Uusimmat viitteet

 • KPIs for Service Integration to Measure and Steer IT Support in Multivendor Environment 

  Repo, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was carried out for Finnish elevator and escalator industry company. The case company is operating globally and is one of the market leaders in the industry. The case company is one of many industrial companies ...
 • Improving Operations towards ISO/IEC 20000 Certification for A Cloud SaaS Provider : On the example of Capacity Management process and Process manager roles 

  Kauko, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study focuses on building a proposal for improving the case company’s operations towards the ISO/IEC 20000 standard, by improving the Capacity Management process, and implementing the process manager roles. The ...
 • Valio Oy:n päävaraston mittariston ja johtamismenetelmien kehittäminen 

  Eskelinen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Valio Oy:n päävarastolle sen ohjausryhmän tarpeisiin soveltuva mittaamismenettely ja siitä seuraavat johtamismenetelmät sekä luoda tekniset ratkaisut mittaamiseen, dokumentointiin ...
 • Tutkimus elektronisten hintaetikettien taloudellisesta kannattavuudesta 

  Haapa-Aho, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle ja sen aiheena oli tutkia S-ryhmän hedelmä ja vihannesosastojen hyllynreunaetikettien vaihtoprosessin sähköistämisestä syntyviä kustannussäästöjä. Tutkimuksen ...
 • Henkilöstön itsepalveluportaalin määrittely 

  Greus, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli määritellä uusi henkilöstön itsepalveluportaali kohdeyritykselle. Työn tarpeen tunnistamiseen johtivat uuden käyttöön tulevan sisäisen IT-tuen työtaakan proaktiivinen keventäminen ja käyttäjien ...
 • Kirjapainon aineistoliikenteen kehittäminen 

  Hyvönen, Arthur (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Next Print Oy Perustettiin vuonna 2015 ja sen toimipaikka on Helsingin Malmilla. Yritys on arkkioffset ja digipaino. Toimintaan kuuluu mainos, suurkuva, tarra, lehti ja liimakirjatuotanto. Insinöörityön tavoitteena oli ...
 • Taajuusmuuntajien sokkeleiden tilaus-toimitusketju 

  Palomäki, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli ABB Multidrives taajuusmuuntajien sokkeleiden tilaus-toimitusketju, sen haasteet ja sen kehittäminen. Insinöörityön alkaessa Multidrivesilla oli suuria haasteita sokkeleiden merkkauksessa, ...
 • Datan luonti ja hyötykäyttö raporteilla 

  Lahdenperä, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tarkoituksena kehittää perusjakelun visuaalisia ohjeita, ja tutkia hyviä toimintatapoja raporttien kehitystä varten. Työn keskeisimpänä tavoitteena oli luoda automatisoidut raportit projektimuutosta ...
 • Digitalisaatio liiketoiminnan uudistajana 

  Ristola, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liiketoiminnan maailma on murroksessa ja uusia kilpailukeinoja etsitään lisää jatkuvasti. Yhtenä suurimpana trendinä nousee nykyään digitalisaatio. Se luo yrityksille uusia mahdollisuuksia kilpailulle, mutta on ymmärrettävä ...
 • Document handling process Volvo Group Logistics deliveries to Russia 

  Siirilä, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this study was to map a document handling process for Volvo Group Logistics. The main objective was to describe this process and explain which documents and to whom, are used in this logistics setup and ...
 • Lean-menetelmien käyttö tuotannon tehostamiseksi 

  Karhu, Miiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia lean-toiminnan mahdollisuuksia Certex Finland Oy:n tuotantoosastolla ja luoda toimintaehdotus tuotannon prosessien kehittämiseksi. Työn taustana oli, että tuotannon läpimenoaikoja ei ...
 • Infra-alan rakennusurakan tarjous- ja jälkilaskenta 

  Nyberg, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin työmaalaskentaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työmaalaskentaprosessiin vaikuttavia seikkoja maarakennusalan toimintaympäristössä. Tavoitteena oli myös luoda käytettävissä olevaan ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pienen yrityksen tarpeisiin 

  Torniainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta Copertura-konsernin AT Marine Oy:lle ja Autrosafe Oy:lle Opinnäytetyön aikana tutkittiin tärkeimpiä toiminnanohjausjärjestelmistä ja ...
 • Selvitys itseohjautuvan autokonseptin tulevaisuudesta Suomessa 

  Mustonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää itseohjautuvan autokonseptin tulevaisuutta Suomessa. Tätä tavoitetta sovellettiin työn edetessä entistä globaalimpaan näkökulmaan ja kohdepopulaatioksi valittiin kehittyneet ...
 • Toimitusketjun kuvaaminen ja kehittäminen Siemens Osakeyhtiössä 

  Aho, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivän toimitusketjut ovat globalisaation myötä entistä monimutkaisempia sekä haasteellisempia kontrolloida. Usein tuotteen komponentit valmistetaan toisessa tehtaassaja itse tuote kasataan toisessa, jopa täysin eri ...

Näytä lisää