• Led-ohjeistus sähköurakointiyritykselle 

      Anttila, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä insinöörityössä tutkittiin ledien käyttöä valaistuksessa. Työssä käsiteltiin valaistustekniikan perusteita ja näkemisen perusteita, perinteisiä valonlähteitä, EU-direktiivien vaikutuksia valaistukseen ja valaistuksen ...