Uusimmat viitteet

 • Aktiv servicehandbok för småhus : digitalisering av servicehandbok 

  Fors, Kristina (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Uppdragsgivaren till examensarbetet är Investigo Oy Ab i Vasa, företaget är verksamt inom byggbranschen med inriktning på inomhusmiljöproblem. Företaget erbjuder ett flertal olika tjänster som till exempel konditionsgranskning, ...
 • Skrubber : Rening av frånluft från betningsbassänger 

  Nylund, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Vid tillverkning av rostfria rör tvättas rören i betningsbassänger. Ångorna från betningsbassängerna är skadliga vid inandning och måste därför ventileras bort. I dagslägeventileras ångorna ut utan rening. För att ...
 • Konditionsbedömning av en arkitektoniskt värdefull byggnad : En undersökning av Kristinestads Gymnasium 

  Englund, Elouise (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Examensarbetet behandlar en konditionsbedömning över Kristinestads gymnasium som är en arkitektoniskt värdefull byggnad och ska bevaras som kulturellt byggnadsarv. Till bedömningen har okulär undersökning, ytfuktmätningar, ...
 • Konstruktion av ett reflektionsväxthus 

  Björkqvist, Henrik Karl Petter (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att planera en pilotmodell av ett reflektionsväxthus. Denna nya konceptmodell är speciellt anpassad för nordligare klimat och omgivning, och är annorlunda konstruerad än brukligt. Arbetet ...
 • Beräkningssätt av kostnader för byggprojekt 

  Engström, Jockum (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts på uppdrag och intresse av Jake Rakennus Bygg Ab, som är ett byggföretag i Jakobstad. Syftet med examensarbetet var att undersöka användningen av digitaliserad mängd- och kostnadsberäkning ...
 • Produktaccelerator 

  Segerstam, Henry (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Målet i detta projekt är att ta fram en laboratorieutrustning för att snabbt kunna ge användbara värden på tryckfall, kompressibilitet och klassificering, för högviskösa ämnen som skall hanteras i FIBC behållare och ...
 • Planering av dagvattenhantering : Åtgärdsförslag för Björngärdan och Hägnan 

  Knipström, Pontus (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att utarbeta åtgärdsförslag med tanke på dagvattenhanteringen för Björngärdan och Hägnan i Solf. Beställaren av detta examensarbetet är Korsholms kommun. Examensarbetet består av en teknisk ...
 • Excel-applikation för dimensionering av betongpelare 

  Bonn, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är framtaget för SS-Teracon OY, ett planeringsföretag med inriktning på planering i stål och betong. Examensarbetet är en applikation gjord i Excel som dimensionerar symmetriskt armerade betongpelare. Arbetets ...
 • Logistik och montering vid fasadrenovering med träelement 

  Nyman, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Bostadsvåningshus i Finland byggda mellan 1950- och 70-talet är i stort behov av renoveringar idag. Det blir allt vanligare med fönsterbyten och rörsaneringar, medan fasadrenoveringar är ännu inte lika vanliga. I detta ...
 • Användning av Autodesk Robot Structural Analysis för dimensionering av betongkonstruktioner 

  Sipola, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete behandlar programmet Robot Structural Analysis, hur man använder det och hur man tolkar resultaten. Syftet var att ta fram resultat ur programmet och jämföra dem med handberäkningar. Examensarbetet ...
 • Utveckling av ett digitalt informationssystem för L.Simons Transport Ab 

  Östberg, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete behandlar utvecklingen av ett informationssystem i ett byggnadsföretag inom infrasektorn. Att på ett effektivt sätt kunna samla in och använda information är idag livsviktigt för företag. Beroende på ...
 • Grundläggande ansats för byggnadsentreprenader 

  Holm, Viktor (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Det här examensarbetet behandlar byggprojektens olika skeden, entreprenadformer och allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader YSE 1998. I allmänhet så grundar sig alla projekt i inom byggbranschen för entreprenörer ...
 • Helhetsplanering för renovering och ombyggnad av egnahemshus : Helhetsplanering med hjälp av 3D-modelleringsprogrammet Graphisoft ArchiCad 

  Nordström, Matilda (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är en projektering av ett beställningsarbete. Beställningen omfattar en helhetsplanering av renovering och ombyggnad av ett egnahemshus i centrala Jakobstad. Beställaren av själva arbetet är Ingenjörsbyrå ...
 • Utveckling av kvalitetssäkringssystem för tillverkning av krossprodukter 

  Östman, Ronny (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att utveckla befintlig kvalitetskontroll vid krossframställning för att garantera hög kvalitet med kostnadseffektiva metoder. Arbetet utfördes på beställning av Sundström Ab Oy som är ett ...
 • Inomhusluftsproblem orsakade av kloranisoler : Litteraturstudier och laboratorietester för saneringslösningar 

  Envall, Mette (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Virke som är behandlat med klorfenolbaserade träskyddsmedel är något som i samband med fukt och mikrobiell metabolism avger illaluktande kloranisolutsläpp. I Finland användes dessa träskyddsmedel under 1930–1990-talet. Det ...

Näytä lisää