Uusimmat viitteet

 • Palveluntuottajan tietoturvallisuustietoisuuden kehittäminen organisaatiossa 

  Masalin, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan palveluntuottajan tietoturvatietoisuuden nykytilaa, palveluntuottajan tietoturvaosaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää tietoturvallisuuden kehityskohteita ja tunnistaa palvelun ...
 • Versionseuranta web-sovelluksen toteuttaminen 

  Ristimäki, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Suomen Pankille ja sen tavoitteena oli kehittää web-sovellus Wallstreet Suite (WSS) pankkijärjestelmän ylläpidon tarpeisiin. Sovelluksen tarkoiteuksena on automatisoida prosessia ...
 • Kielikoulun verkkosivut 

  Fagerman, Oskar (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkosivujen kehittämistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimivat verkkosivut perustamisvaiheessa olevalle kielikoululle. Opinnäytetyössä tietoperusta muodostuu käytettävyydestä sekä ...
 • Logistiikka- ja valmistusyksikön työohjeiden päivittäminen 

  Ovaska, Aki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää logistiikka- ja valmistusyksikön työohjeet. Työ tehtiin SKS Group Oy:lle, jolla oli tarve saada työohjeet ajan tasalle. Asianmukaiset työohjeet haluttiin, jotta niistä olisi ...
 • Mobiiliapplikaatioiden kehittäminen Phonegapilla 

  Stenroos, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on mobiiliapplikaatioiden kehittäminen Phonegapilla. Työ käsittää applikaatioiden kehittämisprosessin määrittelystä julkaisuun ja valottaa Phonegapin hyötyjä kehittämisen työkaluna. Työn tavoitteena ...
 • Service Deskin kehitystyö Case: Skanska Oy 

  Toikkanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeistuksia ja yhteystietoluetteloloita Skanska Oy:n Service Deskille. Skanska IT Nordic on osa Skanska Oy konsernia. Skanskan jokaisesta pohjoismaisesta yksiköistä löytyvät omat Service ...
 • Pienyhdistyksen jäsenrekisterin kehittäminen taulukkolaskentaohjelmalla 

  Muraja, Martti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on kehitystyö, jossa tuotetaan sukuseura Murajat ry:lle jäsenrekisteri, joka tarkistaa automaattisesti jäsenten maksujen ajantasaisuuden. Sovelluksen tulee ottaa huomioon, onko jäsen vapautettu jäsenmaksusta, ...
 • Ohjeistus tietohallintostrategian luomiseksi 

  Mustakallio, Jani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda isännöintialalla toimivalle toimeksiantajayritykselle ohjeistukset tietohallintostrategian suunnittelun avuksi. Opinnäytetyön tarkoitus on auttaa yritystä ymmärtämään tietohallintostrategia ...
 • Valokuvauspalvelu – Case Smilestream Oy 

  Kotilainen, Juuso (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin uuden sukupolven valokuvauspalvelu, joka toiminnassaan hyödyntää uusimpia tekniikoita ja järjestelmiä, pärjää omassa liiketoiminta segmentissään. Työn ...
 • Mobiilisovelluksen uudelleenkehitys 

  Pasanen, Perttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten olemassa oleva näppäimistösovellus voidaan uudelleenkehittää iOS-alustalta Android-alustalle ja tutkia näppäimistöön liittyviä toiminnallisuuksia. Työ toteutettiin toimeksiantona ...
 • Laurean verkkosivuston käytettävyystutkimus 

  Juntunen, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on saada esille Laurean verkkosivustolla esiintyvät käytettävyysongelmat sekä arvioida niiden vakavuutta. Työ toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Tutkimuskysymyksenä on ...
 • Käytettävyystutkimus: Laurea ServiceDesk -portaali 

  Lönnqvist, Janette (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana ja tutkimustulosten hyödynsaajana toimi Laurea-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa käytettävyystutkimus Laurea ServiceDesk-portaalille, kartoittaa sen nykytilannetta ...
 • Verkkosivujen luonti Drupalilla – Case Majatalo Juuka 

  Muurinen, Markus; Ripatti, Konsta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja luoda Majatalo Juukanimiselle yritykselle hyvin toimivat, visuaaliset ja helppokäyttöiset verkkosivut Drupalsisällönhallintajärjestelmää käyttäen. Toimiva ...
 • Ohjeistus IP-kamerajärjestelmän luomiseen : Case Sähköpalvelu Villberg Oy 

  Nuutinen, Joni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus IP-kameravalvonnan rakentamisesta sähköalan yritykselle Sähköpalvelu Villberg Oy. Yrityksellä on tavoite hankkia tulevaisuudessa yhä enemmän töitä valvontakameroiden järjestelmän ...
 • Laitteiden hallintamoduulin asennus ja konfigurointi — Case Laurea Service Desk 

  Koivisto, Karri; Martiskainen, Aki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimeksiantajalle tarvittavia puitteita laitehallintamoduulin käyttöönottoa varten. Työn tavoitteena oli asentaa Cireson Asset Management-laitehallintamoduuli käytössä olevan ...

Näytä lisää