Uusimmat viitteet

 • Kehityssuunitelma suomalaisten turistien li-säämikseksi Costa Blancalla/Torreviejassa : Kehityssuunitelma suomalaisten turistien li-säämikseksi Costa Blancalla/Torreviejassa 

  Saarinen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehitysehdotuksia suomalaisen turistien määrän kasvattamiseksi Torreviejassa Costa Blancalla sekä Torreviejan parantamiseen matkailukohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
 • Kahvilakonseptin kehittäminen asiakaslähtöisesti B-2-B -myyntiin 

  Mäkeläinen, Kimmo; Kyriopoulos, Theodoros (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää palvelumuotoilun menetelmin Dieta Oy:n B-2-B -asiakkaiden ostettavaksi kahvilakonsepti avustamaan heitä kahvilayrittäjyyden aloittamisessa ja / tai toimintansa ...
 • Markkinointisuunnitelma koirahoitolalle 

  Kalliomäki, Laura; Hirvasoja, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kirjoittaa markkinointisuunnitelma koirahoitolalle, joka aloittaa toimintansa kesäkuussa 2017. Koirahoitolan perustaja on ensikertalainen yrittäjänä. Projekti aloitettiin hoitolan tilojen ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma, Case: Zeberas Food Co. 

  Huttunen, Riku-Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa markkinointisuunnitelma sosiaalisen median käytölle elintarvikkeiden maahantuontiin erikoistuneelle Zeberas Food Companylle. Kohdeorganisaatio on vasta aloittanut ...
 • Palvelut itäaasialaisille matkustajille Helsingin alueella 

  Pesonen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli selvittää, millainen on kiinalainen matkailija ja minkälaisia palveluja he Helsingissä käyttävät ja tarvitsevat. Tarkoituksena oli toimeksiantajan puolesta käyttää tuloksia liiketoiminnan laajentamiseksi. ...
 • Työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio case: ravintola x 

  Saarinen, Emmi-Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä työhön liittyvät ominaisuudet vaikuttavat työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon alentavasti ravintola-alalla toimivassa organisaatiossa. Tavoitteena ...
 • Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen nettisivujen päivityksessä – Case Scandic Hotels viikonloppusivut 

  Granath, Veera (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sisältöehdotus toimeksiantajan ”Viikonloppuloma Helsingissä” nettisivulle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä sisältöä kohderyhmä haluaisi sivulle, miten sisältöä tulisi ...
 • Sosiaalisen median vaikutus yksilötason matkailuun 

  Tynninen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka sosiaalinen media vaikuttaa yksilötason matkustajan kohteen valintaan ja matkan suunnitteluun. Idea opinnäytetyöhön syntyi oman sosiaalisen median käytön johdosta ja omista ...
 • Asiakkuuksien johtaminen franchising-ravintolassa 

  Äijälä, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää yksittäisen franchising ravintolan asiakassuhteita asiakkuuksien johtamisen keinoja hyväksi käyttäen. Työssä tullaan keskittymään erityisesti siihen, miten asiakassuhteita ja ...
 • Lähiruokamajatalo -bisnesideasta liikeideaksi 

  Laukkanen, Petra; Kärkäs, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Lähiruokamajatalon liikeidea. Aihe sai alkunsa opinnäytetyöntekijöiden kiinnostuksesta lähiruokaan, majoitustoimintaan ja oman yrityksen perustamiseen. Molemmilla ...
 • Kokemuksia muutosprosessista ja -johtamisesta 

  Ehnberg, Stefanie (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on muutosjohtaminen, joka valikoitui kohdeorganisaatiolta saamani aiheen pohjalta. Näkökulma muodostui omasta kiinnostuksesta johtamista kohtaan. Muutosjohtamisessa on kyse luottamuksesta ja ...
 • Liiketoimintasuunnitelman kehittämisprosessi : Alkoholin maahantuontiyrityksen perustaminen 

  Kantonen, Samu; Soliman, Mikael (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa alkoholimaahantuonnin yrityksen perustamista varten markkinaselvitys sekä opinnäytetyön tekijöiden käyttöön tuleva liiketoimintasuunnitelma XO -luokan alkoholien maahantuontiyritykselle. ...
 • Myyntiprosessin kehittäminen - Seura- ja yritysmyynti Intersport X 

  Mutanen, Erno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajayrityksen käyttöön kehitysideoita seura- ja yritysmyynnin myyntiprosessin kehittämistä varten. Tarkoituksena oli saada järjestelmällinen ja johdonmukainen myyntiprosessi ...
 • Työsuhteen lopettamisen syyt ja työssä viihtyminen tilapäisissä työsuhteissa 

  Järnström, Erica (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää toimeksiantajan tilapäisen tarjoilutyövoiman hallintaa. Tavoitteena oli selvittää syitä tilapäisen työvoiman vaihtuvuudelle eli mistä syistä nämä työntekijät irtisanoutuvat ja ...
 • Illallistapahtumakonseptin suunnittelu kouluruoan imagon edistämiseksi 

  Koivisto, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajalle illallistapahtumakonsepti tapahtuman toteutusta varten. Tarkoituksena oli luoda konsepti, jossa huoltajille kouluruokaa markkinoimalla pyritään ...

Näytä lisää