• Eristystekninen koulutusmateriaali 

      Hämäläinen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin Sähkökonetehtaalle. Työn tarkoituksena oli rakentaa koulutusmateriaali sähkökoneiden valmistuksesta ja valmistukseen liittyvistä eristysteknisistä yksityiskohdista. Koulutusmateriaali ...