• Sähköisen potkurikäytön ohjaus ja säätö 

      Vuori, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
      Tässä insinöörityössä on esitelty sähköisen potkurikäytön kuormanvaihteluiden hallintaan liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä taajuusmuuttajan säätöön ja ohjaamiseen liittyviä seikkoja. Testauslaitteisto, jolla sähköistä ...