Uusimmat viitteet

 • FM-sääntöjen erityispiirteitä sprinkleriasentamisessa 

  Papinkivi, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  FM Global on kansainvälinen vakuutus- ja tutkimuslaitos. Suomessa FM Global vakuuttaa teollisuus- ja varastokohteita, joiden uudet sprinkleriasennukset on tehtävä noudattaen FM Globalin ohjeita. Insinöörityön aiheena ...
 • Vesi-ilmalämpöpumpun mitoitus 

  Järvinen, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka vesi-ilmalämpöpumppu kannattaa energia- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta mitoittaa. Asiaa selvitettiin simuloimalla erilaisia lämmitystilanteita. Erilaisten rakennusten ...
 • Ammattikoulurakennuksen ilmanvaihtosaneeraus – Varia Aviapolis 

  Mahlamäki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Energian säästön, sisäilmaston nykymääräyksien toteutumisen ja vanhojen laitteiden elinkaarien päättymisen vuoksi ilmanvaihtosaneeraukset ovat ajankohtaisia ja tarpeen monissa vanhemmissa kiinteistöissä. Tämän insinöörityön ...
 • Dynaaminen patteriventtiili 

  Simonen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Insinööritoimisto Aavat Oy:n toimeksiannosta. Tavoitteena oli perehtyä dynaamisen patteriventtiilin toimintaan ja selvittää, kuinka patteriventtiilin sisäinen paineerosäädin kykenee pitämään patterin ...
 • Sähkötöiden luovutusvaiheen tarkistukset ja mittaukset asuinkerrostalossa 

  Korpi, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö on tehty SRV Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntotuotannon talotekniikkaosastolle. Toimeksiannon tarkoituksena oli laatia kyseisen yksikön omille sähkövalvojille tarkastus- ja muistilista luovutusvaiheen ...
 • Ilmanvaihto jäähalleissa 

  Futijev, Adlan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö käsittelee jäähallien ilmanvaihtoa. Jäähallien ilmanvaihtosuunnitteluun ei ole erillisiä määräyksiä, vaan ilmanvaihtoa suunnitellaan kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) ohjeiden sekä suunnittelijoiden ...
 • Rakennussuojelun vaikutukset rakennuttamiseen ja matalaenergiatavoitteisiin Helsingin kaupungin arvokiinteistöissä 

  Lähdemäki, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää ja kuvata rakennussuojelun vaikutuksia rakennuttamiseen ja matalaenergiatavoitteisiin Helsingin kaupungin arvokiinteistöissä. Helsingin kaupungilla on huomattavat tavoitteet ...
 • Meijeriteollisuuden tuotantotilojen LVIA-suunnitteluohje 

  Lippo, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena on toimia ohjeena meijeriteollisuuden tuotantotilojen LVIA-suunnittelulle. Työssä on hyödynnetty standardien ja ohjeiden lisäksi suunnittelijoiden kokemuksia meijeri- ja elintarviketeollisuuden ...
 • Koneellisen ilmanvaihdon käyttöajan ulkopuolinen toiminta 

  Lehtoranta, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkitaan uuden sisäilma-asetuksen 1009/2017 10§ asettamaa rajausta muiden kuin asuinrakennusten käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaihdolle. Uusi asetus määrittelee muiden kuin asuinrakennusten osalta, ...
 • Tieisännöinti 

  Johansson, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tarkoitus selvittää, mikä on tieisännöitsijä, mitä on tieisännöinti ja onko sille todellista tarvetta. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena ja tieisännöitsijöihin kohdistettuna kyselytutkimuksena, ...
 • BIM 360 Field -sovelluksen käyttö LVI-urakoinnin luovutusvaiheessa 

  Riekkinen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  BIM 360 Field on Autodeskin luoma projektinhallintasovellus, jonka avulla voidaan hallinnoida projektin laadunvarmistusta. Työn tavoitteena oli tutkia miten BIM 360 Field -sovellusta voitaisiin hyödyntää ja sen käyttöä ...
 • Konkreettisen tiedon merkitys kiinteistöjohtamisessa 

  Lindström, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä konkreettisia tilatietoja kiinteistöjohtamisessa ja kiinteistötietojärjestelmässä tarvitaan. Työn tavoitteena oli tuoda esille kiinteistöjohtamisen erityspiirteet sekä ...
 • Taloteknisten virtuaalimallien hyödyntäminen rakennusaikana 

  Metso, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkitaan taloteknisten virtuaalimallien hyödyntämistä rakennusaikana. Tavoitteena oli selvittää, miten virtuaalimallit otetaan vastaan työmaalla ja miten eri urakointiyritysten talotekniikka- ja ...
 • Viemärit sairaalaympäristössä 

  Supinen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli vertailla eri materiaaleista valmistettujen viemäriverkostojen ominaisuuksia ja ongelmakohtia sairaalaympäristössä valmistajien tuote-esitteiden ja sairaaloiden ylläpidosta vastaavien ...
 • MagiCAD for Revitin käyttöönoton edut ja haasteet LVI-suunnittelussa 

  Mäkelä, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda mahdollisimman laaja sekä ohjeen kaltainen tutkimus Optiplan Oy:lle LVI-suunnittelun eduista ja haasteista MagiCAD for Revit-tietomallinnusohjelmistolla mahdollisen käyttöönoton ...

Näytä lisää