Uusimmat viitteet

 • MEVN-mobiilisovellus 

  Väänänen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda chat-sovelluksesta prototyyppiversio, jolla pystyttäisiin esittämään laitteisto- ja ympäristöriippumattomuus. Chat-sovelluksen avulla oli tarkoitus tutkia ja testata, kuinka ketterää on ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen apuohjelmien avulla 

  Tiili, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena tehdä selvitys Winshuttlle-tuoteperheen tuotteista ja niiden tuomista merkittävistä hyödyistä SAP-järjestelmän käyttäjille ja yritykselle. Tavoitteena oli tuoda ilmi SAP-järjestelmän ...
 • Verkkosovellus pilvipalveluun 

  Verainen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin, kuinka verkkosovellus pystytetään pilvipalveluun käyttäen PaaSpalvelumallia, ja kuinka se liitetään verkkotunnukseen. Suurimpia pilvipalveluita vertailtiin ja niistä valittiin työssä käytettävä ...
 • IT-laitehankintaprosessin kehittäminen ammattikorkeakoulussa 

  Pellosniemi, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää, millainen Metropolia Ammattikorkeakoulun IT-laitehankintojen voimassa oleva prosessi on ja miten sitä tulisi kehittää. Samalla tutkittiin, miten muissa suomalaisissa ammattikork ...
 • Evaluation of Front-end JavaScript Frameworks for Master Data Management Application Development 

  Voutilainen, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to evaluate the most significant JavaScript frameworks in terms of a master data management (MDM) application development, and select the most feasible option for use in FCG Prodacapo Group. In ...
 • Keskitetty valvontaratkaisu järjestelmäintegraatioille moniasiakasympäristössä 

  Martikainen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tehostaa järjestelmäintegraatioiden valvontaa moniasiakasympäristössä ottamalla käyttöön keskitetty valvontaratkaisu. Valvonta-alustaksi valittiin Zabbix-monitorointityökalu. Valvontaratkaisulla ...
 • LTE-A:n kolmen kantoaallon yhdistäminen DL-tiedonsiirrossa 

  Ketonen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli havainnollistaa LTE- sekä LTE-A-teknologioiden toimintaperiaate radiorajapinnan suhteen, mitkä tekniikaltaan tukevat ja tekevät mahdolliseksi työn varsinaisen aiheen, kantoaaltojen yhdistämisen ...
 • Service Suite - Huoltosovelluksen toteutus hybridisovelluksena 

  Harjunen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä kuvataan huoltosovelluksen toteutusta lääketieteen alan yritykselle. Huoltosovellus toteutettiin asiakkaan tarpeeseen sähköistää MEG-laitteen huoltoprosessi. Työn tavoitteena oli toteuttaa sellainen ...
 • Kaapelimodeemijärjestelmän käyttöönotto ja laajennus 

  Lehtonen, Erkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä kerrotaan kaapelimodeemijärjestelmän käyttöönotosta Leppävaaran yksikössä ja sen laajentamisesta HFC-verkossa. Työssä perehdyttiin kaapelimodeemijärjestelmään, tekniikkaan sen takana, ja myös sen ...
 • Tehtaan aliverkon suunnittelu ja toteutus 

  Ojala, Oscar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa SSAB Europen Hämeenlinnan yksikön elvyttämöalueelle uusi aliverkko. Työssä paneuduttiin verkon keskeisimpiin käsitteisiin verkkosuunnittelussa sekä verkon arkkitehtuurissa. ...
 • Development of Website Solution for Association to Assist Young Professionals 

  Hannonen, Daria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Modern world offers numerous capabilities for professional and personal development with technology and access to information. However, it is still not easy to find tailored support and orient within the ocean of opportunities. ...
 • Mikropalveluarkkitehtuuri ja sen käyttö sekä luotettavuuskatsaus Sanoste Oy:n järjestelmässä 

  Sundman, Jan-Erik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on mikropalveluiden ja mikropalveluarkkitehtuurin käyttöön ja vaikutuksiin paneutuminen sekä teoreettisen että käytännöllisen näkökulman kautta. Työ on tehty yritykselle Sanoste Oy. Työn ...
 • Asiakastukijärjestelmän rakentaminen 

  Helin, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli oppia, kuinka luoda verkkopohjainen asiakastukijärjestelmä, joka on yhteydessä toiminnanohjausjärjestelmä Jiraan. Asiakastukijärjestelmän tarkoituksena on virtaviivaistaa nykyistä tuen ...
 • Internet-palveluntarjoajan verkon suunnittelu ja toteutus 

  Kesti, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön Internet-palveluntarjoaja S1 Networksin verkkoympäristöön uudet runkoreitittimet. Samalla kehitettiin verkon arkkitehtuuria tulevaisuuden tarpeisiin helposti mukautuvaksi. Tavoitteena ...
 • Tilankäyttöasteen arviointi Meshlium Scannerin ja Raspberry Pi 3 Model B:n avulla 

  Lindell, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää mahdollisuus arvioida tilankäyttöastetta Raspberry Pi 3 Model B:n ja Meshlium Scannerin avulla. Työ oli tilaustyö kiinteistötekniikka-alan yritykselle. Työssä käytettyjen mittarien ...

Näytä lisää