• Kestomagneettitahtimoottori taajuusmuuttajakäytössä 

      Aaltonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta ohjata kestomagneettitahtimoottoria taajuusmuuttajalla sekä selvittää, millaisia toimenpiteitä tämän toteuttamiseksi tarvitaan. Opinnäytetyö tehtiin Metropolia ...