• Sähkön mikrotuotanto : - häiriöt ja suojaus 

      Pekkonen, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      EU:n ilmasto- ja energiasäännösten asettamien tavoitteiden mukaisesti Suomen tulee lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta kaikista energialähteistä 38 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Tämä on yksi syy, miksi ...