• Ulkoisten teholähteiden hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja mittausten sähköturvallisuuden riskianalyysi 

   Vasama, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimeksiannosta yhdeksälle eri ulkoiselle teholähteelle ekotestaus, eli hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja niistä saadun ...
  • Ultraäänikaiuttimien ohjainlaite 

   Eerola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja valmistettiin ultraäänikaiuttimen ohjainlaite. Suunniteltu laite perustui aikaisemmin tehtyyn ultraäänipesurin ohjainlaitteeseen. Ohjainlaitteesta pyrittiin tekemään soveltuva useampaan ...
  • Ultraäänilaitteen etäyhteyden mahdollisuudet InSite ExC -sovellusta käyttäen 

   Jumppanen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityö tehtiin General Electric Healthcarelle helpottamaan ultraäänilaitteiden etäyhteyksien implementointia Suomen alueen sisällä. Työn päätavoitteena oli selvittää lakien, standardien ja asetusten välillinen vaikutus ...
  • UPS-järjestelmän päivitys 

   Mäkelä, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityössä on selvitetty Hyvinkään tehtaan UPS-järjestelmän nykytila. Alussa on esitelty konserni, johon Hyvinkäällä toimiva tehdas kuuluu ja tehtaan prosessit, joita kyseinen UPS-järjestelmä varmentaa. Työssä on ...
  • UPS-järjestelmän suunnittelu tehovälillä 3-15 kVA 

   Seppänen, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia UPS-järjestelmän suunnittelua. Työssä keskityttiin pääasiallisesti 3-15 kVA:n UPS-laitteiden tehovälille, mutta osaa käsitellyistä asioista voi soveltaa myös muun tehoisilla ...
  • UPS-tuotantolinjan toimitusvarmuuden parantaminen 

   Salminen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia mahdollisia toimenpiteitä UPS:iä valmistavan tuotantolinjan aikatauluongelmien vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä selvittää keinot joilla tuotantolinjan toimitusvarmuutta voidaan ...
  • Urakan jälkilaskenta sähköurakointiyrityksessä 

   Parkkila, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena on soveltaa sähköasennusalan työehtosopimusta ja luoda työohje jälkilaskentaa varten. Työssä käsitellään myös tärkeitä työvaiheita sähköurakointi yrityksessä aina tarjouslaskennasta työmaan ...
  • Urheilijan rasitustilaa mittaavat menetelmät ja laitteet 

   Bazoulev, Sergei (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoitus oli tutkia urheilijoille suunnattuja laitteita, joita käytetään elimistön kuormitustason mittaamiseen. Tavoite oli tutustua minkälaisia biosähköisiä ilmiöitä käytetään urheilijan stressitilan anaysoimiseksi ...
  • Uuden generaattorin lisääminen apusähköjärjestelmään 

   Salonen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Pitäjänmäen Moottorit ja generaattorit osastolle. Työn tavoitteena oli suunnitella, hankkia ja asentaa tehtaan generaattorikoestamolle uusi apusähkönsyöttöjärjestelmä, jolla syötetään ...
  • Uudet määräykset vikavirtasuojauksesta ja niiden vaikutukset sähkökeskusten rakenteisiin ja sähkösuunnitteluun 

   Kurvinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Pienjännitesähköasennuksia koskeva SFS 6000 -standardisarja uudistui vuoden 2008 alussa. Standardin merkittävin uudistus kohdistui vikavirtasuojaukseen. Uusi standardi vaatii, että tavanomaiset maallikoiden käyttöön ...
  • Uusi keho ihmisroboteille; Hahmotelma 

   Vahtera, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on parantaa ihmisrobotteja käyttäen nykyistä tieto ja tekniikkaa. Työssä käsittellään ihmisrobottien nykymuotoista suunnittelua ja kehitystä, sekä niille asetettuja tavoitteita. Työssä ...
  • Vaihteenlämmityksen lämmönsäätöjärjestelmän kehitysprojekti 

   Suortti, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa erotusmuuntajakohtaiseen säätöön perustuvan vaihteenlämmitysjärjestelmän säätöjärjestelmän muutostyö sekä tutkia muutostyön vaikutuksia energiankulutukseen. Uusi järjestelmä ...
  • Valaisimien- ja teknisten tietojen vertailun ja työhinnoittelun laskentataulukko 

   Ojala, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä on tehty YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle Excel-laskentataulukko, jolla pystytään vertailemaan eri valaisintoimittajien valaisimia keskenään. Valaisimien kokonaistyön ja yksikköhintojen määritteleminen oli ...
  • Valaistuksen ohjaus rautatiealueilla 

   Laaksovirta, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä Liikenneviraston tilaamassa työssä tutkittiin mahdollisuuksia säästää energiaa rautatiealueilla sekä myös ratapihoilla ja rautatieasemilla. Energia säästettäisiin ohjaamalla valaistusta sen mukaan, liikkuuko alueilla ...
  • Valaistuksen ohjausjärjestelmät 

   Kari, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fagerhult Oy:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin valaistuksen ohjausjärjestelmiä energiansäästön näkökulmasta. Etsittiin argumentteja, jotta valaistushankintaa suunnittelevat asiakkaat valitsisivat ...
  • Valaistuksen saneeraussuunnitelma yksityiseen asuntoon 

   Jokiharju, Patrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tehtiin valaistuksen saneeraussuunnitelma yksityiseen asuntoon, valaistussuunnittelijan näkökulmasta. Tavoitteena oli suunnitella toimiva valaistuksellinen kokonaisuus, saneeraussuunnittelun ongelmat ...
  • Valaistuksen- ja savunpoistonohjaus teollisuuskohteessa KNX-järjestelmällä 

   Keravuori, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoitus oli perehtyä KNX-järjestelmän toimintaan, sen soveltumiseen teollisuusympäristössä, sillä saavutettavaan hyötyyn ja sen hintaan. Hankittujen tietojen perusteella on tehty esimerkkisuunnittel ...
  • Valaistuksenohjaustavat ja -järjestelmät 

   Turunen, Esapekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin valaistuksen projektimyyntitiimille. Työssä tutkittiin eri valaistuksenohjausjärjestelmien toiminnallisuuksia sekä energiansäästöpotentiaaleja. Näistä tiedoista koottiin opas valaistuksen myyntityön ...
  • Valaistusmittaukset ja valaistuslaboratoriotilojen suunnittelu 

   Ranto, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä on perehdytty valaistuslaboratoriotilaan ja valon mittaamiseen standardiolosuhteissa. Työn keskeisenä tarkoituksena on ollut tuottaa opas valaistuslaboratorioille. Valaistustekniikka kehittyy hurjaa ...
  • Valaistusohjauksella saavutettavat säästöt logistiikkakeskuksen ulkovalaistuksessa 

   Pietilä, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä tutkittiin ISS Palvelut Oy:n asiakaskohteen valaistuksen energiansäästömahdollisuuksia. Työn tarkoituksena oli selvittää kohteen valaistuksen nykytila ja suunnitella entistä energiatehokkaampi valaistuksenohjaus. ...