• Sähkökomponenttien lämpökuvaus 

      Aspelin, Saku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
      Insinöörityössä selvitettiin lämpökuvaukseen liittyviä fysikaalisia ilmiöitä sekä verrattiin lämpökuvausta mittaustekniikkana muihin käytössä oleviin lämpötilamittaustekniikoihin. Näiden lisäksi tutustuttiin lämpökuvauksen ...