Uusimmat viitteet

 • Document handling process Volvo Group Logistics deliveries to Russia 

  Siirilä, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this study was to map a document handling process for Volvo Group Logistics. The main objective was to describe this process and explain which documents and to whom, are used in this logistics setup and ...
 • Lean-menetelmien käyttö tuotannon tehostamiseksi 

  Karhu, Miiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia lean-toiminnan mahdollisuuksia Certex Finland Oy:n tuotantoosastolla ja luoda toimintaehdotus tuotannon prosessien kehittämiseksi. Työn taustana oli, että tuotannon läpimenoaikoja ei ...
 • Infra-alan rakennusurakan tarjous- ja jälkilaskenta 

  Nyberg, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin työmaalaskentaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työmaalaskentaprosessiin vaikuttavia seikkoja maarakennusalan toimintaympäristössä. Tavoitteena oli myös luoda käytettävissä olevaan ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pienen yrityksen tarpeisiin 

  Torniainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta Copertura-konsernin AT Marine Oy:lle ja Autrosafe Oy:lle Opinnäytetyön aikana tutkittiin tärkeimpiä toiminnanohjausjärjestelmistä ja ...
 • Selvitys itseohjautuvan autokonseptin tulevaisuudesta Suomessa 

  Mustonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää itseohjautuvan autokonseptin tulevaisuutta Suomessa. Tätä tavoitetta sovellettiin työn edetessä entistä globaalimpaan näkökulmaan ja kohdepopulaatioksi valittiin kehittyneet ...
 • Toimitusketjun kuvaaminen ja kehittäminen Siemens Osakeyhtiössä 

  Aho, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivän toimitusketjut ovat globalisaation myötä entistä monimutkaisempia sekä haasteellisempia kontrolloida. Usein tuotteen komponentit valmistetaan toisessa tehtaassaja itse tuote kasataan toisessa, jopa täysin eri ...
 • Keskon itsepalvelukassakonseptin kehittäminen 

  Tikkanen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Itsepalvelukassat ovat kasvattaneet tasaisesti suosiotansa maailmalla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suomessa itsepalvelukassat ovat yleistyneet vasta parin viime vuoden aikana, kun vähittäiskaupan markkinajohtajat ...
 • Creating a Project Model for Information System Construction in the Case Company 

  Suominen, Felix (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis investigates and evaluates different project models for constructing an information system in order to choose and create one to fit the IT management of the case company. In this thesis, an IT system for ...
 • Improving the monitoring of telephone network with Analytics 

  Alikoski, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to propose recommendations for Elisa on how to improve the monitoring of the network performance. These recommendations were made based on an analysis of data gathered from the network. The ...
 • Operational risk assessment exercise and process proposition 

  Boksha, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The case company is a large organization with several thousand employees, and thesis study was conducted for its ICT department. The business challenge was to build a proposition of an operational risk assessment process ...
 • Asiakaspalveluprosessin suorituskyvyn kehittäminen ohjelmistorobotiikalla 

  Kaakkuriniemi, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli pyrkiä kehittämään toimeksiantajayrityksen asiakaspalveluprosessia. Kehittäminen oli tarkoitus tehdä suorituskyvyn näkökulmasta ja pääasiallisena työkaluna suorituskyvyn kehittämiseen ...
 • Osallistamalla menestyvä strategia – muuttuva työelämä ja verkostomainen toiminta 

  Lamberg, Irene (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli kuvata osallistavan strategiatyön merkitys strategian menestymiseen. Case-esimerkin avulla luotiin näkemys strategiatyökaluista, strategiatyössä huomioitavista asioista sekä osallistamisen ja ...
 • Markkinoinnin CRM-järjestelmän käyttöönotto Robert Bosch Oy:ssä liidienhallintatyökaluna 

  Seppänen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä käsiteltiin markkinoinnin asiakkuudenhallinta eli CRM-järjestelmän käyttöönottoa liidein hallinta työkaluna Robert Bosch Oy:ssä. Tilaajayritys on huomannut nykyisten liidien toteutumisen seurannan olevan ...
 • Asiakasvarastointikonseptin kehittäminen, putket ja profiilit 

  Sorsa, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena kartoittaa toimeksiantajan nykyisin käytössä olevia varastopalvelumalleja, niiden laajuutta käytössä maittain sekä nykyisiä käytäntöjä palvelun järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Projektin ...
 • Laatutodistusten dokumentointiprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 

  Hassinen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoitus on dokumentoida Konecranes Finland Oy:n Hyvinkään tehtaan asiakastodistusten hallinnoinnista vastaavan, eläköityvän työntekijän työnkuva sekä tunnistaa dokumentointiprosessin mahdollisia ...

Näytä lisää