Uusimmat viitteet

 • Työskentelyohjeet käyttäjätietokantaan : Case Saint-Gobain Finland Oy 

  Salonen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjeet käyttäjätietokannasta ja siihen liittyvistä komponenteista. Toimeksiantajalla ei ollut ohjeita kaikista aiheeseen liittyvistä työtehtävistä, ne eivät olleet ajan tasalla tai ...
 • Käytettävyystutkimus : Case: Parasta palvelua-sivusto 

  Kokko, Riina; Ahdan, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Parasta palvelua -verkkosivuston käytettävyyden kehittäminen ja käytettävyystutkimuksen tekeminen. Työ tehtiin IT-palveluyritys Digialle. Tavoitteena opinnäytetyössämme oli selvittää Parasta ...
 • Virtualisointiteknologiat IT-infrastruktuurissa — Case Suomen Pankki 

  Baumann, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen Pankin virtualisointiteknologioita IT-infrastruktuurissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa virtualisoinnin nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat kohdeorganisaatiossa. ...
 • Käyttäjähallinta Jeeves toiminnanohjausjärjestelmässä Case: Kraatz-konserni 

  Hansson, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimustyön toimeksiantavan organisaation käyttäjähallintaa Jeeves toiminnanohjausjärjestelmässä. Tarkoituksena oli tutkia järjestelmän ominaisuuksia ja toimintoja, joilla voidaan vaikuttaa ...
 • Organisaation prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla. Case: Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimi 

  Railio, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan ehdottamien prosessien soveltuvuutta automatisoitavaksi ohjelmistorobotiikalla. Työ on toiminnallinen kehittämistehtävä ja se toteutettiin ...
 • Asiakastarpeiden kartoitus ja käytettävyystutkimus Case: Dogium Oy 

  Maalampi, Mona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarvekartoitus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena sekä käytettävyystutkimus Dogium Oy:n koira-aiheiseen vielä julkaisemattomaan sovellukseen liittyen. Työ toteutettiin asiakkaan ...
 • Käytettävyyden arviointi nettikasinopelille – Case Veikkaus Oy 

  Säteri, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää sopiva käytettävyyden arviointimenetelmä käytettävyysongelmien etsimiseen. Tavoitteena oli kehittää arviointimenetelmä Veikkauksen testaustoiminnan yhdeksi tekniikaksi, jolla pystyi ...
 • Käyttöliittymien prototyypitystyökalun valinta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle 

  Terrilä, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Web-palveluiden ja mobiilisovellusten kehityksessä käytettävät ketterät menetelmät asettavat käyttöliittymien käyttökokemuksen suunnittelulle vaatimuksen kyvystä arvioida nopeasti suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Tässä ...
 • BarLaurea.fi - Suunnittelu ja toteutus 

  Vanhala, Valtteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään BarLaurea.fi-verkkosivuston suunnittelua ja toteutusta yksityiskohtaisesti. Verkkosivusto toteutettiin Laurean ravintolatoiminnoista vastaavan BarLaurean toimeksiantona, ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmä yritysten tiedonhallinnan tukena 

  Pennanen, Juho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä, sekä perusominaisuuksia ja tutkia yritysten tiedonhallintatapoja. Tarkoitus on tuottaa tutkimuksen pohjalta uutta tietoa lukijoille ja ...
 • Rajapinnan regressiotestauksen automaatiojärjestelmän valinta 

  Manninen, Jukka-Pekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoitus oli löytää kohdeyritykselle sopiva avoimen lähdekoodin järjestelmä kohdeyrityksen tuotteiden tarjoamien REST-rajapintojen regressiotestaamisen automatisointiin. Testiautomaation käyttöönoton tavoitteena ...
 • Teollisuuden ohjaus- ja automaatioympäristön kyberturvallisuussuunnitelma 

  Huhta, Jarmo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä menetelmä kyberturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä käyttävässä yrityksessä. Opinnäytetyön tuloksena syntyy kyberturvallisuussuunnitelma ...
 • Verkkopalvelun asiakaskokemuksen määrittely ja toteutuminen 

  Kostiander, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli määritellä mistä Yritys X:n verkkopalvelun asiakaskokemus koostuu, miten se toteutuu ja miten sitä on mahdollista kehittää. Yritys haluaa panostaa strategiassaan asiakaskokemukseen, joten ...
 • Tietoturva Isännöintiverkko 

  Saastamoinen, Toni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajan, Isännöintiverkko Oy:n henkilöstölle tietoturvaohjeistus. Tämän työn tavoitteena oli korostaa tietoturvan merkitystä sekä opastaa mahdollisimman tietoturvalliseen ...
 • Käyttäjätutkimus apuna verkkosivujen kehityksessä 

  Nikoskinen, Pasi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aikana tehdyn käyttäjätutkimuksen tavoitteena oli luoda näkemys siitä, miten helppokäyttöisenä nykyinen verkkopalvelu koetaan, mitä tietoa sivustolta haetaan ja mitä tietoa tarvitaan enemmän, jotta ...

Näytä lisää