Uusimmat viitteet

 • Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin tarkentava analyysi 

  Mellin, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) toteutti syksyllä 2017 Henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin. Tutkimukseen sai osallistua valtionhallinnon, kuntien, sairaanhoitopiirien, yliopistojen ...
 • Verkkokokousjärjestelmien, Adobe Connect ja Zoom, vertailu : case: Laurea-ammattikorkeakoulun DigiTeam 

  Perera, Jasmin; Lähteenmäki, Salla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Laurea-ammattikorkeakoulun DigiTeam. Työssä tutkittiin kahden verkkokokousjärjestelmän, Adobe Connectin ja Zoomin, toiminnallisuuksia sekä vertailtiin niitä keskenään. Toiminnallisuuden ...
 • Verkkodokumentaation päivitys 

  Häkkinen, Jari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakasyrityksen Toyota Material Handling Finalnd Oy:n verkon dokumentaation päivittäminen. Työn tavoitteena oli saada päivitettyä nykyinen dokumentaatio vastaamaan oikeaa tilannetta. Syy ...
 • Yrityksen sähköisen markkinointikirjepohjan tekeminen 

  Ylönen, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tehdä yritykselle toimiva sähköisesti lähetettävä markkinointikirjepohja. Tavoitteena oli kohentaa ja yhdentää visuaalista ilmettä yrityksen muun materiaalin kanssa. Toimeksiantaja oli ...
 • Tietoturvatarkastus web-sovellukselle 

  Koskinen, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli käydä läpi tyypillisen web-sovelluksen tietoturvan tarkastaminen. Työn tavoitteena oli tutkia tyypillisimmät web-sovellusten haavoittuvuudet ja esitellä niihin korjausehdotukset alan ...
 • Evaluating Password Managers for Enterprises 

  Qvintus, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Employees within enterprises have hundreds of passwords to remember. This problem is known as password fatigue. The objectives of this thesis were to do research on authentication, passwords, and password managers, to ...
 • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen vakuutusyhtiön toiminnoissa 

  Kallioinen, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mitä ohjelmistorobotiikka on ja minkälaisia etuja se mahdollistaisi Yritys X:n kaltaiselle vakuutusyhtiölle. Toiseksi osaksi tätä opinnäytetyötä on tutkia miten ohjelmistorobotiikan ...
 • Teknisenä asiantuntijana osana myyntiorganisaatiota 

  Uotila, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisessa päiväkirjamuodossa, jonka tarkoituksena on seurata myyntiorganisaatiossa työskentelevän teknisen asiantuntija työtehtäviä, sekä opinnäytetyön aikana tehtyä kehitysprojektia. ...
 • Tietoturvallisen laboratorioverkon suunnittelu ja rakentaminen : Case KPMG Oy Ab 

  Lehmonen, Emil (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella laboratorioverkoksi kutsutun lähiverkkoympäristön uudistus ja aloittaa sen toteutus. Toimeksiantajana oli KPMG Oy Ab, jonka tietoturvapalveluiden kokonaisuus käyttää laboratorioverkkoa ...
 • Käytettävyystestaus osana verkko-oppimisympäristön kehitystä 

  Haimakainen, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Opintoverkko Oy:lle käytettävyystutkimus sisältäen testaussuunnitelman ja testitapauksia, jotka aidot käyttäjät suorittivat. Testattava järjestelmä on verkko-opiskeluympäristö nimeltä ...
 • Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus arkkitehtitoimistolle 

  Sulonen, Niilo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivut arkkitehtitoimisto Jarmo Sulonen Oy:lle. Verkkosivujen tarkoituksena on edistää yrityksen digitaalista markkinointia ja tunnettavuutta. Ennen verkkosivujen ...
 • Laurean Link-sivuston käytettävyystutkimus 

  Niemikunnas, Nikke (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Laurean kanssa ja aiheena oli Laurean Link-sivuston käytettävyystutkimus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Linkin etusivun ja navigaation nykytilaa sekä selvittää testikäyttäjinä ...
 • Työasemien hankitaketjun automatisointi – Case StarIT Oy 

  Leino, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka mahdollisimman hyvin automatisoitu prosessi parantaa yrityksien uusien työvälineiden ja erityisesti työasemien hankintaprosessia. StarIT:n asiakkaiden ...
 • Tutkimus hoivayritysten sähköisistä järjestelmistä 

  Varhelo, Tarja; Pirhonen, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköiset järjestelmät yleistyvät hoiva-alalla koko ajan. Samalla väestön ikääntyminen ja asiakkaiden kohonneet laatuvaatimukset asettavat yhä uusia haasteita hoiva-alan toimijoille. Uudistuvat järjestelmät ja toimintatavat ...
 • Riskienhallinta Ohjelmistokehityksessä : Case Etera 

  Lindblom, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona on ollut riskikartoitus osana riskienhallintaa työeläkeyhtiö Eteran tulevasta ohjelmistohankkeen projektista. Riskejä on kartoitettu projektin määrittelyvaiheessa. Riskikartoituksessa on pyritty ...

Näytä lisää