• Tahtigeneraattorin roottorin maasulkuvirran selvitys ja korjausehdotukset 

   Pälvilä, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitokselle. Työssä on selvitetty alan kirjallisuuden, mittausten sekä teoreettisen tarkastelun avulla, mistä tahtigeneraattorin roottorin suuret ...
  • Tasasähkökestomagneettigeneraattorin testaus ja mittaus 

   Pennanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin testaamalla ja mittaamalla suunnittelijan rakentaman tasasähkökestomagneettigeneraattorin ominaisuuksia. Mittauksissa oli päätarkoituksena ...
  • Varavoimajärjestelmän suunnitteluohje 

   Källi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityöntyön aiheena on varavoimajärjestelmän sähkösuunnittelu. Työssä kehitettiin selkeä ja monipuolinen työkalu sähkösuunnittelijalle varavoimajärjestelmän sähkösuunnitteluprosessiin. Työssä käsiteltiin ...
  • Voimalan lopputestauksen kehittäminen 

   Nissinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoitus on parantaa voimalan testausta ja nostaa koestamon käyttöastetta. Työssä on keskitytty työmenetelmien ja -tapojen tarkasteluun. Koestamon toimintaan tutustuttaessa havaittiin mm. seuraavia kohtia. Jos ...