• LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusten vaikutukset sähkösuunnitteluun 

      Alkila, Martta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Insinöörityössä on perehdytty LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusten vaikutuksiin sähkösuunnittelussa. Työn tarkoituksena on ollut tuottaa luokitusjärjestelmien vaatimuksista kertova opas sertifioitavien kohteiden parissa ...