• Biometriset Tunnistusjärjestelmät 

      Paakkunainen, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tässä insinöörityössä selvitettiin biometristä tunnistusta seuraavien piirteiden avulla: sormenjälki, kämmen, kasvot, puhe, iiris, retina, käsialadynamiikka ja näppäimistödynamiikka. Työssä myös esiteltiin biometrisen ...