Uusimmat viitteet

 • Automation of the Microsoft’s Office programs 

  Amvrossiev, German (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was inspired by two of my independent projects, created for the companies requiring automating their Microsoft Office programs. First one of which, is an Outlook plugin that saves mails to the server and the ...
 • The design process of an open source mobile phone 

  Kivelä, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This project’s primary aim was to develop an open source based GSM phone by using open source PCB design, and running an open source software on the device to control the hardware. To control the GSM modem and other ...
 • OptiAnalyser - Web-pohjainen tilausprosessin seuranta- ja analysointisovellus 

  Safari, Shahin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyötä tehtiin Optiscan Oy:n toimeksiannosta, joka tarjoaa asiakkailleen Abakus-varastonhallintajärjestelmän. Opinnäytetyölle asetettiin kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia Angular 5, ...
 • Kotisivujen teko Weebly-työkalun avulla 

  Rask, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa espoolaiselle yritykselle selkeät kotisivut, joiden tuli lisäksi olla helposti asiakkaan muokattavissa. Kotisivut on jo noin 70 prosentilla yrityksiä, ja ne ovat oleellinen osa ...
 • Monimutkaisen järjestelmän Java-version nosto 

  Toivonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä raportti kuvaa monimutkaisen liiketoimintajärjestelmän Java-version noston toteutuksen. Kohdejärjestelmä on vuonna 2006 maanlaajuiseen viranomaiskäyttöön otettu asiainhallintajärjestelmä, joka on ollut jatkuvan ...
 • Kuormantasausjärjestelmän toiminta 

  Serlo, Max (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli implementoida kuormantasausjärjestelmä sekä perehtyä palvelinympäristössä tehtävään kuormantasaukseen ja sen avulla saavutettaviin hyötyihin. Työssä tutkittiin kuormantasauksessa käytettävää ...
 • Service Integration With External Provider 

  Holm, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this thesis was to create a web application for Dispecto Oy that would integrate an external webservice into a web service they themselves are developing. This application was to also be external and handle all ...
 • Datansyötön yksinkertaistaminen Lightning Component -käyttöliittymäkehyksen avulla 

  Tapanainen, Nikke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö käsittelee asiakkaan sisäiseen käyttöön tulevaa, ohjattuun tiedon syöttöön tarkoitettua ohjelmaa ja sen tekoprosessia. Ohjelmaa käytetään asiakkaan tapauksessa tilaukseen ja laskutukseen tarvittavan ...
 • Moderni mobiilisovelluskehitys ja serverless-arkkitehtuuri 

  Lammi, Juhani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä mobiilisovelluskehityksen erilaisiin menetelmiin ja toteuttaa sovelluskonsepti käyttämällä yhtä näistä teknologioista sekä tutkia sovelluksen taustapalveluiden vaihtoehtoisia ...
 • Ensuring the success of change by introducing common tools 

  Karppinen, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was written for YIT, which is a construction company with over 10,000 employees and operations in 11 countries. YIT develops and builds homes, business premises and infrastructure and provides services around ...
 • Yksilöidyn yrityskohtaisen prosessin integroiminen osaksi ohjelmistokehitystyötä pienyrityksessä 

  Karkimo, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän lopputyön tarkoituksena on kuvata pienen ohjelmistoyrityksen matka kohti parempaa kehitysprosessia. Yrityksen käytössä ollut Scrum (tai oikeastaan ScrumBut) ei palvellut sitä toivotulla tavalla. Kuten useimmissa ...
 • Testidatan hallinnan toteuttaminen GDPR-vaatimusten mukaisesti 

  Kivikko, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Testidata on rajattu määrä tietoja, joiden tarkoitus on toimia sisältönä ohjelmistotestauksessa. Testidataa tarvitaan tekemään testeistä kattavampia ja luotettavampia, jolloin käytettäväksi soveltuva data on yleensä ...
 • End-to-End-testauksen automatisointi 

  Freitas, Edward (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin, miksi ottaa End-to-End-testauksen automatisointia käyttöön projektissa. Miten siitä hyötyy, kun haluaa parantaa projektin laatua testeillä. Onko se kannattavaa ja hyödyllistä implementoida ...
 • Nanomateriaalitulostimen ohjausyksikkö 

  Panula-Ontto, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa nanomateriaalitulostimen ohjausyksikkö. Nanomateriaalit ovat kasvavassa osassa jokapäiväistä elämää. Näiden materiaalien tutkimus ja ymmärtäminen ovat välttämätön ...
 • GameMaker-pelimoottorin rajoitteiden kiertäminen 

  Lensu, Jevgeni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, miten paljon on mahdollista kiertää työkalun rajoitteita, jos tuntee kyseisen työkalun perusteellisesti ja katsoo ongelmia luovasti. Tässä tapauksessa työkaluna toimi GameMaker-pelimoottori, ...

Näytä lisää