• Kustannustiedon käsittely sähköverkonsuunnittelussa 

      Apponen, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä insinöörityössä perehdyttiin kaapeloidun jakeluverkon suunnittelemiseen sekä selvi-tettiin Tekla NIS -verkkotietojärjestelmän Rakennusprojektien suunnittelusovelluksen (CPP) kustannusten arviointi -toiminnon käyttöönoton ...