• IR-spektrometrisensorin esimerkkiapplikaatio Raspberry Pi -alustalle 

      Ahola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tässä insinöörityössä rakennettiin ohjelma infrapuna-alueen mittauksiin tarkoitetun optisen spektrometrisensorin ohjaamiseen. Sensorin toiminta perustuu Fabry-Perot-interferometriin. Työssä käytettiin laitealustana Raspberry ...