• Wave energy converter test application 

   Hottola, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis was made for wave energy company Wello Oy. Given assignment was to find the suitable generator and frequency converter for a wave energy converter test application. The primary objective was to find a suitable ...
  • Weiterentwicklung der Schaltungen des Dr S –Relaisstellwerks und Projektierung für einen neuen Bahnhof in Finnland 

   Sorsimo, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Die Hauptaufgabe dieser Bachelorarbeit war die Projektierung der Schaltungsunterlagen für ein neues Dr S -Relaisstellwerk in Finnland (Bahnhof Riijärvi). Entsprechend des Vertrags zwischen den ehemaligen Finnischen ...
  • X-Ray Compliance Testing of a Mammography System on Manufacturing Line : Dose Reproducibility & Linearity 

   Hirvonen, Untamo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was made for GE Healthcare Finland Oy. Advanced Manufacturing Engineering Test department in Finland is designing a new mammography testing equipment for GE Healthcare’s manufacturing line in Buc, France. Breast ...
  • Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto pienkiinteistössä 

   Oksava, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä on perehdytty sähkön sekä lämmön yhteistuotantoon, joka on nimeltään mikro-CHP. Tämä teknologinen ratkaisu perustuu jo suuremmissa voimalaitoksissa käytössä olevaan teknologiaan, mutta on suunniteltu ...
  • Yliaaltojen tutkiminen automatisoiduissa varastohisseissä 

   Räsänen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia automatisoitujen varastohissien aiheuttamien yliaaltojen määrää. Työ piti sisällään yliaaltojen teoreettisen tarkastelun ja mittaukset automatisoidussa varastossa. Työhön kuului myös ...
  • Älykkään valaistuksenohjausjärjestelmän valinta asuinrakennukseen 

   Virtanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä perehdyttiin omakotitaloon jälkiasennettaviin älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys järjestelmien toiminnasta ja asennusmahdollisuuksista kohteeseen, jossa vanha ...
  • Älykkäät venttiiliohjaimet - tuotekokoonpanoanalyysi 

   Manninen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Metson asennoitintehtaalla valmistettaville älykkäille venttiiliohjaimille tuotekokoonpanoanalyysit. Tavoitteena oli saada venttiiliohjaimien kokoonpanoista tarkkaa ja yksityiskohtaista ...
  • Öljyaseman sähkönsyötön uudelleensuunnittelu 

   Åman, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tehtiin suunnittelutyö Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokselle öljyaseman paloturvallisuuden parantamiseksi. Työn tavoitteena oli löytää erilaisia ratkaisutapoja öljyaseman paloturvallisuuden ...