Uusimmat viitteet

 • Käytettävyystutkimus elämän tavoite -sovellukselle 

  Karppinen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä käytettävyystestaus Selede Oy:n elämän tavoite -sovellukselle. Tarkoituksena oli käydä läpi kaikki keskeisimmät toiminnot ja löytää vakavimmat käytettävyysongelmat. Opinnäytetyön luonne ...
 • Pilvipalveluiden valvonnan kehittäminen yrityksessä 

  Markoff, Sara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on vakioida Yritys x:n tietoliikenneverkkojen valvontatyökalujen toimintatavat sekä rakentaa käytössä olevalle pilvipalvelulle valvontamonitori. Työn tarkoituksena on saada konkreettisia toimintatapoja ...
 • Service Manager 2016:n asennus tietohallinnon käyttöön — Case Laurea Service Desk 

  Piironen, Juho; Öster, Walter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä ja dokumentoida System Centerin Service Manager 2016:n asennusprosessi yritysverkkoon. Työssä on tarkasteltu asennusprosessin vaatimia toimenpiteitä ja eroja aikaisemman Service ...
 • Digitaalisen työvoimanhallintajärjestelmän käyttäjätutkimus 

  Uhlenius, Ilmari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee käyttäjätutkimusta työvoimanhallintajärjestelmä Timeplanistä. Timeplan sisältää omat käyttöliittymänsä esimiehille ja muille työntekijöille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Timeplanin ...
 • Master datan hallinta järjestelmänvaihdoksen yhteydessä 

  Aaltonen, Ilari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään master datan laadun ja hallinnoinnin merkitystä organisaatiomaailmassa. Työn päätavoitteena oli parantaa toimeksiantajan master datan laatua toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon yhteydessä. ...
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen Ionic-sovelluskehyksen avulla : Case: Duty Officer APP 

  Pöllänen, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa IT-alan yritykselle päivystyssovellus, jonka avulla voidaan seurata muun muassa eri ohjelmien virheilmoituksia. Sovelluksen piti olla mahdollisimman responsiivinen ja sitä haluttiin ...
 • Digitaalisen tuotekonseptin luonti — case Joinedin 

  Inkiläinen, Ari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää Joinedin-yritykselle digitaalinen konsepti. Yritys myy sosiaalisen median kanavalla tuotteita. Joinedinin sivustolla pidetään myös yhteyttä asiakkaisiin. Asiakaspalvelun ...
 • Työskentelyohjeet käyttäjätietokantaan : Case Saint-Gobain Finland Oy 

  Salonen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjeet käyttäjätietokannasta ja siihen liittyvistä komponenteista. Toimeksiantajalla ei ollut ohjeita kaikista aiheeseen liittyvistä työtehtävistä, ne eivät olleet ajan tasalla tai ...
 • Käytettävyystutkimus : Case: Parasta palvelua-sivusto 

  Kokko, Riina; Ahdan, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Parasta palvelua -verkkosivuston käytettävyyden kehittäminen ja käytettävyystutkimuksen tekeminen. Työ tehtiin IT-palveluyritys Digialle. Tavoitteena opinnäytetyössämme oli selvittää Parasta ...
 • Virtualisointiteknologiat IT-infrastruktuurissa — Case Suomen Pankki 

  Baumann, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen Pankin virtualisointiteknologioita IT-infrastruktuurissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa virtualisoinnin nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat kohdeorganisaatiossa. ...
 • Käyttäjähallinta Jeeves toiminnanohjausjärjestelmässä Case: Kraatz-konserni 

  Hansson, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimustyön toimeksiantavan organisaation käyttäjähallintaa Jeeves toiminnanohjausjärjestelmässä. Tarkoituksena oli tutkia järjestelmän ominaisuuksia ja toimintoja, joilla voidaan vaikuttaa ...
 • Organisaation prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla. Case: Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi 

  Railio, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan ehdottamien prosessien soveltuvuutta automatisoitavaksi ohjelmistorobotiikalla. Työ on toiminnallinen kehittämistehtävä ja se toteutettiin ...
 • Asiakastarpeiden kartoitus ja käytettävyystutkimus Case: Dogium Oy 

  Maalampi, Mona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarvekartoitus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena sekä käytettävyystutkimus Dogium Oy:n koira-aiheiseen vielä julkaisemattomaan sovellukseen liittyen. Työ toteutettiin asiakkaan ...
 • Käytettävyyden arviointi nettikasinopelille – Case Veikkaus Oy 

  Säteri, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää sopiva käytettävyyden arviointimenetelmä käytettävyysongelmien etsimiseen. Tavoitteena oli kehittää arviointimenetelmä Veikkauksen testaustoiminnan yhdeksi tekniikaksi, jolla pystyi ...
 • Käyttöliittymien prototyypitystyökalun valinta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle 

  Terrilä, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Web-palveluiden ja mobiilisovellusten kehityksessä käytettävät ketterät menetelmät asettavat käyttöliittymien käyttökokemuksen suunnittelulle vaatimuksen kyvystä arvioida nopeasti suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Tässä ...

Näytä lisää