Uusimmat viitteet

 • Käyttäjätutkimus osana verkkokaupan kehitysprojektia: Case Ports Parts Cen-ter/Konecranes Oyj 

  Kvick, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö koskee erityisesti Konecranes Oyj:n varaosaorganisaatiota. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mahdollisia Ports Store -verkkokaupan kehityskohteita käyttäjätutkimuksen avulla. Käyttäjätutkimuksessa ...
 • Verkkosivuston käytettävyystestaus, case: puuseppamarko.fi 

  Lindqvist, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa puuseppamarko.fi-sivustolle käytettävyystestaus. Käytettävyystestaukseen osallistui eri kokemustaustaisia käyttäjiä, joiden avulla saatiin hyödyllisiä tuloksia sivuston käytettävyydestä ...
 • Verkkosivujen käytettävyyden arviointia Caito-hankkeessa 

  Kokkonen, Minna; Kuukkanen, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimustyö tehtiin valituille, Caito-hankkeessa mukana oleville Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille. Tutkimuksesta rajattiin pois kahvilat, ravintolat sekä yritysketjujen edustajat. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
 • LIMS:n ja Elinsiirtorekisterin välisen tiedonsiirtoliittymän uudistus 

  Kinnunen, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli työnantajalle tehtävä tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli validoida tiedonsiirtoliittymä uudistustyön yhteydessä. Uudistustyötä teki moniammatillinen projektiryhmä. Projekti alkoi ...
 • Uuden pakkokeinolain vaikutus poliisin toimittamiin laite-etsintöihin 

  Helin, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten uusi pakkokeinolaki on vaikuttanut poliisin toimittamiin laite-etsintöihin. Tutkimuksessa perehdytään myös siihen, miten uutta pakkokeinolakia tulisi tulkita tutkinnan aikana. ...
 • Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin tarkentava analyysi 

  Mellin, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toteutti syksyllä 2017 Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin. Tutkimukseen sai osallistua valtionhallinnon, kuntien, sairaanhoitopiirien, yliopistojen ...
 • Verkkokokousjärjestelmien, Adobe Connect ja Zoom, vertailu : case: Laurea-ammattikorkeakoulun DigiTeam 

  Perera, Jasmin; Lähteenmäki, Salla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Laurea-ammattikorkeakoulun DigiTeam. Työssä tutkittiin kahden verkkokokousjärjestelmän, Adobe Connectin ja Zoomin, toiminnallisuuksia sekä vertailtiin niitä keskenään. Toiminnallisuuden ...
 • Verkkodokumentaation päivitys 

  Häkkinen, Jari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakasyrityksen Toyota Material Handling Finalnd Oy:n verkon dokumentaation päivittäminen. Työn tavoitteena oli saada päivitettyä nykyinen dokumentaatio vastaamaan oikeaa tilannetta. Syy ...
 • Yrityksen sähköisen markkinointikirjepohjan tekeminen 

  Ylönen, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tehdä yritykselle toimiva sähköisesti lähetettävä markkinointikirjepohja. Tavoitteena oli kohentaa ja yhdentää visuaalista ilmettä yrityksen muun materiaalin kanssa. Toimeksiantaja oli ...
 • Tietoturvatarkastus web-sovellukselle 

  Koskinen, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli käydä läpi tyypillisen web-sovelluksen tietoturvan tarkastaminen. Työn tavoitteena oli tutkia tyypillisimmät web-sovellusten haavoittuvuudet ja esitellä niihin korjausehdotukset alan ...
 • Evaluating Password Managers for Enterprises 

  Qvintus, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Employees within enterprises have hundreds of passwords to remember. This problem is known as password fatigue. The objectives of this thesis were to do research on authentication, passwords, and password managers, to ...
 • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen vakuutusyhtiön toiminnoissa 

  Kallioinen, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mitä ohjelmistorobotiikka on ja minkälaisia etuja se mahdollistaisi Yritys X:n kaltaiselle vakuutusyhtiölle. Toiseksi osaksi tätä opinnäytetyötä on tutkia miten ohjelmistorobotiikan ...
 • Teknisenä asiantuntijana osana myyntiorganisaatiota 

  Uotila, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisessa päiväkirjamuodossa, jonka tarkoituksena on seurata myyntiorganisaatiossa työskentelevän teknisen asiantuntija työtehtäviä, sekä opinnäytetyön aikana tehtyä kehitysprojektia. ...
 • Tietoturvallisen laboratorioverkon suunnittelu ja rakentaminen : Case KPMG Oy Ab 

  Lehmonen, Emil (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella laboratorioverkoksi kutsutun lähiverkkoympäristön uudistus ja aloittaa sen toteutus. Toimeksiantajana oli KPMG Oy Ab, jonka tietoturvapalveluiden kokonaisuus käyttää laboratorioverkkoa ...
 • Käytettävyystestaus osana verkko-oppimisympäristön kehitystä 

  Haimakainen, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Opintoverkko Oy:lle käytettävyystutkimus sisältäen testaussuunnitelman ja testitapauksia, jotka aidot käyttäjät suorittivat. Testattava järjestelmä on verkko-opiskeluympäristö nimeltä ...

Näytä lisää