• Omakotitalon KNX-järjestelmän suunnittelu ja dokumentointi 

      Anttila, Nelli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Insinöörityössä käsiteltiin omakotitalon KNX-järjestelmän sähkösuunnittelua sekä siihen liittyviä dokumentteja ja piirrosmerkkejä. Työn alussa esiteltiin KNX-järjestelmää yleisesti, sen tiedonsiirtotapoja ja topologioita ...