Uusimmat viitteet

 • Jäähdytysjärjestelmän energiansäästö pumpputekniikan vaihdolla 

  Grönlund, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityöni tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon saataisiin energiansäästöä aikaiseksi pumpputekniikkaa vaihtamalla. Lisäksi tavoitteena oli saada selville pumpputekniikan vaihtotyön takaisinmaksuaika, jonka tulisi ...
 • Markettiuudistus Lean-menetelmällä 

  Heikkilä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kopioitava projektityömalli, joka voidaan monistaa toimintatavaksi vastaavissa projekteissa. Ketjun liikkeillä tulee olemaan yhtenäinen ilme, joka on annettu ketjun puolesta. Yhtenäisestä ...
 • 0,4 ja 1 kV:n jakelujännitteiden tutkiminen kiinteistön varavoimaverkossa 

  Railo, Kimi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin jakelujännitteen vaikutusta sähköverkon mitoitukseen ja kaapelointikustannuksiin maanalaisessa referenssikohteessa. Toissijaisena tavoitteena tutkittiin Febdokin soveltuvuutta 1 kV:n ...
 • S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan LVI-laitteiden suunnittelu 

  Paakkunainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda opas S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan LVI-laitteiden suunnittelua varten Etteplan Design Center Oy:n toimeksiannosta. Suunnitteluop-paaseen on koottu tietoja S1-teräsbetoniväestönsuojaan ...
 • Modulaarisen suunnittelun toteutus 

  Virtanen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli rakentaa modulaariset ja skaalautuvat suunnitelmat Nocart Oy:n voimalaitosratkaisuille. Työn tarkoituksena oli pohtia ja rakentaa suunnitelmat, jotka toimivat useiden erikokoisten laitosten ...
 • Granlund Designer -ohjelmisto LVI-suunnittelun ohjauksen työkaluna asuntorakentamisessa 

  Rytkönen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tarkastellaan Granlund Designer -ohjelmiston soveltuvuutta LVI-suunnittelun ja sen ohjauksen työkaluna asuntorakentamisessa. Työssä selvitettiin LVI-asiakirjojen jaon perinteisen menetelmän etuja ja ...
 • Koppikonttorista monitoimitilaan : - tilojen ja työtapojen muutosprosessi 

  Vuorela, Kristina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kuvata ja dokumentoida muutosprosessi, jossa yksittäisistä työhuoneista muodostuva tila muutettiin monitoimitilaksi. Tilojen muuttamisella haettiin tilatehokkuutta ja hyvää sisäympäristöä. ...
 • Lämmitysjärjestelmän saneeraus 

  Tirkkonen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kohdekiinteistön energiankulutus rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 -ohjeita noudattaen sekä määrittää nykytilanteen E-luku ja luokka. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko ...
 • Eri urakkamuodot perinteisessä linjasaneeraushankkeessa eri osapuolten näkökulmasta 

  Kosonen, Eliisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää perinteisen linjasaneeraushankkeen eri osapuolten näkemyksiä eri urakkamuotoihin. Näkemyksiä kartoitettiin haastattelemalla hankkeen aikana eri rooleissa toimivia henkilöitä. ...
 • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluelämmön hyödyntämisen selvitys 

  Halonen, Keijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa kerätään kaatopaikkakaasua vanhalta sekä uudelta kaatopaikalta. Biokaasua tuotetaan biokaasulaitoksen mädätysprosessista. Näistä kaasuista tuotetaan Ämmässuon kaasu- sekä biokaasuvoi ...
 • Lämpöhäviöt ja pattereiden lämmönluovutustehot 1980-luvun toimitilakiinteistössä 

  Savo, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön lähtökohtana oli selvittää esimerkkikohteena olevan rakennuksen rakenteiden U-arvot ja lämmitystehon tarve sekä tutkia lämmityspattereiden riittävyyttä kyseessä olevassa kiinteistössä. Kohteena oli Espoossa ...
 • DTS-mittalaitteen käyttöönotto energiakaivoissa 

  Ekström, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena tuottaa ohje DTS-mittalaitteen käyttöönottoon, esitellä DTS-mittalaitteen toimintaa ja sen toiminnan periaatteita, sekä dokumentoida mittauskaapelien asennus työssä esiteltävään rakenteilla ...
 • Huoneistokohtaisen automaation toteuttaminen Fidelix Multi24 -järjestelmällä 

  Järvinen, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Insinöörityön aiheena oli asuinkerrostalon huoneistokohtaisen rakennusautomaatiojärjestelmän toteutus. Työ liittyy asunto-osakeyhtiö Mäkilinnan kiinteistössä linjasaneerauksen yhteydessä tehtyyn rakennusautomaation ...
 • Vesikiertoisten jäähdytys- ja lämmityssäteilypaneelien suunnitteluohje 

  Kallava, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on toimia ohjeena vesikiertoisten säteilypaneelien suunnittelussa niin lämmitys- kuin jäähdytystarkoitukseen. Työssä on käytetty kirjallisuutta ja laitevalmistajien ohjeita sekä suunnittelijoiden kokemuksia ...
 • Valurauta- ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa 

  Rajala, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli vertailla valurauta- ja desibeliviemärien eroavaisuuksia. Työssä selostettiin asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon materiaalivaihtoehdoissa sekä eri tuotteiden kustannusvaikutuksia ...

Näytä lisää