• Vaihteenlämmityksen lämmönsäätöjärjestelmän kehitysprojekti 

   Suortti, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa erotusmuuntajakohtaiseen säätöön perustuvan vaihteenlämmitysjärjestelmän säätöjärjestelmän muutostyö sekä tutkia muutostyön vaikutuksia energiankulutukseen. Uusi järjestelmä ...
  • Valaisimien- ja teknisten tietojen vertailun ja työhinnoittelun laskentataulukko 

   Ojala, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä on tehty YIT Kiinteistötekniikka Oy:lle Excel-laskentataulukko, jolla pystytään vertailemaan eri valaisintoimittajien valaisimia keskenään. Valaisimien kokonaistyön ja yksikköhintojen määritteleminen oli ...
  • Valaistuksen ohjaus rautatiealueilla 

   Laaksovirta, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä Liikenneviraston tilaamassa työssä tutkittiin mahdollisuuksia säästää energiaa rautatiealueilla sekä myös ratapihoilla ja rautatieasemilla. Energia säästettäisiin ohjaamalla valaistusta sen mukaan, liikkuuko alueilla ...
  • Valaistuksen ohjausjärjestelmät 

   Kari, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fagerhult Oy:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin valaistuksen ohjausjärjestelmiä energiansäästön näkökulmasta. Etsittiin argumentteja, jotta valaistushankintaa suunnittelevat asiakkaat valitsisivat ...
  • Valaistuksen saneeraussuunnitelma yksityiseen asuntoon 

   Jokiharju, Patrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tehtiin valaistuksen saneeraussuunnitelma yksityiseen asuntoon, valaistussuunnittelijan näkökulmasta. Tavoitteena oli suunnitella toimiva valaistuksellinen kokonaisuus, saneeraussuunnittelun ongelmat ...
  • Valaistuksen- ja savunpoistonohjaus teollisuuskohteessa KNX-järjestelmällä 

   Keravuori, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoitus oli perehtyä KNX-järjestelmän toimintaan, sen soveltumiseen teollisuusympäristössä, sillä saavutettavaan hyötyyn ja sen hintaan. Hankittujen tietojen perusteella on tehty esimerkkisuunnittel ...
  • Valaistuksenohjaustavat ja -järjestelmät 

   Turunen, Esapekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin valaistuksen projektimyyntitiimille. Työssä tutkittiin eri valaistuksenohjausjärjestelmien toiminnallisuuksia sekä energiansäästöpotentiaaleja. Näistä tiedoista koottiin opas valaistuksen myyntityön ...
  • Valaistusmittaukset ja valaistuslaboratoriotilojen suunnittelu 

   Ranto, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä on perehdytty valaistuslaboratoriotilaan ja valon mittaamiseen standardiolosuhteissa. Työn keskeisenä tarkoituksena on ollut tuottaa opas valaistuslaboratorioille. Valaistustekniikka kehittyy hurjaa ...
  • Valaistusohjauksella saavutettavat säästöt logistiikkakeskuksen ulkovalaistuksessa 

   Pietilä, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä tutkittiin ISS Palvelut Oy:n asiakaskohteen valaistuksen energiansäästömahdollisuuksia. Työn tarkoituksena oli selvittää kohteen valaistuksen nykytila ja suunnitella entistä energiatehokkaampi valaistuksenohjaus. ...
  • Valaistussuunnittelun toteutustapojen ja ohjelmien vertailu 

   Viljander, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö on tehty Insinööritoimisto Stacon Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoitus oli dokumentoida kolmen eri kohteen valaistussuunnittelun osuus sekä arvioida suunnittelussa käytettyjä ohjelmia ja vertailla suunnitteluohjelmien ...
  • Valo-ohjatun peilituotteen suunnittelu ja kannattavuusselvitys 

   Tikka, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko markkinoilla paljon erilaisia infinity mirroreita, kuinka paljon nämä maksavat ja onko niille kysyntää. Tätä varten netistä selattiin yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ...
  • Valvontatyö rakennushankkeessa sähkövalvojan näkökulmasta 

   Heimonen, Viktoria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön aihe oli ”Valvontatyö rakennushankkeessa – sähkövalvojan näkökulmasta”, mikä tarkoittaa siitä, että työ perustuu omiin työkokemuksiin valvontatehtävissä. Tämän insinöörityön lähtökohtana oli kuvata ...
  • Vanhojen vapaa-ajan asuntojen sähköistys 

   Ahoranta, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yhä useampi kesämökin, vapaa-ajan asunnon tai muun niin sanotun kakkosasunnon omistaja haluaa sähkön tuomaa mukavuutta. Tässä insinöörityössä on tarkasteltu vapaa-ajan asuntojen sähköistämistä ja tarjottu sähköistämistä ...
  • Vapaa-ajan asunnon sähkösuunnittelu 

   Fagerlund, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön aiheena on yksityishenkilön vapaa-ajan asunnon sähkösuunnittelu. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisesti toimiva sähkösuunnitelma niin valaistuksen kuin kiinteistön ohjauksen puolesta asiakkaan toiveita ...
  • Varautuminen 110 kV kaasueristeisten kytkinlaitosten vikoihin 

   Haapamäki, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helen Sähköverkko Oy:n alueverkkoyksikölle. Työssä selvitettiin, miten 110 kV kaasueristeisen kytkinlaitoksen vikoihin voitaisiin varautua ja millaiset viat voivat aiheuttaa täyden käyttökeskeyt ...
  • Varavoimajärjestelmän suunnitteluohje 

   Källi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityöntyön aiheena on varavoimajärjestelmän sähkösuunnittelu. Työssä kehitettiin selkeä ja monipuolinen työkalu sähkösuunnittelijalle varavoimajärjestelmän sähkösuunnitteluprosessiin. Työssä käsiteltiin ...
  • Varavoimakoneella varmennettu sähkönjakelu kiinteistöissä 

   Smeds, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin Suomessa pääosin pienjännitteisellä dieselgeneraattorilla toteutun kiinteistön varmennetun sähkönjakeluverkon rakennetta ja toimintaa, sekä rakenteeseen ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja ...
  • Vaunuväylän suunnittelu ja toteutus testiseinän pohjaksi 

   Haanpää, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja rakennettiin vaunuväylä testiseinän pohjaksi Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrovarikolle. Metrovarikolla on rajoitettu määrä huoltoraiteita ja testiseinän avulla pystytään toteuttamaan ...
  • Vedenalaisen vaunun moottorointi 

   Andersson, Dan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä on selvitetty, millaisia sähkömoottorivaihtoehtoja voidaan käyttää vedenalaisen vaunun moottorointiin. Myös moottoreiden ohjausta ja kaapelointia selvitettiin. Työ tehtiin suurimmaksi osaksi ...
  • Verkkoon jarruttavan taajuusmuuttajan hyötysuhde 

   Saarinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä tutkittiin verkkoon jar-ruttavan taajuusmuuttajan hyötysuhdetta erilaisilla kuormituksilla ja generaattorin pyöri-misnopeuksilla. Mittaukset suoritettiin ...