Uusimmat viitteet

 • Kiinteistön tekninen haltuunotto 

  Metso, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää kiinteistöpäällikköä helpottava listaus asioista, jotka tulisi ottaa huomioon liike- ja toimitilakiinteistön teknisessä haltuunotto prosessissa. Työn tarkoituksena oli tuottaa ...
 • YSE-ehtojen mukaisen vastaanoton ja takuuajan keskeisimmät menettelyt, määräykset sekä velvoitteet 

  Kilponen, Aleksei (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen käyttö on hyvin yleistä rakennusalalla. Käytännössä lähes kaikkiin urakkasopimuksiin lisätään YSE-ehdot, vaikka niiden käyttö on vapaaehtoista. YSE-ehdot antavat sopimusosapuolille ...
 • Määrälaskennan kehittäminen tietomallimaisessa suunnittelussa 

  Saiha, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia sähköisen määrälaskennan nykytilaa, menettelytapoja ja kuinka voitaisiin kehittää erityisesti keskittyen kaapelien ja sähköpisteiden määrien laskentaan ja niiden toteuttamismahdollisuuksiin. ...
 • Rakennusautomaatiojärjestelmän ja kiinteistöhuollon arviointityökalu 

  Uimonen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin arviointityökalu rakennusautomaatiojärjestelmien ja kiinteistönhuollon toiminnan vertailun mahdollistamiseksi eri järjestelmien välillä. Arviointityökalu kehitettiin rakennusautomaatiojärjestelmän ...
 • Rakennusautomaatioprojektin hoitaminen uudiskerrostalossa 

  Korkiakoski, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena on rakennusautomaatioprojektin hoitaminen uudiskerrostalossa. Työn tilaajana on suomalainen rakennusautomaatiojärjestelmiä kehittävä ja urakoiva yritys, Fidelix Oy. Varsinainen rakennusautomaatioprojekti ...
 • Kauppakeskus Majakan ilmanvaihtokoneiden saneeraus 

  Sarviharju, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ja ratkaista liikekiinteistön ilmanvaihdossa ilmenneitä ongelmia ja pohtia eri ratkaisumalleja ilmanvaihtokoneiden saneeraukseen. Työn tilaaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Majakka. Kohteena ...
 • Lämmön talteenottojärjestelmät asuinrakennusten korjausrakentamisen suunnittelussa 

  Kähkönen, Patrick (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutustutaan erilaisiin asuinrakennuksiin tarkoitettuihin lämmön talteenottojärjestelmiin. LTO-järjestelmiä katsotaan ilmanvaihdon ja jäteveden lämmön talteenottoon kuin myös lämpöpumppujen hyödyntämistä ...
 • Thermal Properties of Hempcrete, a Case Study 

  Komsi, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutustuttaa lukijansa ekologiseen rakennusmateriaaliin. Opinnäytetyössä käsiteltiin lämpöeristeenä toimivaa materiaalia nimeltä hamppubetoni. Työssä syvennyttiin erityisesti ruiskutettavaan hamppubetoniin ...
 • Energiansäästötoimenpiteiden taloudellisuus 

  Sulander, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin eri energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta Lohjalla sijaitsevaan päiväkoti- ja koulurakennus Laurentiustaloon. Päämääränä oli määrittää kustannustehokkain tapa vaikuttaa Laurentiustalon E-lukuun. ...
 • Pientalon käyttövesiremontin kustannuslaskentatyökalu LVI-urakoitsijalle 

  Sahra, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli rakentaa excel-pohjainen kustannuslaskentatyökalu, jolla LVI-alan pienurakoitsija pystyy tekemään asiakkaalle realistisen ja järkevän tarjouksen tai kus-tannusarvion putkiremontista nopealla ...
 • Hankesuunnittelu-, kaukolämpö- ja perussäätösuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Aladin, Alvar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa suunnitteluprosessimalleja Suomen Talokeskus Oy:n uuteen rTampuuri-projektihallintajärjestelmään. Työ sisältää hankesuunnittelu-, kaukolämpösuunnittelu- ja perussäätöprosessit. Lisäksi ...
 • Ammattikeittiöiden ilmanvaihdon rasvanerotustyypit 

  Honkavaara, Eero-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tutkia ja selvittää, millaisia erilaisia vaihtoehtoja ammattikeittiön ilmanvaihdon rasvanerotuksessa on käytettävänä. Työssä perehdytään rasvanerotusmenetelmiin ja niiden toimintaperiaatteisiin ...
 • Viemärisaneerausmenetelmät 

  Suominen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kartoittaa erilaisia Suomessa käytettäviä viemärisaneerausmenetelmiä ja tarkastelee niiden avulla tehtäviä saneerauksia. Työssä kuvataan eri menetelmien asennustapoja sekä ominaispiirteitä. Täten tulevia ...
 • Sähkökatkon vaikutukset hotellien huoltotoiminnassa 

  Mustonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli laatia toimintamalli hotellien huoltotoiminnan tueksi sähkökatkon varalle. Hotellien huoltotoiminnan on oltava laadukasta, asiantuntevaa ja nopeaa. Tämän johdosta on syytä olla selkeä ...
 • MagiCAD-opas LVI-suunnitteluun 

  Suomi, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda selkeä suomenkielinen opas MagiCADin käytöstä, sillä käytännössä kaikki LVI-suunnittelu tehdään nykyään MagiCADilla. Tällä hetkellä kyseisestä ohjelmasta ei kuitenkaan ole saatavilla ...

Näytä lisää