Uusimmat viitteet

 • Materiaalien vakioinnin vaikutus toimitusketjun kustannusten hallintaan 

  Fager-Jokisalo, Janine (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää rakennusliikkeen omaperustaisen asuntotuotannon sisustusmateriaalien vakioinnin vaikutusta toimitusketjun kustannusten hallintaan ja antaa yritykselle kehitysehdotuksia vakioinnin ...
 • Knowledge Sharing and Reuse Challenges in Information Systems 

  Bremer, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Bachelor´s thesis was to discover the core problems when sharing and reusing knowledge inside ABB Drives Oy. The aim was also to research why the sharing and reuse of knowledge is not on the level ...
 • Henkilökohtaisen tuotantopalkkiomallin perusteet varastossa 

  Laakkonen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä suurehkon tukkuvaraston lähtölogistiikkaan ja suoritepalkkausjärjestelmään sen sisällä. Tavoitteena oli kartoittaa suoritepalkkausjärjestelmän henkilökohtaistamisen mahdollisuuksia ...
 • Tuoteluokittelu kysynnän ennustamisen työkaluna 

  Varpula, Akseli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda elintarvikeyritykselle toimiva tuoteluokittelumalli kysynnän ennustamiseen. Kohdeyrityksen toimintamalli pakottaa sen tuotteiden valmistamisen varastoon, ja näiden tuotteiden suhteellisen ...
 • Hyllytystoiminnan analysointi ja optimointi 

  Louho, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli luoda työn tilaajalle, suurelle panimoalan yritykselle, ideoita, kuinka juomajakelun hyllytystoiminnasta saadaan kustannustehokkaampaa ja sujuvampaa. Tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, ...
 • Venttiilien tuotantoprosessinkehittäminen tuotannon ohjauspisteen muutoksella 

  Joela, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tuotantoprosessin kehittäminen, tuotannon ohjauspisteen muutoksella, kohdeyritys Fläkt Woods Oy:n Toijalan yksikössä. Tavoitteena oli kuvata ja analysoida Fläkt Woods Oy:n Toijalan yksikön ...
 • Markkinointikanavaehdotuksen laatiminen startup-yritykselle 

  Hakala, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia markkinointikanavaehdotus, joka ottaa huomioon startup -yrityksen budjetin. Kohdeyrityksellä ei ollut aiempaa markkinointisuunnitelmaa ja tämän opinnäytetyön on tarkoitus toimia ...
 • Varastotoimintojen päivittäisjohtaminen 

  Mäkinen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin projektina, jonka aiheena oli varastotoimintojen päivittäisjohtaminen betonituotetehtaalla. Varastotoimintojen päivittäisjohtamiseen kuuluu mm. tilausten, varastosaldojen ja varastopaikkojen ...
 • Varastonhoitajan koulutuksen vaikuttavuus työllistymiseen pääkaupunkiseudulla 

  Rikkonen, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena ehdottaa parannuksia logistiikan perustutkinnon varastopalveluiden osaamisalan koulutukseen, jotta sen tuottama osaaminen vastaisi paremmin työelämän tarpeita pääkaupunkiseudulla ja siten ...
 • Teollisuusyrityksen valmius teknologian kiihtyvään kehitykseen 

  Sidensnöre, Tiina; Mäkelä, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teknologian nopea kehittyminen on johtanut robotiikan ja ohjelmistorobotiikan merkittävään yleistymiseen kaikilla toimialoilla. Voimakkaasti muuttuvilla aloilla, kuten logistiikassa ja valmistavassa teollisuudessa, toimivien ...
 • Tuotannon tukiprosessin kehittäminen lean-periaatteita hyödyntäen 

  Volanen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kuvata ja analysoida virheellisten ja vaurioituneiden lähetysten käsittelyyn liittyvien tukiprosessien nykytila sekä laatia kehitysehdotuksia. Tavoitteena oli myös työnsuunnittelun teoriaan ...
 • 6S-järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto rakennustuoteteollisuuden tuotantoyksikössä 

  Sumin, Art (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin rakennustuoteteollisuuden yrityksen Suomen tuotantoyksikölle, joka sisältää neljä tehdasta. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa 6S-järjestelmä kaikille neljälle tehtaille ja niiden ...
 • Toimitusprojektin hallinta asiantuntijaorganisaatiossa 

  Komulainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tarjota tietosuoja-alalla toimivalle asiantuntija- ja ohjelmistoyritykselle kehitysehdotuksia toimitusprojektien hallintaan. Kehitysehdotusten tarkoituksena oli tarjota uusia toimintatapoja, ...
 • Pientavaravaraston layoutin tehostaminen 

  Mangs, Oskar (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityönä oli kehittää uusi pientavaravaraston layout. Varastorakennus on ollut käytössä noin 20 vuotta eikä sitä ole muutettu, vaikka tuotemix on muuttunut. Nykytilan layoutista huomattiin kolme eri haastetta. Varaston ...
 • Toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi 

  Inkinen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä kehitettiin aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan toimeksiantajan toimitusketjuprosessia. Työn tavoitteena oli toimitusketjun kehittäminen ja automatisointi. Työssä määriteltiin laskentalogiikka ja tilausprosessin ...

Näytä lisää