Uusimmat viitteet

 • Asiakasyrityksen palveluprosessien palveluajat ja niihin vaikuttavat tekijät 

  Nousiainen, Eelis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön tarkoituksena oli auttaa asiakasyritystä paremmin ymmärtämään sen tarjoamien palvelujen tehokkuutta ja niissä esiintyviä ongelmia ja kehityskohteita. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohjaa mahdollisille ...
 • Tekoälyn hyödyntäminen verkkokaupan markkinoinnin tehostamiseksi 

  Jääskeläinen, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projekti toteutettiin Hobby Hall Oy:lle, joka kuuluu SGN Groupille. Toimeksiantajalla on Suomen toiseksi suurin yleisverkkokauppa, jonka lisäksi sillä on yksi myymälä Vantaalla ja Outlet- myymälä Kuusankoskella. Viron ...
 • Palvelutarpeenarviointiprosessin tehostamisen mahdollisuuksia lean-menetelmällä 

  Hakala, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia palvelutarpeenarviointiprosessin tehostamiseen lean-menetelmin. Tehostamismahdollisuuksien tarkoitus oli lisätä asiakastyytyväisyyttä ja mahdollisesti lyhentää ...
 • Tuotantovaihtoehtojen tarkastelu : malliratkaisu esimerkkitapaukseen 

  Kuokkanen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella esimerkkitapauksen nykyistä valmistusprosessia sekä kahta esimerkissä esitettyä vaihtoehtoista tuotantomallia. Esimerkkitapauksen tietojen perusteella laadittiin eri tuotantomallien ...
 • Muutosprosessi ja lean kansainvälisen yrityksen toimintoja, muutosjohtamista ja prosesseja tehostamassa. 

  Marinos, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, miten kansainvälisen yrityksen muutosprosessi ja muutosprosessissa lean, tehokkuuden lisääminen, ajanhallinta, töitten/työkuvien järkiperäistäminen, tiimiyttäminen ja prosessit ...
 • Komponenttien toimitusketjun hallinta 

  Mustakallio, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoitus oli parantaa sähköasennustuotteita valmistavan yrityksen komponenttien varastonkiertoa ja vähentää varastoon kiinnittynyttä pääomaa. Työhön kuului myös toimitusketjun analysointi ja oikeanlaisten ...
 • Asiakaspalautteen hyödyntäminen yrityksen toimintojen kehittämisessä 

  Laine, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tunnistaa kehityskohteita KOTA-sovellukseen syötetyistä asiakaspalautteista ja luoda niistä kehityskohdelista. Yrityksessä luetaan asiakaspalautteita säännöllisesti, mutta niistä ei ole ...
 • Yrityksen hankinnan johdon raportoinnin kehittäminen 

  Itäluoma, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoitus on selvittää ja tutkia hankintojen raportoinnin tarpeita isossa rakennusyrityksessä sekä kehittää ratkaisuja nykyaikaisen raportointivälineen avulla. Opinnäytetyö toteutettiin SRV Rakennus ...
 • VMI-järjestelmän vaatimusten määrittely 

  Kemppainen, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa tietoa toimitusketjun osapuolten tarpeista VMI-järjestelmälle teknologiateollisuuden yrityksessä. VMI-järjestelmällä (Vendor Managed Inventory) tarkoitetaan varastonohjaustoimintamallia, ...
 • Improving Test Management for Service Pack Release 

  Halmela, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Thesis focuses on improving test management in one team. The case company is a large manufacturing company which has a wide IT organization. The case team develops solutions to installers and their supervisors. Testing ...
 • Laskutusprosessin kehittäminen SAP Fiori -sovelluksella 

  Kivekäs, Jami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen syväkeräyssäiliöiden tyhjentämisen laskutusprosessia suoraviivaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Kohdeyritys vastaa noin 460 syväkeräyssäiliön ...
 • Resursoinnin vaikutus Sortti-asemien asiakaspalveluun ja talouteen 

  Linko, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän Sortti-asemat ovat itsepalveluasemia, jotka muodostavat osan kuntayhtymän palveluista. Aseman henkilökunta vastaa kassatoiminnasta, asiakkaiden neuvomisesta ja aseman toiminnan ...
 • Materiaalien vakioinnin vaikutus toimitusketjun kustannusten hallintaan 

  Fager-Jokisalo, Janine (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää rakennusliikkeen omaperustaisen asuntotuotannon sisustusmateriaalien vakioinnin vaikutusta toimitusketjun kustannusten hallintaan ja antaa yritykselle kehitysehdotuksia vakioinnin ...
 • Knowledge Sharing and Reuse Challenges in Information Systems 

  Bremer, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Bachelor´s thesis was to discover the core problems when sharing and reusing knowledge inside ABB Drives Oy. The aim was also to research why the sharing and reuse of knowledge is not on the level ...
 • Henkilökohtaisen tuotantopalkkiomallin perusteet varastossa 

  Laakkonen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä suurehkon tukkuvaraston lähtölogistiikkaan ja suoritepalkkausjärjestelmään sen sisällä. Tavoitteena oli kartoittaa suoritepalkkausjärjestelmän henkilökohtaistamisen mahdollisuuksia ...

Näytä lisää