Uusimmat viitteet

 • EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) ohjelmistoyrityksessä 

  Rikkonen, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tavoitteena oli tutustua EU:n tietosuoja-asetukseen 2016/679 sekä selvittää, millaisia vaatimuksia se aiheuttaa työn tilanneessa ohjelmistoyrityksessä ja suunnitella ja toteuttaa osa muutostöistä. Työn ...
 • Microsoft SQL 2016 SP1 -tietokantaohjelmiston uudet ominaisuudet 

  Viranko, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevien yrityksien tietosuojaa tullaan kiristämään Euroopan unionin asettaman tietosuoja-asetuksen myötä, joka tulee voimaan 25.5.2018. Tämä tarkoitti insinöörityön tilanneen yrityksen ...
 • Yrityksen palvelinsisäverkon VPN-yhteydet 

  Norman, Jimi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia IPSec VPN -tunnelointiteknologiaa ja siihen liittyviä kryptaus- ja todennusalgoritmeja sekä suunnitella ja toteuttaa vikasietoinen VPN-tunneli keskisuuren yrityksen kahden hajautetun ...
 • Verkkoautomaation hyödyntäminen yritysverkoissa 

  Hyytiäinen, Erkki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia, miten avoimen lähdekoodin automaatioalustaa pystyttäisiin hyödyntämään yritysverkoissa käytettävissä verkkolaitteissa. Valitun automaatioalustan toiminnallisuus ja ominaisuudet ...
 • Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen isännöitsijän työtehtävissä 

  Väkkärä, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin digitalisaatiota yleisenä käsitteenä ja sitä, miten se on muuttanut ihmisten arkista elämää viimeisen kymmenen vuoden aikana. Digitalisaation osalta perehdytään pilvipalveluihin ja sen ...
 • Secure Mobile Office Solution over LTE Network 

  Martin, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this project was to create a proof of concept of a working, secure and agile mobile office solution by using SRX 320 with LTE mini-PIM and L3 VPN over LTE. In addition, another goal was to improve the author’s ...
 • Muistelusovelluksen jatkokehitys 

  Laitinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli jatkaa verkkosovelluksen kehittämistä. Sovellus on ikäihmisille suunnattu muistelupalvelu, johon voi tallentaa tarinoita. Pääasiallisena tehtävänä oli luoda uusi käyttöliittymä sekä verkkokauppa ...
 • ASP.NET Web API 2:ta hyödyntävä Angular 4 -sovellus 

  Aspiola, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli päivittää VäestöWeb-niminen sovellus käyttämään uusimpia web-ohjelmoinnissa käytettäviä tekniikoita: Angular 4:ää ja ASP.NET Web API 2:ta. Sovelluksen tarkoitus on tarjota kunnille dataa ...
 • Bitcoin ja tietoturva 

  Zeng, Jay (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutustuttiin syvemmin avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaan Bitcoin-kryptovaluuttaan ja sen turvallisuuteen. Bitcoin on mielenkiintoinen niin vaihtokaupan välineenä kuin myös ”virtuaaliraha”-konseptina. Toisin ...
 • Pelaajan käyttäjäkokemuksen tärkeys ja suunnittelu pelitasoissa 

  Westerlund, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä käyttäjäkokemuksen tärkeyteen pelitasojen suunnittelussa. Työssä tutkittiin eri teorioita, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon peliä suunnitellessa, jotta pelaajan mielenkiinto ...
 • Web-pohjainen presentaatiotyökalu 

  Vilén, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Sujuwa Oy:lle sovellus presentaatioiden eli esitelmien esittämistä ja jakamista varten. Sovelluksen esitelmät koostuivat videoista ja diaesityksistä, joita sovelluksessa oli tarkoitus ...
 • REST-rajapintojen esittely mock-käyttöliittymällä 

  Leppänen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutustuttiin REST-rajapintoihin. Tavoitteena oli tehdä geneerinen sovellus, jolla pystytään esittämään sidosryhmille rajapinnan kehitystyön tuloksia mock-käyttöliittymällä. Sovelluksen kehityksen pääpainona ...
 • Virtuaalityöpöytäympäristön hankintatutkimus 

  Pirttinokka, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tehdä tutkimus kolmesta saatavilla olevasta virtuaalityöpöytäympäristöstä, tutustua kahteen Ensto Oy:n saamaan tarjoukseen virtuaalityöpöytäympäristöstä ja kartoittaa yrityksen ICT-infran ...
 • Asentajakustannusten optimointi laajakaistaverkon viankorjauksessa 

  Tervaniemi, Armi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli ADSL-laajakaistayhteyksien nykytilanne sekä selvitys asentajakustannuksen optimoinnista laajakaistaverkon tilaajayhteyksien viankorjauksessa Telia Compannyssa. Tavoitteena oli selvittää syy, mistä ...
 • Nuorisojärjestön sosiaalisen median viestinnän tehostaminen 

  Khan, Muttaqi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää nuorisojärjestön Facebook-sivuston käyttäjien käyttä-jäkokemusten perusteella sivuston kehittämistarpeita ja esittää kehittämissuunnitelma. Työssä selvitettiin, miten järjestön ...

Näytä lisää