• Palvelutalojen energiankulutuksen tutkiminen HEA-hankkeessa 

   Kokko, Miiro; Misukka, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Metropolia Ammattikorkeakoulu on osallisena Euroopan unionin rahoittamassa HEA-hankkeessa (Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen). Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää palvelutalojen sähköenergiankulutuksia ja ...
  • Palvelutalojen keittiöiden sähköenergiamittaukset HEA-pilottikohteissa 

   Kaila, Emil; Raatikainen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin HEA-pilottikohteiden suurimmat sähkönkulutuskohteet ja mitattiin keittiöiden sähkönkulutuksen nykytila Fluke 435 -tehoanalysaattoria hyödyntäen. HEA-hanke on Etelä-Suomessa sijaitseviin ...