• Vedenalaisen vaunun moottorointi 

      Andersson, Dan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tässä insinöörityössä on selvitetty, millaisia sähkömoottorivaihtoehtoja voidaan käyttää vedenalaisen vaunun moottorointiin. Myös moottoreiden ohjausta ja kaapelointia selvitettiin. Työ tehtiin suurimmaksi osaksi ...