• Pientalorakentajan energiaopas 

      Kangasniemi, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tässä insinöörityössä tarkastellaan uusia energiamääräyksiä ja niiden mukanaan tuomien muutosten vaikutusta pientalorakentamiseen, sekä siihen kuinka pientaloasumisessa voidaan säästää energiaa. Aluksi työssä tutustutaan ...