Uusimmat viitteet

 • Venttiilien tuotantoprosessinkehittäminen tuotannon ohjauspisteen muutoksella 

  Joela, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tuotantoprosessin kehittäminen, tuotannon ohjauspisteen muutoksella, kohdeyritys Fläkt Woods Oy:n Toijalan yksikössä. Tavoitteena oli kuvata ja analysoida Fläkt Woods Oy:n Toijalan yksikön ...
 • Markkinointikanavaehdotuksen laatiminen startup-yritykselle 

  Hakala, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia markkinointikanavaehdotus, joka ottaa huomioon startup -yrityksen budjetin. Kohdeyrityksellä ei ollut aiempaa markkinointisuunnitelmaa ja tämän opinnäytetyön on tarkoitus toimia ...
 • Varastotoimintojen päivittäisjohtaminen 

  Mäkinen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin projektina, jonka aiheena oli varastotoimintojen päivittäisjohtaminen betonituotetehtaalla. Varastotoimintojen päivittäisjohtamiseen kuuluu mm. tilausten, varastosaldojen ja varastopaikkojen ...
 • Varastonhoitajan koulutuksen vaikuttavuus työllistymiseen pääkaupunkiseudulla 

  Rikkonen, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena ehdottaa parannuksia logistiikan perustutkinnon varastopalveluiden osaamisalan koulutukseen, jotta sen tuottama osaaminen vastaisi paremmin työelämän tarpeita pääkaupunkiseudulla ja siten ...
 • Teollisuusyrityksen valmius teknologian kiihtyvään kehitykseen 

  Sidensnöre, Tiina; Mäkelä, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teknologian nopea kehittyminen on johtanut robotiikan ja ohjelmistorobotiikan merkittävään yleistymiseen kaikilla toimialoilla. Voimakkaasti muuttuvilla aloilla, kuten logistiikassa ja valmistavassa teollisuudessa, toimivien ...
 • Tuotannon tukiprosessin kehittäminen lean-periaatteita hyödyntäen 

  Volanen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kuvata ja analysoida virheellisten ja vaurioituneiden lähetysten käsittelyyn liittyvien tukiprosessien nykytila sekä laatia kehitysehdotuksia. Tavoitteena oli myös työnsuunnittelun teoriaan ...
 • 6S-järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto rakennustuoteteollisuuden tuotantoyksikössä 

  Sumin, Art (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin rakennustuoteteollisuuden yrityksen Suomen tuotantoyksikölle, joka sisältää neljä tehdasta. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa 6S-järjestelmä kaikille neljälle tehtaille ja niiden ...
 • Toimitusprojektin hallinta asiantuntijaorganisaatiossa 

  Komulainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tarjota tietosuoja-alalla toimivalle asiantuntija- ja ohjelmistoyritykselle kehitysehdotuksia toimitusprojektien hallintaan. Kehitysehdotusten tarkoituksena oli tarjota uusia toimintatapoja, ...
 • Pientavaravaraston layoutin tehostaminen 

  Mangs, Oskar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityönä oli kehittää uusi pientavaravaraston layout. Varastorakennus on ollut käytössä noin 20 vuotta eikä sitä ole muutettu, vaikka tuotemix on muuttunut. Nykytilan layoutista huomattiin kolme eri haastetta. Varaston ...
 • Toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi 

  Inkinen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan toimeksiantajan toimitusketjuprosessia. Työn tavoitteena oli toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi. Työssä määriteltiin laskentalogiikka ja tilausprosessin ...
 • Prosessi- ja layout-suunnittelu osana varastoautomaatin kehitysprojektia 

  Pietilä, Samuel-Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen varaston keräilyä ja hyllytystä, jossa varaston tämänhetkisen pientavaravaraston tilalle tulee kolme uutta varastoautomaattia, mikä muuttaa manuaalisen keräilyn ...
 • Sisälogistiikan tuotantoketju Lean-ajattelun pohjalta 

  Suni, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin suomalaisen teollisuusventtiileitä ja niiden toimilaitteita tekevän tehtaan tuotantoprosessia Lean-teorian mukaisesti. Kehityksen tarve todettiin, kun tuotannon yhdistelmäkokonpanossa syntyi ...
 • CE-merkittyjen maanpäällisten palavan nesteen säiliöiden tarkastus ja rakennustuoteasetuksen vaatimukset 

  Niittyvuopio, Veijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin yhdenmukaistettujen standardin (hEN) piiriin kuuluvien CE-merkittyjen palavan nesteen säiliöiden tarkastusmenetelmät, CE-merkinnän sisältö ja mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun tarkastetaan ...
 • Jätteiden keräilyprosessin tehostaminen 

  Tamminen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin toimeksiantona kohdeyrityksen teollisuuspalvelut-liiketoimintayksikölle. Insinöörityössä tutkittiin tilaajan asiakasyrityksen toimitiloissa työskentelevän trukkiryhmän toimintaa. Työ rajattiin koskemaan ...
 • Tuotannon vaikutus tuotekustannuksiin 

  Tarma, Eppu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä elektroniikkateollisuudessa toimivan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tuotannonsuunnittelumoduulin perustietoihin. Päätavoitteena oli päivittää välittömät tuotekustannuksiin ...

Näytä lisää