• Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto pienkiinteistössä 

   Oksava, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä on perehdytty sähkön sekä lämmön yhteistuotantoon, joka on nimeltään mikro-CHP. Tämä teknologinen ratkaisu perustuu jo suuremmissa voimalaitoksissa käytössä olevaan teknologiaan, mutta on suunniteltu ...
  • Yliaaltojen tutkiminen automatisoiduissa varastohisseissä 

   Räsänen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia automatisoitujen varastohissien aiheuttamien yliaaltojen määrää. Työ piti sisällään yliaaltojen teoreettisen tarkastelun ja mittaukset automatisoidussa varastossa. Työhön kuului myös ...
  • Älykkään valaistuksenohjausjärjestelmän valinta asuinrakennukseen 

   Virtanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä perehdyttiin omakotitaloon jälkiasennettaviin älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys järjestelmien toiminnasta ja asennusmahdollisuuksista kohteeseen, jossa vanha ...
  • Älykkäät venttiiliohjaimet - tuotekokoonpanoanalyysi 

   Manninen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Metson asennoitintehtaalla valmistettaville älykkäille venttiiliohjaimille tuotekokoonpanoanalyysit. Tavoitteena oli saada venttiiliohjaimien kokoonpanoista tarkkaa ja yksityiskohtaista ...
  • Öljyaseman sähkönsyötön uudelleensuunnittelu 

   Åman, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tehtiin suunnittelutyö Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokselle öljyaseman paloturvallisuuden parantamiseksi. Työn tavoitteena oli löytää erilaisia ratkaisutapoja öljyaseman paloturvallisuuden ...