• Suuntaajamoduulikoestuksen parantaminen 

      Airas, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Drives, System Modulesille Helsingissä. Työssä kartoitettiin System Modules -koestamoon liittyviä ongelmia sekä selvitettiin mahdollisuutta saada sähkömoottorikäytön taajuusmuuttajan suojana ...