• Aurinkopaneelit tansanialaisessa oppimisympäristössä 

   Välimäki, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tekes-rahoitteisessa SunEdu-projektissa pilotoidaan Tansanian maaseudulla oppimisympäristöä, jossa lukulaitteiden, matkapuhelimien ja valaisimien sähköenergia tuotetaan aurinkopaneeleilla. Insinöörityön tarkoituksena oli ...
  • Aurinkosähköinvertterin koestuslaitteisto 

   Ilmén, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin kokeellisesti taajuusmuuttajalla syötetyn saarekeverkon soveltuvuutta aurinkosähköinvertterin koestukseen tuotannossa. Työ tehtiin ABB Oy:n Power Conversion -yksikölle Helsingissä. Työssä ...
  • Aurinkosähköjärjestelmä kerrostalossa 

   Eronen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomen aurinkoenergian potentiaali on lähes sama kuin Pohjois-Saksassa, mutta auringon energian hyödyntäminen on edelleen vähäistä. Aurinkopaneelit ovat läpimurron kynnyksellä, ja tämän työn on tarkoitus jatkaa läpimurtoa. ...
  • Aurinkosähköjärjestelmä osana omakotitalon energian hankintaa 

   Honkonen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin aurinkosähköjärjestelmiin. Aurinkosähköjärjestelmät ovat Suomessa aika harvinaisia verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, mutta ne ovat yleistymässä. Teoriaosiossa perehdyttiin ...
  • Aurinkosähköjärjestelmä vapaa-ajan asuntoon 

   Jääskeläinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin yksityishenkilölle. Työn tavoitteena oli suunnitella vapaa-ajan asuntoon soveltuva verkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä, jonka avulla voitaisiin säästää sähkönkulutuksen kustannuksista. Työssä ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu 

   Isojunno, Veijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun. Työn lähtökohtana oli järjestelmän suunnittelu ja toteutus suureen julkiseen rakennukseen, kuten toimistoon, sairaalaan tai kauppakeskukseen. Työn ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu sähköttömään vapaa-ajan asuntoon 

   Paranko, Eemeli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin aurinkosähköjärjestelmä sähköttömään vapaa-ajan asuntoon. Työssä myös vertailtiin aurinkosähköä ja jakeluverkkoon liittymistä sähköistysvaihtoehtoina kyseiseen kohteeseen. Myös tuulienergian ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät 

   Anttonen, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin, mitä on otettava huomioon, kun Suomeen rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Työ koostuu kolmesta eri osiosta: aurinkosähköjärjestelmän teoriasta, aurinkosähköjärjestelmät käytännössä sekä ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät ja sähköauton lataus asuinkerrostalossa 

   Teeri, Sauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin SRV Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntotuotannon talotekniikkaosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää asuinkerrostaloihin asennettavien aurinkosähköjärjestelmien sekä sähköautojen lataamisen ...
  • Aurinkosähköpaneelikentän kuormitussäädin lämmityskäyttöön 

   Kristola, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin säätölaitteen prototyyppi aurinkosähköpaneelikentän liittämiseksi omakotitalon varaavaan lämmitysjärjestelmään siten, että aurinkosähköpaneelikentästä saadaan mahdollisimman ...
  • Aurinkosähkövoimalaitosten kustannusrakenteet ja kehitystrendit 

   Lindfors, Peter (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suomessa on kuitenkin hyvä potentiaali aurinkosähkön tuotannolle vuositasolla. Etelä-Suomessa ja Pohjois-Saksassa aurinkoenergiaa voi tuottaa yhtä paljon. Suomen kokonaistuotanto on ...
  • Automaattikammiot ekosysteemin ja ilmakehän välisen kaasuvuon mittaamiseen : Laitteiston rakentaminen ja kehittäminen 

   Rainne, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö on tehty Ilmatieteen laitoksen kasvihuonekaasujen tutkimusryhmälle. Työssä on rakennettu ekosysteemin ja ilmakehän välisen kaasuvuon mittaamiseen tarkoitettu automaattikammiojärjestelmä Lapin ilmatieteelliseen ...
  • Automaattinen hyötysuhdemittausjärjestelmä aurinkosähkövaihtosuuntaajille 

   Kääriäinen, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin kokeellisesti, miten toteuttaa automatisoitu hyötysuhteenmittausjärjestelmä aurinkosähkövaihtosuuntaajien testaukseen. Hyötysuhteiden sekä staattisten ja dynaamisten MPPT-hyötysuhteiden ...
  • Automaattisen hitsauskoneen modernisointi 

   Larikka, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Insinööritoimisto Ketema Oy:lle (Ketema). Ketema on pieni suomalainen yritys jonka päätoimiala on teollisuuden sähkökäyttöjen suunnittelu ja toteutus asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämän ...
  • Automaattisesti säätyvä loistehonkompensointi 

   Forsblom, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Reaktorien kysyntä on kasvanut äkillisesti lisääntyneen maakaapeloinnin ja Fingridin vuonna 2016 muuttuneiden laskutusperusteiden johdosta. Maakaapeleiden kapasitanssit ovat moninkertaisia ilmajohtoihin nähden, joten ...
  • Automatic Data Collecting from the Test Systems 

   Mikola, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis was carried out for ABB Ltd. DSW Finland workshop and the entire corporation. The project was to design an automatic data collection system, which could be utilized in the repair shop testing areas of all ACS800 ...
  • Bassokitaran virittimen toteutus mBed-mikrokontrollerin avulla 

   Oleynik, Igor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja ohjelmoida laite, joka auttaisi käyttäjää kielisoittimen, erityisesti bassokitaran, virittämisessä. Toissijaisena tavoitteena oli löytää FFT:lle vaihtoehtoinen menetelmä signaalin ...
  • Big Room -suunnittelu sähkösuunnittelun näkökulmasta 

   Hormu, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tutkittiin Big Room -toimintamallia ja Big Room -suunnittelua sähkösuunnittelun näkökulmasta. Työssä käsiteltiin Big Room -toimintamallilla toteutettua rakennushankkeen suunnittelua. Työ tehtiin Yhtyneet ...
  • Biometriset Tunnistusjärjestelmät 

   Paakkunainen, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin biometristä tunnistusta seuraavien piirteiden avulla: sormenjälki, kämmen, kasvot, puhe, iiris, retina, käsialadynamiikka ja näppäimistödynamiikka. Työssä myös esiteltiin biometrisen ...
  • Crestron- ja KNX-järjestelmien esittely ja vertailu asuinhuoneiston sähkösuunnittelussa 

   Hietapakka, Lari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä on esitelty kaksi erilaista digitaalista järjestelmäkokonaisuutta ja vertailtu niiden käyttöä asuinhuoneiston sähkösuunnittelussa. Työssä perehdytään KNX-standardia noudattavaan järjestelmään sekä ...