• Laserin käyttö hampaiden hoidossa 

      Aho, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Insinöörityössä käsitellään laservalon tuottamiseen liittyviä ilmiöitä ja tekniikoita, joiden avulla laseria voidaan hyödyntää hoitolaitteissa ja hammashoidoissakin. Työssä käsitellään myös hampaiden hoitoon liittyvää ...