• Lääkinnällisten laitteiden kunnostusprosessin luominen 

      Alanko, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämä insinöörityö tehtiin Palodex Group Oy:lle, joka suunnittelee ja valmistaa hampaiden ja pään alueen kuvantamiseen käytettäviä laitteita. Työn tarkoituksena on luoda kunnostusprosessi kliinisessä käytössä olleille ...