Uusimmat viitteet

 • Koppikonttorista monitoimitilaan : - tilojen ja työtapojen muutosprosessi 

  Vuorela, Kristina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kuvata ja dokumentoida muutosprosessi, jossa yksittäisistä työhuoneista muodostuva tila muutettiin monitoimitilaksi. Tilojen muuttamisella haettiin tilatehokkuutta ja hyvää sisäympäristöä. ...
 • Lämmitysjärjestelmän saneeraus 

  Tirkkonen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kohdekiinteistön energiankulutus rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 -ohjeita noudattaen sekä määrittää nykytilanteen E-luku ja luokka. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko ...
 • Eri urakkamuodot perinteisessä linjasaneeraushankkeessa eri osapuolten näkökulmasta 

  Kosonen, Eliisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää perinteisen linjasaneeraushankkeen eri osapuolten näkemyksiä eri urakkamuotoihin. Näkemyksiä kartoitettiin haastattelemalla hankkeen aikana eri rooleissa toimivia henkilöitä. ...
 • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluelämmön hyödyntämisen selvitys 

  Halonen, Keijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa kerätään kaatopaikkakaasua vanhalta sekä uudelta kaatopaikalta. Biokaasua tuotetaan biokaasulaitoksen mädätysprosessista. Näistä kaasuista tuotetaan Ämmässuon kaasu- sekä biokaasuvoi ...
 • Lämpöhäviöt ja pattereiden lämmönluovutustehot 1980-luvun toimitilakiinteistössä 

  Savo, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön lähtökohtana oli selvittää esimerkkikohteena olevan rakennuksen rakenteiden U-arvot ja lämmitystehon tarve sekä tutkia lämmityspattereiden riittävyyttä kyseessä olevassa kiinteistössä. Kohteena oli Espoossa ...
 • DTS-mittalaitteen käyttöönotto energiakaivoissa 

  Ekström, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena tuottaa ohje DTS-mittalaitteen käyttöönottoon, esitellä DTS-mittalaitteen toimintaa ja sen toiminnan periaatteita, sekä dokumentoida mittauskaapelien asennus työssä esiteltävään rakenteilla ...
 • Huoneistokohtaisen automaation toteuttaminen Fidelix Multi24 -järjestelmällä 

  Järvinen, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Insinöörityön aiheena oli asuinkerrostalon huoneistokohtaisen rakennusautomaatiojärjestelmän toteutus. Työ liittyy asunto-osakeyhtiö Mäkilinnan kiinteistössä linjasaneerauksen yhteydessä tehtyyn rakennusautomaation ...
 • Vesikiertoisten jäähdytys- ja lämmityssäteilypaneelien suunnitteluohje 

  Kallava, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on toimia ohjeena vesikiertoisten säteilypaneelien suunnittelussa niin lämmitys- kuin jäähdytystarkoitukseen. Työssä on käytetty kirjallisuutta ja laitevalmistajien ohjeita sekä suunnittelijoiden kokemuksia ...
 • Valurauta- ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa 

  Rajala, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli vertailla valurauta- ja desibeliviemärien eroavaisuuksia. Työssä selostettiin asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon materiaalivaihtoehdoissa sekä eri tuotteiden kustannusvaikutuksia ...
 • Syväjääpakastinhuoneen olosuhteiden parantaminen ja vaikutukset energian säästöön 

  Malinen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää syväjääpakastinhuoneen ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän toiminta, tehdä järjestelmiin parannuksia ja tarkastella uutta tilannetta. Alkutilanteessa pakastinhuoneen jäähdytys ...
 • Kiinteistönhoitoyrityksen huoltokirjan ominaisuudet ja luonti 

  Romppainen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä selvitetään, millaisia ominaisuuksia kiinteistön huoltokirjan tulisi pitää sisällään niin, että huoltokirjat tunnistettaisiin hyödyllisiksi välineiksi kiinteistönhoitoyrityksille ja huoltokirjan muille ...
 • Tietomallinnus taloteknisessä toteutuksessa 

  Luoma, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörissä tutkittiin tietomallin toimivuutta taloteknisessä toteutuksessa, selvitettiin yleisesti Quattroservices Oy:n tämänhetkisiä toimintatapoja tietomallin hyödyntämisessä, ja niistä laadittiin kehitysideoita yrityksen ...
 • Projektinhallinta ja jälkilaskentatyökalun valmistaminen 

  Penttilä, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä käydään läpi hankkeen elinkaaren periaate, esitellään tarjouksen tekeminen sekä käydään läpi, millä tavalla lähdettiin rakentamaan jälkilaskentatyökalua ja ajetaan case-kohde läpi jälkilaskentatyökalulla. ...
 • Linjasaneerauksen tietomallintamisen hyödyntäminen ylläpidossa 

  Ivanoff, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella asuinkerrostalon linjasaneeraus tietomallipohjaisesti ja selvittää kuinka mallia voidaan hyödyntää ylläpidon ohjelmistoissa. Lisäksi tarkasteltiin ja sovellettiin tietomallipohjaisen ...
 • Kiinteistön sähkökeskusten, niissä olevien dokumenttien ja keskustilojen kunto- ja puutekartoitus 

  Sundqvist, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastaa ja ottaa selvää Metropolia ammattikorkeakoulun Leppävaaran toimipisteen jako- ja pääkeskuksien, muuntamoiden ja keskuskomeroiden kunnosta. Lisäksi tehtävänä oli kartoittaa A-puolen ...

Näytä lisää