• Teollisuuskiinteistön loistehonkompensointi 

      Aunola, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Insinöörityössä suoritettiin teollisuuskiinteistön loistehon kompensointia varten tehtävät mittaukset. Mittauksissa selvitettiin loistehon kulutuksen määrä ja yliaaltojen suuruudet sekä vanhan käyttämättömän kompensointi ...