Uusimmat viitteet

 • Toimitusprojektin hallinta asiantuntijaorganisaatiossa 

  Komulainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tarjota tietosuoja-alalla toimivalle asiantuntija- ja ohjelmistoyritykselle kehitysehdotuksia toimitusprojektien hallintaan. Kehitysehdotusten tarkoituksena oli tarjota uusia toimintatapoja, ...
 • Pientavaravaraston layoutin tehostaminen 

  Mangs, Oskar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityönä oli kehittää uusi pientavaravaraston layout. Varastorakennus on ollut käytössä noin 20 vuotta eikä sitä ole muutettu, vaikka tuotemix on muuttunut. Nykytilan layoutista huomattiin kolme eri haastetta. Varaston ...
 • Toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi 

  Inkinen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan toimeksiantajan toimitusketjuprosessia. Työn tavoitteena oli toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi. Työssä määriteltiin laskentalogiikka ja tilausprosessin ...
 • Prosessi- ja layout-suunnittelu osana varastoautomaatin kehitysprojektia 

  Pietilä, Samuel-Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen varaston keräilyä ja hyllytystä, jossa varaston tämänhetkisen pientavaravaraston tilalle tulee kolme uutta varastoautomaattia, mikä muuttaa manuaalisen keräilyn ...
 • Sisälogistiikan tuotantoketju Lean-ajattelun pohjalta 

  Suni, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin suomalaisen teollisuusventtiileitä ja niiden toimilaitteita tekevän tehtaan tuotantoprosessia Lean-teorian mukaisesti. Kehityksen tarve todettiin, kun tuotannon yhdistelmäkokonpanossa syntyi ...
 • CE-merkittyjen maanpäällisten palavan nesteen säiliöiden tarkastus ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset 

  Niittyvuopio, Veijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin yhdenmukaistettujen standardin (hEN) piiriin kuuluvien CE-merkittyjen palavan nesteen säiliöiden tarkastusmenetelmät, CE-merkinnän sisältö ja mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun tarkastetaan ...
 • Jätteiden keräilyprosessin tehostaminen 

  Tamminen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin toimeksiantona kohdeyrityksen teollisuuspalvelut-liiketoimintayksikölle. Insinöörityössä tutkittiin tilaajan asiakasyrityksen toimitiloissa työskentelevän trukkiryhmän toimintaa. Työ rajattiin koskemaan ...
 • Tuotannon vaikutus tuotekustannuksiin 

  Tarma, Eppu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä elektroniikkateollisuudessa toimivan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tuotannonsuunnittelumoduulin perustietoihin. Päätavoitteena oli päivittää välittömät tuotekustannuksiin ...
 • Tilaus-toimitusketjun kehittäminen tuotannon vaiheistuksella – CASE: ABB Oy 

  Kaasalainen, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kehittää ABB Oy:n Tahtikoneiden generaattorin komponenttien setitystä tuotannon eri työvaiheille niin, että tavoitetilassa materiaalit tuodaan eri tuotantovaiheille oikea määräisinä oikeaan aikaan. ...
 • Vakuuttamisen prosessin mittaaminen ja raportointi 

  Tissari, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli parantaa työn tilanneen vakuutusyhtiön henkilöasiakassegmentin prosessia ja prosessin mittaamista. Työn tavoitteena oli ymmärtää asiakaan prosessin keskeiset tehtävät ja muutostavoitteet ja ...
 • SIAM Dashboard for an Industrial Manufacturing Company 

  Heinonen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis focuses on proposing a SIAM dashboard for an industrial manufacturing company. The case company utilizes SIAM (Service Integration and Management) for managing their company’s IT services and vendors, but at ...
 • Product Data Management of Configurable After-Sales Products 

  Ismail, Diriye (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this Bachelor’s thesis was to support the management of configurable products of ABB Drives Service. The objectives of the thesis were scoped to cover the product data management processes of two configurable ...
 • Robotic Process Automation Concept for Service Management 

  Peura, Petra (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis focuses on Robotic Process Automation in Service Management. With the knowledge learned from ITIL, ITSM, concept development, AI and Automation, the objective of this thesis is to use the knowledge and to build ...
 • HeVi-tuotannon tehostaminen sisälogistiikkaa kehittämällä 

  Kivalo, Aada (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoitus oli tutkia kohdeyrityksen tuotannon prosesseja, löytää niistä arvoa lisäämättömiä tekijöitä sekä ideoida prosessin tehokkuutta parantavia kehitysehdotuksia. Tavoitteena oli kuvata ja analysoida ...
 • Paperikoneen pituusleikkureiden läpäisyaika ja trimmitysohjelman optimointi 

  Toivanen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin konstruktiivisena tapaustutkimuksena, jossa käytettiin monimetodista menetelmää eli sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tapaa kerätä aineistoa. Nykytila-analyysissa selvitettiin muutoksia ...

Näytä lisää