• IC Stripline -testimetodin käyttöönotto: Stripline-kammion vertailevat testit 

   Vatanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:n EMC laboratorion toimeksiantona. Työn tarkoitus oli selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testimetodina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva ...
  • Tahtikoneen magnetointijärjestelmän koulutusmateriaali 

   Tammipuro, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli suunnitella ABB Motors and Generators yksikölle tahtikoneiden magnetointijärjestelmän simulaattoria varten koulutusmateriaali. Koulutusmateriaalin tavoitteena on lisätä tietämystä miten ...
  • Raitioteiden sähkönsyöttöasemien kunnossapito-ohjelma 

   Virta, Siiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli laatia HKL:n eli Helsingin Kaupungin Liikenneliikelaitoksen omistamille sähkönsyöttöasemille huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Työn tavoitteena oli tarkastaa ja parannella kunnossapito-ohjelman ...
  • Hissikorituotannon laadunvarmistuksen sekä sähköturvallisuuden kehittäminen 

   Soini, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää turvallinen ja hyödyllinen käyttöönottomittausprosessi hisseille, parantamaan asiakkaiden turvallisuutta sekä tyytyväisyyttä. Tavoitteena oli parantaa hissien sähkötyöturvallisuutta ...
  • Urakan jälkilaskenta sähköurakointiyrityksessä 

   Parkkila, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena on soveltaa sähköasennusalan työehtosopimusta ja luoda työohje jälkilaskentaa varten. Työssä käsitellään myös tärkeitä työvaiheita sähköurakointi yrityksessä aina tarjouslaskennasta työmaan ...
  • Matkaviestinverkon kuuluvuusratkaisuihin varautuminen rakennuksen suunnitteluvaiheessa 

   Mattila, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Optiplan Oy:n sähkösuunnitteluosastolle. Perimmäisenä syynä työlle oli uusien rakennusten sisätiloissa esiintyvät matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmat. Uusissa rakennuksissa esiintyvistä kuuluvuusongelmista ...
  • Design of CAN-node 

   Ülle, Ert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This study was done to the Metropolia Motorsport RDI project. The goal was to design a small, easy to use, affordable and CAN capable I/O PCB prototype. Application of this PCB is to bring sensor data gathered from race-car ...
  • Headphone Acoustic Measurement and Quality Control 

   Fagerström, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The study documented in this thesis was commissioned by Hefio Oy. It was conducted as a part of the product development of their Hefio Play headphones. The main objective of the study was the proof of concept of a prototype ...
  • Matalajännitteisen muotokuparitahtikoneen laskentalogiikan kehittäminen 

   Nikkari, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä kehitettiin laskentalogiikkaa ABB:n matalajännitteisten muotokuparitahtikoneiden mitoittamista varten. Tavoitteena oli löytää tapa, jolla sähkölaskenta voitaisiin toteuttaa automaattisesti mitoituksessa. ...
  • Perehdytysopas sähköverkornakentamisen työnjohdolle 

   Koikkalainen, Ilmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö on toteutettu toimeksiantona Eltel Networks Oy:lle. Insinöörityö käsittelee Eltelille tehdyn sähköverkkorakentamisen työnjohdon tehtäviin tehdyn työoppaan laatimista. Työn tavoitteena oli laatia ...
  • Tievalaistuksen maadoituksen ja ylijännitesuojauksen riittävyys nykyisten ohjeiden mukaan toteutettuna 

   Aalto, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä perehdyttiin tievalaistusverkon ja tievalaisimien suojaukseen maadoituksen ja ylijännitesuojauksen osalta. Tavoitteena oli tutkia, ovatko nämä suojausmenetelmät nykyisten ohjeiden mukaan suunniteltuna ja toteutettuna ...
  • LED-lamppujen vaikutukset sähkösuunnitteluun huvipuistoympäristössä 

   Annala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia Linnanmäellä huvipuistokäytössä olevaa neljää yleisintä LED-lamppua. Mittausten tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia hyvän hyötysuhteen omaavilla LED-lampuilla oli ...
  • Moottorien valinta wakesurffauslaitteistoon 

   Hossaini, Ali (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin yksityiselle tilaajalle. Insinöörityössä on pyritty selvittämään, millaisia sähkömoottoreita voidaan käyttää wakesurffaussovelluksessa. Moottoreiden tulee soveltua veden läheisyyteen ja työssä haluttiin ...
  • Sähköurakointiyhtiön tarkastus- ja käyttöönottoprosessin kehittäminen 

   Gustafsson, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sähköurakointiyrityksen tarkastus- ja käyttöönottomittausprosessia, antaen työkalut ja ohjeistus sen suorittamiseksi yhtenäisellä tavalla koko yrityksen laajuudessa. Tärkeä osa prosessia ...
  • Oikosulkuvirtojen laskenta MagiCAD:llä 

   Westerholm, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Rejlers Finland Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja ymmärrettävä ohje oikosulkuvirtojen laskentaan MagiCAD Electrical- ohjelmalla. Insinöörityössä pyritään selvittämään, ...
  • Sähköauton latauspisteiden lisääminen vanhaan kiinteistöön 

   Kärkkäinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Aro Systems Oy:lle, joka vastaa taloteknisten hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpitopalveluista Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla. Työn tavoitteena oli koota yhteen ohjeistus, ...
  • Valo-ohjatun peilituotteen suunnittelu ja kannattavuusselvitys 

   Tikka, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko markkinoilla paljon erilaisia infinity mirroreita, kuinka paljon nämä maksavat ja onko niille kysyntää. Tätä varten netistä selattiin yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ...
  • DC-oikosulkulaskenta taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä 

   Wintter, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön aiheena oli selvittää multidrive-taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä tapahtuvan DC-oikosulun laskentametodi invertterimoduulien kapasitanssien toimiessa energialähteinä. Päätarkoituksena oli löytää laskentametodi, ...
  • Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa 

   Blomberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä oli tavoitteena kehittää apuväline, jonka avulla parannetaan sähkötyöturvallisuutta. Tarkoitukseen laadittiin sähköerotuskirja ja sähköerotusvihko, jotka parantavat työturvallisuutta ja helpottavat ...
  • Varavoimakoneella varmennettu sähkönjakelu kiinteistöissä 

   Smeds, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin Suomessa pääosin pienjännitteisellä dieselgeneraattorilla toteutun kiinteistön varmennetun sähkönjakeluverkon rakennetta ja toimintaa, sekä rakenteeseen ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja ...