Uusimmat viitteet

 • Kanta-asiakkuuden kehittäminen CASE: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone 

  Koskimaa, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville kanta-asiakkaiden tyytyväisyyden nykytila kohdeyrityksessä. Tutkimus selvittää jo olemassa olevia toimivia, sekä parannettavia asioita. Näiden pohjalta luodaan kehitysehdotuksia ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnalle 

  Karjalainen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median suunnitelma hotellille. Toimeksiantajana oli Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna. Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna on Sokos Hotels -ketjuun kuuluva hotelli, joka ...
 • Henkilökunnan motivoiminen palkitsemisen avulla Case Sokotel Oy 

  Hyry, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Sokotel Oy:lle ja sen tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita henkilökunnan motivoinnissa palkitsemisen avulla. Nykypäivänä motivoiminen on tärkeä osa työelämää, ilman motivaatiota ei ole ...
 • Perehdytysmateriaalien luominen palvelumuotoilun avulla. Case: Kahvila X 

  Lahti, Marianne; Lam, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kolme erilaista perehdytysmateriaalia kahvila X:lle. Ensimmäisenä luotiin päivitetty versio perehdytyskansiosta kahvila X:n toimipisteelle. Perehdytyskansion materiaalista tehtiin ...
 • Kehityssuunitelma suomalaisten turistien li-säämikseksi Costa Blancalla/Torreviejassa : Kehityssuunitelma suomalaisten turistien li-säämikseksi Costa Blancalla/Torreviejassa 

  Saarinen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehitysehdotuksia suomalaisen turistien määrän kasvattamiseksi Torreviejassa Costa Blancalla sekä Torreviejan parantamiseen matkailukohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
 • Kahvilakonseptin kehittäminen asiakaslähtöisesti B-2-B -myyntiin 

  Mäkeläinen, Kimmo; Kyriopoulos, Theodoros (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää palvelumuotoilun menetelmin Dieta Oy:n B-2-B -asiakkaiden ostettavaksi kahvilakonsepti avustamaan heitä kahvilayrittäjyyden aloittamisessa ja / tai toimintansa ...
 • Markkinointisuunnitelma koirahoitolalle 

  Kalliomäki, Laura; Hirvasoja, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kirjoittaa markkinointisuunnitelma koirahoitolalle, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa 2017. Koirahoitolan perustaja on ensikertalainen yrittäjänä. Projekti aloitettiin hoitolan tilojen ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma, Case: Zeberas Food Co. 

  Huttunen, Riku-Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa markkinointisuunnitelma sosiaalisen median käytölle elintarvikkeiden maahantuontiin erikoistuneelle Zeberas Food Companylle. Kohdeorganisaatio on vasta aloittanut ...
 • Palvelut itäaasialaisille matkustajille Helsingin alueella 

  Pesonen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli selvittää, millainen on kiinalainen matkailija ja minkälaisia palveluja he Helsingissä käyttävät ja tarvitsevat. Tarkoituksena oli toimeksiantajan puolesta käyttää tuloksia liiketoiminnan laajentamiseksi. ...
 • Työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio case: ravintola x 

  Saarinen, Emmi-Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä työhön liittyvät ominaisuudet vaikuttavat työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon alentavasti ravintola-alalla toimivassa organisaatiossa. Tavoitteena ...
 • Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen nettisivujen päivityksessä – Case Scandic Hotels viikonloppusivut 

  Granath, Veera (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sisältöehdotus toimeksiantajan ”Viikonloppuloma Helsingissä” nettisivulle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä sisältöä kohderyhmä haluaisi sivulle, miten sisältöä tulisi ...
 • Sosiaalisen median vaikutus yksilötason matkailuun 

  Tynninen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka sosiaalinen media vaikuttaa yksilötason matkustajan kohteen valintaan ja matkan suunnitteluun. Idea opinnäytetyöhön syntyi oman sosiaalisen median käytön johdosta ja omista ...
 • Asiakkuuksien johtaminen franchising-ravintolassa 

  Äijälä, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää yksittäisen franchising ravintolan asiakassuhteita asiakkuuksien johtamisen keinoja hyväksi käyttäen. Työssä tullaan keskittymään erityisesti siihen, miten asiakassuhteita ja ...
 • Lähiruokamajatalo -bisnesideasta liikeideaksi 

  Laukkanen, Petra; Kärkäs, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Lähiruokamajatalon liikeidea. Aihe sai alkunsa opinnäytetyöntekijöiden kiinnostuksesta lähiruokaan, majoitustoimintaan ja oman yrityksen perustamiseen. Molemmilla ...
 • Kokemuksia muutosprosessista ja -johtamisesta 

  Ehnberg, Stefanie (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on muutosjohtaminen, joka valikoitui kohdeorganisaatiolta saamani aiheen pohjalta. Näkökulma muodostui omasta kiinnostuksesta johtamista kohtaan. Muutosjohtamisessa on kyse luottamuksesta ja ...

Näytä lisää