Uusimmat viitteet

 • Toimitusketjun kuvaaminen ja kehittäminen Siemens Osakeyhtiössä 

  Aho, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivän toimitusketjut ovat globalisaation myötä entistä monimutkaisempia sekä haasteellisempia kontrolloida. Usein tuotteen komponentit valmistetaan toisessa tehtaassaja itse tuote kasataan toisessa, jopa täysin eri ...
 • Keskon itsepalvelukassakonseptin kehittäminen 

  Tikkanen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Itsepalvelukassat ovat kasvattaneet tasaisesti suosiotansa maailmalla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suomessa itsepalvelukassat ovat yleistyneet vasta parin viime vuoden aikana, kun vähittäiskaupan markkinajohtajat ...
 • Creating a Project Model for Information System Construction in the Case Company 

  Suominen, Felix (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis investigates and evaluates different project models for constructing an information system in order to choose and create one to fit the IT management of the case company. In this thesis, an IT system for ...
 • Improving the monitoring of telephone network with Analytics 

  Alikoski, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to propose recommendations for Elisa on how to improve the monitoring of the network performance. These recommendations were made based on an analysis of data gathered from the network. The ...
 • Operational risk assessment exercise and process proposition 

  Boksha, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The case company is a large organization with several thousand employees, and thesis study was conducted for its ICT department. The business challenge was to build a proposition of an operational risk assessment process ...
 • Asiakaspalveluprosessin suorituskyvyn kehittäminen ohjelmistorobotiikalla 

  Kaakkuriniemi, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli pyrkiä kehittämään toimeksiantajayrityksen asiakaspalveluprosessia. Kehittäminen oli tarkoitus tehdä suorituskyvyn näkökulmasta ja pääasiallisena työkaluna suorituskyvyn kehittämiseen ...
 • Osallistamalla menestyvä strategia – muuttuva työelämä ja verkostomainen toiminta 

  Lamberg, Irene (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli kuvata osallistavan strategiatyön merkitys strategian menestymiseen. Case-esimerkin avulla luotiin näkemys strategiatyökaluista, strategiatyössä huomioitavista asioista sekä osallistamisen ja ...
 • Markkinoinnin CRM-järjestelmän käyttöönotto Robert Bosch Oy:ssä liidienhallintatyökaluna 

  Seppänen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä käsiteltiin markkinoinnin asiakkuudenhallinta eli CRM-järjestelmän käyttöönottoa liidein hallinta työkaluna Robert Bosch Oy:ssä. Tilaajayritys on huomannut nykyisten liidien toteutumisen seurannan olevan ...
 • Asiakasvarastointikonseptin kehittäminen, putket ja profiilit 

  Sorsa, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena kartoittaa toimeksiantajan nykyisin käytössä olevia varastopalvelumalleja, niiden laajuutta käytössä maittain sekä nykyisiä käytäntöjä palvelun järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Projektin ...
 • Laatutodistusten dokumentointiprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 

  Hassinen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoitus on dokumentoida Konecranes Finland Oy:n Hyvinkään tehtaan asiakastodistusten hallinnoinnista vastaavan, eläköityvän työntekijän työnkuva sekä tunnistaa dokumentointiprosessin mahdollisia ...
 • Bisnesenkelien sijoituskriteerit aikaisen vaiheen startup-yrityksiin Suomessa 

  Janhunen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat keskeisimmät sijoituskriteerit enkelisijoittajien sijoituspäätöksenteossa Suomessa ja selvittää, eroavatko Suomessa toimivien enkelisijoittajien päätöksenteon perustana ...
 • Kuluttajaelektroniikan huoltopisteen asiakaskokemuskartoitus 

  Mäkelä, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin yhteistyössä verkkokauppaan erikoistuneen nTec Finland Oy:n omistaman Suomen Digishopin kanssa. Yritys on kuluttajaelektroniikkaa myyvä kauppapaikka, jonka lisäksi sillä on huoltopalvelu. Työn tarkoituksena oli ...
 • Kuormituksen vaihtelu Large Drives -tuotantolinjalla 

  Kahari, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää tuotantolinjan kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sekä löytää kehityskohteita tuotannon kuorman tasaamiseksi erityisesti tuotannonsuunnittelun näkökulmasta. Tutkimus tehtiin ...
 • Pienyrityksen markkinoinnin kehittäminen 

  Johansson, Pauliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Markkinoinnilla ja mainonnalla on suuri osa jokaisen yrityksen asiakashankinnassa sekä asiakassuhteiden ylläpidossa. Markkinointiviestinnän avulla voidaan kommunikoida asiakkaiden kanssa ja markkinoinnin tarkoituksena onkin ...
 • Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Gyproc-tuotekehitysprosessi 

  Tammi, Paavo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Gyproc-liiketoimintayksikön tuotekehityksen nykytilaa. Kirkkonummella sijaitseva Gyproc valmistaa ja myy kipsilevyjä sekä myy kevytrakentamiseen liittyviä ...

Näytä lisää