• Rakennusautomaatiojärjestelmän kuvaus ja työselitys 

      Lindberg, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä insinöörityö on jaettu kahteen osa-alueeseen, joista ensimmäinen käsittää rakennusautomaatiojärjestelmän järjestelmäkuvauksen ja toinen on rakennusautomaatiojärjestelmän mallityöselitys. Syy, miksi tällainen työ ...