusmoduuleille uudenlaiset testausjärjestelmät. Jokaiselle moduulille (FIO-01, FIO-11, FIO-21, FIO-31) tehtiin oma ...
  • Taajuusmuuttajan lämpöajojen käyttöohje 

   Ruokonen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus oli lämpöajotestien tekeminen, jossa käytettiin ABB:n kehittämää HTR-ohjelmaa. Työn ohessa tehtiin ABB:n laboratorion käytettäväksi yleinen HTR käyttöönotto-ohje. Laboratorio-ohje on jätetty pois sen ...
  • Taajuusmuuttajan piirikorttien mittaus- ja analysointilaitteiston kehittäminen 

   Saari, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Taajuusmuuttaja on laite, joka on tarkoitettu vaihtosähkömoottorin portaattomaan nopeuden säätöön. Viime vuosikymmeninä taajuusmuuttajien kehitys on ollut nopeaa, ja pienen kokonsa sekä tehokkaiden tuotantomenetelmien ...
  • Taajuusmuuttajien säätöjen optimointi jätevesipumppaamoissa 

   Xenos, Romeo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY). Työssä tehdyt mittaukset suoritettiin lokakuussa 2013 Espoon Kalevantien taajuusmuuttajaohjatussa jätevesipumppaamossa. Tavoitteena oli ...
  • Taajuusmuuttajien vikaraportoinnin ja tuotannon aikaisen raportoinnin parantaminen 

   Rantanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Drivesin System AC:n ICD-tulosyksikölle Helsingissä. Työssä tutustuttiin ICD-taajuusmuuttajien laatudataprosessiin ja laatudatan analysointiin liittyviin laatutyökaluihin sekä toimintatapoihin. ...
  • Tahtigeneraattorin roottorin maasulkuvirran selvitys ja korjausehdotukset 

   Pälvilä, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitokselle. Työssä on selvitetty alan kirjallisuuden, mittausten sekä teoreettisen tarkastelun avulla, mistä tahtigeneraattorin roottorin suuret ...
  • Tahtikoneen 3-vaihemagnetointilaitteen toteutus 

   Markkanen, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Pitäjänmäen Motors & Generators -yksikön testauskentälle. Työssä suunniteltiin ACS880-taajuusmuuttajan käyttöönotto harjattomien tahtikoneiden 3-vaihemagnetointiin. Uudenaikaisen ...
  • Tahtikoneen magnetointijärjestelmän koulutusmateriaali 

   Tammipuro, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli suunnitella ABB Motors and Generators yksikölle tahtikoneiden magnetointijärjestelmän simulaattoria varten koulutusmateriaali. Koulutusmateriaalin tavoitteena on lisätä tietämystä miten ...
  • Tahtireluktanssimoottorin hyötysuhdemittaukset 

   Hirvonen, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä mitattiin tahtireluktanssimoottorin hyötysuhdetta, eri pyörimisnopeuksilla ja kuormilla, ja verrattiin saatuja mittaustuloksia samankokoiseen oikosulkumoottoriin. Työn tarkoituksena oli selvittää ...
  • Talonrakennussähköurakan käyttöönotto 

   Leimola, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä selvitettiin talonrakennussähköurakan yleisempien järjestelmien käyttöön-ottotarkastuksien määräyksiä ja ohjeita. Käsiteltäviä järjestelmiä oli sähköasennusten käyt-töönottotarkastus, >1kV kiinteistön ...
  • Talotekniikkayrityksen sähköurakointiosaston tehokkuustutkimus 

   Vänskä, Petro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tutkittiin talotekniikkayrityksen toimintaa sekä mahdollisuuksia tehostaa yrityksen sähköurakointiosaston liiketoimintaan liittyviä prosesseja. Työ toteutettiin tarkkailemalla Amplit Oy:n käynnissä olevia ...
  • Tarjouslaskennan jälkianalysointi ja kehittäminen : Offer Calculation: Post Analysis and Development 

   Husso, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön aiheena on sähköurakoitsijan tarjouslaskennan kehittäminen. Työssä verrattiin kymmenen toteutuneen kerrostalosähköurakan tarjouslaskennan tarkkuutta sekä pyrittiin löytämään keinoja tarkentaa ...
  • Tasasähkökestomagneettigeneraattorin testaus ja mittaus 

   Pennanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin testaamalla ja mittaamalla suunnittelijan rakentaman tasasähkökestomagneettigeneraattorin ominaisuuksia. Mittauksissa oli päätarkoituksena ...
  • Tasasähkön käyttö tulevaisuuden jakeluverkoissa sekä kiinteistöissä 

   Hildén, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityöni tavoite oli selvittää, olisiko mahdollista ja järkevää siirtyä käyttämään tasasähköä keski- ja pienjänniteverkossa sekä kiinteistöjen sähkönjakelussa. Työ tehtiin etsimällä tietoa tasasähköjakelusta ja ...
  • Tehoelektroniikkalaboratorion suunnittelu 

   Jokinen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tehoelektroniikkalaboratorion suunnittelu on monivaiheinen prosessi. Suunnittelussa on monia huomioitavia asioita. Useimmista niistä on olemassa tarkat säädökset, kuten esimerkiksi käytettävistä laitteista, sähkötöistä ja ...
  • Tehomuuntajan kuntoarviointi 

   Rissanen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö on tehty Fortumin Power Solutions -yksikölle, joka tuottaa asiantuntijapalveluita voimalaitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Työ käsittelee öljyeristeisen tehomuuntajan kuntokartoitusta, ja työssä ...
  • Tehonrajoituspiiri 

   Laakso, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin helsinkiläiselle Heatpoint Oy:lle. Työssä suunniteltiin tehonrajoituspiiri markkinoille myytäväksi tarkoitettuun induktiokuumentimeen. Induktiokuumentimen perustana toimi Ellego Powertec Oy:n ...