• Aurinkosähköjärjestelmät 

      Anttonen, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tässä insinöörityössä tutkittiin, mitä on otettava huomioon, kun Suomeen rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Työ koostuu kolmesta eri osiosta: aurinkosähköjärjestelmän teoriasta, aurinkosähköjärjestelmät käytännössä sekä ...