• Taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmän käyttöönotto 

   Hakola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmään ja tehtiin laitteiston käyttönotto. Työssä perehdyttiin taajuusmuuttajien käyttöön sekä niiden ...
  • Verkkotietojärjestelmä verkkorakentamisen kustannuslaskennan apuna 

   Hopia, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Sähkönsiirto Oy:lle. Työssä tutkittiin PowerGrid-verkkotietojärjestelmästä saatavien verkostosuunnitelmien rakennetietojen käyttöä kustannusarvion perustana. Työssä tutustuttiin HeadPower ...
  • Sähköisen potkurikäytön ohjaus ja säätö 

   Vuori, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä on esitelty sähköisen potkurikäytön kuormanvaihteluiden hallintaan liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä taajuusmuuttajan säätöön ja ohjaamiseen liittyviä seikkoja. Testauslaitteisto, jolla sähköistä ...
  • Ansur-testiohjelman käyttöönotto ja ohjeistus 

   Niemelä, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ansur-testiohjelma on laitehuollon ammattilaisten työväline, jolla voidaan luoda testiohjelma lääkintälaitteiden huoltoon, testaukseen ja kalibrointiin. Ansur-testiohjelmaa voidaan tarvittaessa muuntaa kunkin testattavan ...
  • Induktiokuumentimen jatkokehitys 

   Matilainen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä jatkettiin Teppo Lindhin (2005) ja Urmas Jõksin (2008) opinnäytetöissään aloittamaa projektia, jossa Ellego Powertecin akkuvaraajakäyttöön suunnitellusta hakkuriteholähteestä muokattiin induktiivinen ...
  • Taajuusmuuttajan käyttökohteet 

   Saari, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin teollisuuden sähkökäyttöjen taajuusmuuttajasovelluksia. Työssä selvitettiin, minkälaisissa eri teollisuuden kohteissa taajuusmuuttajia käytetään. Lisäksi esiteltiin, minkälaiset taajuusmuuttajat ...
  • Tasasähkökestomagneettigeneraattorin testaus ja mittaus 

   Pennanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin testaamalla ja mittaamalla suunnittelijan rakentaman tasasähkökestomagneettigeneraattorin ominaisuuksia. Mittauksissa oli päätarkoituksena ...
  • Eristystekninen koulutusmateriaali 

   Hämäläinen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin Sähkökonetehtaalle. Työn tarkoituksena oli rakentaa koulutusmateriaali sähkökoneiden valmistuksesta ja valmistukseen liittyvistä eristysteknisistä yksityiskohdista. Koulutusmateriaali ...
  • Voimalan lopputestauksen kehittäminen 

   Nissinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoitus on parantaa voimalan testausta ja nostaa koestamon käyttöastetta. Työssä on keskitytty työmenetelmien ja -tapojen tarkasteluun. Koestamon toimintaan tutustuttaessa havaittiin mm. seuraavia kohtia. Jos ...
  • Pientalorakentajan energiaopas 

   Kangasniemi, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan uusia energiamääräyksiä ja niiden mukanaan tuomien muutosten vaikutusta pientalorakentamiseen, sekä siihen kuinka pientaloasumisessa voidaan säästää energiaa. Aluksi työssä tutustutaan ...
  • Biometriset Tunnistusjärjestelmät 

   Paakkunainen, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin biometristä tunnistusta seuraavien piirteiden avulla: sormenjälki, kämmen, kasvot, puhe, iiris, retina, käsialadynamiikka ja näppäimistödynamiikka. Työssä myös esiteltiin biometrisen ...
  • Lämpötilakertoimen määritys ulkovalaistuslaskennassa 

   Oksanen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Osram Oy:lle Vantaan toimipisteelle. Työssä tutkittiin ulkokäyttöön kehitettyjä yksikanta- ja kaksikantaloistelamppuja ja niiden käyttäytymistä valaisimissa. Työssä perehdyttiin lämpötilan vaihtelun ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Intermed Oy:ssä 

   Ristimäki, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö on tehty Intermed Oy:n asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi sekä laadun parantamiseksi yrityksen toiminnan osa-alueilla. Tutkimustuloksia käytetään apuvälineenä yrityksen toimintojen kehittämisessä. ...
  • Hajautetun sähköntuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon 

   Juhala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli tehdä työohjeet sekä johdosta Fortum Sähkönsiirto Oy:n Tekniselle Asiakaspalvelulle että sähköurakoitsijoille pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoima ...
  • Relekoestuslaitteisto Freja RTS21 

   Kärhä, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin ammattikorkeakoulu Metropolialle, Tekniikan & liikenteen yksikölle. Työssä tutustuttiin relekoestuslaitteisto Freja RTS21:een ja sen käyttöön. Työssä tehtiin relekoestuksia ...
  • Älykkäät venttiiliohjaimet - tuotekokoonpanoanalyysi 

   Manninen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Metson asennoitintehtaalla valmistettaville älykkäille venttiiliohjaimille tuotekokoonpanoanalyysit. Tavoitteena oli saada venttiiliohjaimien kokoonpanoista tarkkaa ja yksityiskohtaista ...
  • Tehonrajoituspiiri 

   Laakso, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin helsinkiläiselle Heatpoint Oy:lle. Työssä suunniteltiin tehonrajoituspiiri markkinoille myytäväksi tarkoitettuun induktiokuumentimeen. Induktiokuumentimen perustana toimi Ellego Powertec Oy:n ...
  • Sähköasentajan palkkaaminen VR:lle 

   Levomäki, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jokaisessa yrityksessä on välillä tarvetta suorittaa rekrytointeja ja niistä on hyvä olla olemassa jonkinlainen yhtenäinen linja siinä, mitkä asiat vaikuttavat uuden henkilön palkkaamiseen ja missä järjestyksessä valinta ...
  • Suuntaajamoduulikoestuksen parantaminen 

   Airas, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Drives, System Modulesille Helsingissä. Työssä kartoitettiin System Modules -koestamoon liittyviä ongelmia sekä selvitettiin mahdollisuutta saada sähkömoottorikäytön taajuusmuuttajan suojana ...
  • Markkinahintaperusteinen kuormanohjaus 

   Leksis, Anita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä on tutkittu mahdollisuutta ohjata markkinahintaperusteisesti varaavaa sähkölämmityskuormaa hyödyntäen uusia etäluettavia sähkömittareita. Ohjaus perustuisi sähkön tukkuhinnan, Spot-hinnan, ...