• Fuusiovoima 

      Vuorinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä insinöörityössä tutkittiin fuusion syntyä fuusioreaktiossa sekä fuusioiden tyyppejä. Nykyisin paras kolmesta tarkastellusta reaktiosta (teoriassa) saatiin 45 miljoonan asteen lämpötilassa, kun yhdistettiin yksi ...